Documenten

Gewasbeschermingsmonitor

Sinds 1-1-2015 is het Gewasbeschermingsplan vervangen door ‘Gewasbeschermingsmonitor’, deze bent u verplicht voor uw bedrijf bij te houden.

De gewasbeschermingsmonitor dient per perceel bijgehouden te worden en dient binnen 2 maanden na de teelt ingevuld te zijn, en drie jaar op uw bedrijf bewaard te worden.

Een voorbeeld van de gewasbeschermingsmonitor kunt u hieronder downloaden.

Precursoren verklaring 2024

Deze verklaring heeft betrekking op het specifieke gebruik of de specifieke vormen van gebruik van een precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, als bedoeld in Verordening (EU) 2019/1148.