Teeltbegeleiding

Teeltbegeleiding bestaat uit een geheel van juiste keuze’s op gebied van o.a. rassenkeuze, bemesting en geïntegreerde gewasbescherming. Om een optimale opbrengst en een gezond gewas te verkrijgen dienen deze op de juiste wijze op elkaar afgestemd te worden.

Teeltbegeleiding vraagt nu en in de toekomst steeds meer deskundigheid, mede door het snel veranderende middelen pakket en wettelijke eisen.

ADAgro B.V. heeft adviseurs in dienst die een ruime ervaring hebben   opgebouwd in het begeleiden van bedrijven.

gewas 1 gewas 2 gewas 3