Veehouderij november 2019

Aan het einde van groeiseizoen 2019 is het goed eens te evalueren hoe de gras- en maisopbrengsten en kuilanalyses over het afgelopen jaar waren. Wederom een grillig seizoen wat het weer betreft en als gevolg daarvan ook de opbrengsten en de kwaliteit. De uitslagen in graskuilen uit het voorjaar laten een wisselend beeld in eiwitkwaliteit zien, met over het algemeen wel een hoger ruw eiwit gehalte maar wel een verschil in oplosbaar ruweiwit.

Tevens zijn de boterzuursporen een veel voorkomend probleem, dit kan een gevolg zijn van een te laag droge stof gehalten i.c.m. hoog eiwit gehalte of een hoog ruw as percentage (mest/grond deeltjes) welke mee ingekuild zijn. Met name dit laatste kan vaak voorkomen worden door goed verdunde mest(water toedienen) uit te rijden en de afstelling van schudder en hark secuur te doen.

Ook  speelt  de keuze en toepassing van de stikstofvorm (Ureum, Nitraat en/of Ammonium) een grote rol in kwaliteit en rendement van ruwvoer.
Aandachtspunten voor het nieuwe seizoen dus.

Recent gestoken maismonsters laten grote verschillen zien in onder andere zetmeelgehalten, met een gemiddelde van 345 gram zetmeel per kg/ds is dit maar een geringe hoeveelheid. Lage gehalten kunnen een gevolg zijn van verdroogde percelen, wat net als in 2018 wederom dit jaar in bepaalde delen van Nederland een probleem was. Wellicht goed om het organische stof gehalte op de maispercelen eens te beoordelen en een organische stof balans te maken (www.os-balans.nl), organische stof is immers de buffer van water en mineralen.

Vanggewassen op uitspoeling gevoelige gronden.
Het is goed om de resultaten van de vanggewassen te beoordelen, is de onderzaai rondom het maiszaaitijdstip of onderzaai bij kniehoogte mais geslaagd of hebt u na de oogst over moeten zaaien ivm de resultaatverplichting? Heeft de onkruidbestrijding icm onderzaai problemen opgeleverd of heeft onderzaai teveel geconcurreerd met het maisgewas? In deze gevallen zou een vroeger maisras met vanggewas zaaien na oogst beter gepast hebben.

Maïszaad ontsmettingen.
In de vooruitblik op 2020 een aantal aandachtspunten omtrent maiszaad ontsmettingen.
Voor gescheurd grasland blijft in 2020 de Sonido en Force tegen ritnaalden en emelten beschikbaar, let wel op dat nu voor Sonido 2020 het laatste jaar van toelating is.
De meeste kweekbedrijven bieden ook de biostimulanten aan welke als doel hebben snellere en egale opkomst van planten, met een sterker en groter wortelgestel wat uiteindelijk weerbaardere planten geeft.
Tegen vogelvraat van kraaien en roekachtigen is de Mesurol komen te vervallen, hiervoor zijn enkele alternatieven:

Limagrain biedt een zaaizaad ontsmetting van Force 20 CS icm met StarCover (biostimulant) en de maisservice (vogelschadeverzekering tegen kraai en roekachtigen) aan waarbij bij > 25% plantuitval door vogelvraat, uiterlijk in 4 bladstadium en voor 14-6-20 gemeld is het maiszaad vergoed wordt. (www/lgseeds.nl/maisservice)

Overige kwekers waaronder MAS seeds, KWS,  Pioneer en Eurocorn komen met Korit (vogelafweer) al dan niet icm met een Biostimulant. Let wel op, alle alternatieven tegen vogels zullen niet het niveau van Mesurol behalen. Verder missen we ook de werking tegen de fritvlieg bij het wegvallen van Mesurol, enkel Force en Sonido biedt hier ook nog bescherming tegen.

Hieronder een overzicht van diverse maiszaadleveranciers met de namen van ontsmettingen, werkingen en biostimulanten.

Medio december zijn de cijfers te verwachten van onder andere de Commissie Samenstellingen Aanbevelende Rassenlijst Landbouwgewassen (CSAR). Zodra deze bekend is zullen we deze cijfers weer verwerken in de ras adviezen 2020.