Nieuws en Tips

Nieuws uit uw branche

Meer dan de helft van de werkgevers in de landbouwsector die NOW-tegemoetkoming hebben aangevraagd, heeft nog geen definitieve berekening aangevraagd. Zij lopen daarmee het risico het hele voorschot terug te moeten betalen. Hoewel er nog tot 31 oktober tijd is, trekt UWV aan de bel. [...]

Meerdere malen is melding gemaakt van een spannende overgang tussen de oude en nieuwe oogst bij de verschillende verwerkers. Nu dan eindelijk, 4 weken later dan gepland, de overgang naar de vroege aardappelen ingezet wordt, maakt de notering direct een prijssprong van €5. [...]

Door de natte omstandigheden zijn er de afgelopen week weinig plantuien geoogst. Er zitten echter nog wel genoeg percelen in de pijplijn voor de komende weken. Kan de export deze uien gebruiken? De export is momenteel nog rustig.&nbsp... [...]

Het wordt bijna eentonig maar ook in juli zijn de prijzen van de meeste brokken verder gestegen. En dat terwijl eind Juni en begin juli de voergrondstoffen maïs, tarwe en soja nog iets in prijs zakte. [...]