Nieuws en Tips

Nieuws uit uw branche

Op de varkensmarkt zijn op het moment alle remmen los. De vraag naar slachtrijpe varkens is extreem goed, waardoor de DCA Beursprijs 2.0 opnieuw een g [...]

De contouren van de nieuwe pachtregels zijn vrijdag 22 maart door minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gepresenteerd. Ze in [...]