Nieuws en Tips

Nieuws uit uw branche

Het sneeuwt misschien een beetje onder bij al het andere energienieuws, maar de ruwe olie is al lange tijd aan een gestage opmars bezig. Blijft de olieprijs stijgen of komt daar deze week verandering in? En de elektriciteitsmarkt blijft er een van extremen. Grote schommelingen zijn op zich niet ongebruikelijk, de huidige prijzen zijn dat wel. [...]

De prijzen voor kunstmest zijn torenhoog en de leverbaarheid komt zelfs in het gedrang. Reden genoeg om te geloven dat de drijfmestmarkt komend voorjaar weleens kan verhitten. Gaan akkerbouwers voor drijfmest betalen om hun land te kunnen bemesten? En profiteren veehouders daar dan van. [...]

Wat wordt 2021 in financieel opzicht voor jaar voor melkveehouders, wat zijn de nieuwe verdienmodellen in de sector en blijft er toekomst voor een niet-grondgebonden boer? Deze vragen beantwoordt Marijn Dekkers, sectorspecialist melkveehouderij bij Rabobank. 'Melkveehouders met een helikopterview doen het vaak beter.' [...]

De gelaten stemming op de varkensmarkt duurt voort. Een ruim aanbod levende varkens blijft de markt tekenen. Vanuit de vleesmarkt komen wel iets positievere signalen. [...]