Nieuws en Tips

Nieuws uit uw branche

Er zijn grote maatregelen genomen om de dreiging van het coronavirus te kunnen bestrijden. Deze maatregelen kunnen de voedselhandel op grote schaal ve [...]

De coronacrisis heeft ook in de voersector grote impact. Door de uitbraak wordt er namelijk minder bio-ethanol geproduceerd, dat is van invloed op ond [...]

FrieslandCampina heeft het melkgeld voor april aanzienlijk naar beneden toe bijgesteld. Dit naar eigen zeggen als gevolg van het 'negatieve markt [...]