Gewasbescherming tuinbouw

Biologische gewasbescherming

Biologische gewasbescherming bestrijdt insectenplagen met behulp van natuurlijke vijanden. Door het uitzetten van biologische bestrijders kunnen we bepaalde plagen in een telt bestrijden, of een evenwicht creëren tussen plaag en bestrijder.

Biologische gewasbescherming 

Chemische gewasbescherming is al jaren een zeer belangrijke bestrijding in de tuinbouwsector. Verschillende werkzame stoffen zorgen voor een goede bestrijding van ziekten en plagen. Afwisseling van de werkzame stoffen is hierin erg belangrijk. Dit voorkomt dat ziekten en plagen resistent worden voor bepaalde stoffen en de effectiviteit van de bestrijding daalt.

Geïntegreerde gewasbescherming

Geïntegreerde gewasbescherming wordt verreweg het meeste toegepast door de huidige generatie kwekers. Het is een combinatie van biologische en chemische gewasbescherming. Een biologisch systeem is het uitgangspunt, indien nodig moet er een correctie uitgevoerd worden met een chemisch middel. Wekelijks moet bekeken worden hoe groot de plaag is, in hoeverre de natuurlijke vijand zijn werk doet, welke chemische correctie verantwoord is.

Hulpstoffen

Hulpstoffen zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden. De huidige gewasbescherming kan eigenlijk niet meer zonder het gebruik van deze stoffen. We spreken hier over bijvoorbeeld uitvloeiers, hechters en oliën, zij verhogen de effectiviteit van een chemische bestrijding. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat het gewas sneller opdroogt, of dat het middel beter door de waslaag dringt en dat het bedekte oppervlak van de bespuiting vergroot wordt.