Precursoren verklaring 2023

Anné Rozeboom Bos

Teelt specialist
Akkerbouw / Veehouderij / Vollegrondsgroenten

06 – 29 733 801

anne@adagro.nl

Dick van den Bogert

Teelt specialist
Akkerbouw / Veehouderij / Vollegrondsgroenten

06 – 29 738 067

dick@adagro.nl

Anton Bom

Teelt specialist
Akkerbouw / Veehouderij / Vollegrondsgroenten

06 – 45 251 844

anton@adagro.nl

Loek van Gils

Junior teelt specialist
Akkerbouw / Veehouderij / Vollegrondsgroenten

06 – 57 739 758

loek@adagro.nl

Kevin van den Bogert

Teelt specialist
Akkerbouw / Veehouderij / Vollegrondsgroenten

06 – 22 16 75 68

kevin@adagro.nl

Sander van Ooijen

Verkoop binnendienst
Administratie

06 – 46 198 658

info@adagro.nl

Verklaring aankoop en gebruik precursoren meststoffen. Seizoen 01-01-2023 | 31-12-2023

Deze verklaring heeft betrekking op het specifieke gebruik of de specifieke vormen van gebruik van een precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, als bedoeld in Verordening (EU) 2019/1148. De verordening is ingegaan per 1 februari 2021.

Ondergetekende,

  Naam (gemachtigde) (ondertekenaar):

  Legitimatiebewijs

  Soort (Paspoort, ID-bewijs, Rijbewijs:

  Documentnummer:

  Afgegeven door:

  Bedrijfsnaam (volledig):

  Adres:

  Postcode / Plaatsnaam:

  E-mailadres:

  KvK nummer van de onderneming:

  Hierbij verklaar ik dat het commerciële product en de stof, of het mengsel met deze stof alleen worden gebruikt voor het aangegeven gebruik (gebruik ten behoeve van het eigen bedrijf / bemesten van land), dat in ieder geval legitiem is, en uitsluitend worden verkocht of geleverd aan een andere klant indien deze een soortgelijke verklaring van gebruik opstelt, met inachtneming van de beperkingen die zijn vastgesteld in Verordening (EU) 2019/1148 voor het aanbieden aan particulieren.

  Datum:

  Handtekening