Nieuws en Tips

Nieuws uit uw branche

Door relatief goede weersomstandigheden in het merendeel van de Europese landen is de inzaai van wintergranen vrijwel overal afgerond. Dat staat beschreven in het nieuwste MARS-rapport van de Europese Commissie. Voor koolzaad kwam het droge weer echter te laat, waardoor komend jaar fors lagere opbrengsten worden verwacht. [...]

De Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) staat niet achter de voorstellen voor het nieuwe pachtstelsel. Volgens hen leiden die niet tot langere pachtovereenkomsten, wordt duurzaam bodembeheer niet geborgd, helpt het jonge ondernemers niet en zal het onze landbouwstructuur eerder verzwakken dan versterken. [...]

Varkenshouders leiden veel schade door de coronacrisis en de uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) In Duitsland loopt de geraamde schade zelfs op tot €1,5 miljard. De Duitse belangenorganisatie ISN pleit voor noodhulp aan varkenshouders, gelijk aan de noodhulp voor de horeca in het land.  [...]

De suikermarkt is een van de vele agrarische markten die fiks getroffen is door de coronacrisis. Vraag en aanbod kwamen duidelijk in onbalans. Rabobank meldt in het rapport 'Outlook 2021: Bull Waves don't break' dat de suikermarkt het komende seizoen meer in evenwicht komt, waardoor de prijsstijging van afgelopen periode wat getemperd wordt. [...]