Verbeterpunten melden

Bij ADAgro B.V. doen we onze uiterste best om onze kwaliteit voortdurend te verbeteren. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat er ontevredenheid is ontstaan over onze dienstverlening dan horen wij dit graag. Samen kunnen we op zoek naar een oplossing.

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze organisatie en nemen alle verbeterpunten of opmerkingen altijd serieus in behandeling.

Geef je verbetering of opmerking door

Als je een verbeterpunt aan ons door wil geven dan vragen wij je deze te voorzien van onderstaande informatie. Dit zorgt voor een spoedige en juiste wijze van afhandeling.

Formuleer je feedback als volgt:

  • binnen 6 maanden na constatering;
  • met een nauwkeurige omschrijving van de gedraging waar uw verbeterpunt of opmerking over gaat;
  • eventueel met de mogelijke oplossing voor het probleem;
  • vermeld uw naam en contactgegevens

Versturen van een klacht of opmerking

Je kunt de eventuele verbeterpunten vervolgens sturen naar: info@adagro.nl

Werkwijze

Wat mag je vervolgens van ons verwachten:

  • Binnen 5 werkdagen krijg je van ons een ontvangstbevestiging. Als wij vaststellen dat het een opmerking betreft welke geen betrekking heeft op onze organisatie laten wij dit direct weten.
  • Mocht de opmerking wel betrekking hebben op onze organisatie dan wordt deze in behandeling genomen.
  • Wij willen van alle betrokken partijen vernemen wat er is gebeurd en zullen met alle partijen contact opnemen.
  • Wij streven ernaar binnen 6 weken een voorstel met een oplossing aan te bieden en met wederzijds instemming zullen wij deze oplossing uitvoeren. Mocht het onverhoopt meer tijd in beslag nemen laten wij dit uiteraard ook weten.