Nieuws en Tips

Nieuws uit uw branche

De ondertoon op de zuivelmarkt is de afgelopen weken flink verbeterd. De productie beweegt richting het seizoensmatige dal en dat is terug te zien in [...]

Het aantal runderslachtingen ligt in week 36 iets hoger dan in de week daarvoor, zo tonen nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland [...]

De commissie Remkes, die het kabinet een oplossing moet aandragen voor het stikstofprobleem in Nederland, stuurt aan op minder vee. Dit blijkt uit het [...]

Er worden al langere tijd veel varkens geslacht om zodoende de brandende Chinese vleesvraag in te lossen. Tegelijkertijd is het aanbod ruim voldoende [...]