Veehouderij Nieuwsbulletin 7 – 2022

Beste Relatie,

Onkruidbestrijding grasland.

Door de regen van afgelopen periode zijn veel percelen grasland aardig hersteld, wat niet vergeten moet worden is controle op onkruiden zodat de percelen schoon het winterseizoen ingaan.

Het najaar biedt goede kansen om nieuw ingezaaid grasland of bestaand grasland vrij te maken van onkruid.

Bij nieuw ingezaaid gras bestaat de mogelijkheid om na zaai met AZ 500 te spuiten, voordeel is dat AZ 500 een breedwerkend bodemherbicide is (toepassen voor opkomst onkruiden) welke ook de paarse dovenetel bestrijdt.

Advies: 0.1 L AZ 500 (let op, niet in GrondwaterBeschermingsGebied toegelaten).

Op bovenstaande onkruiden zoals zuring en muur is het advies :

1-1.5 Tapir + 1 Jepolinex (+ 0.3 Starane Top of 20 gr Harmony) bij een zuring “probleem”.

Nieuw in grasland is Renitar, dit product neemt ook aanwezige paarse dovenetel, hoenderbeet en fluitekruid mee, voorwaarde voor toepassing van Renitar is 95 % DRT.

Advies: 0.75 Renitar + 0.4 Starane Top (+ 1 Jepolinex)

Hieronder overzicht restricties middelen;

Ruwvoer- en Bodemanalyses.

Het is goed om eens stil te staan bij de sporenelementen in uw bodem en ruwvoer.

Vaak worden sporenelementen aan het voerhek toegediend maar deze zijn wellicht via het ruwvoer ook toe te dienen. Het gewas moet dan wel de mogelijkheid hebben om deze uit de bodem te halen, om inzicht hierin te krijgen is het zinvol om uw bodemanalyses (wel de uitgebreide) eens naast de ruwvoer analyses te leggen. Missen we elementen of werken bepaalde elementen elkaar tegen, en wat kunnen we hier aan doen?

Het is zinvol om dit in de winterperiode eens te bekijken en waar nodig te verbeteren of aan te passen voor het nieuwe seizoen.

KBA licenties vervallen per 1-1-2023.

Om ongedierte als ratten en muizen te bestrijden heeft u wellicht een licentie met KBA. Vanaf 1 januari 2023 komt deze te vervallen! Ongediertebestrijding moet volgend jaar ook op het agrarische bedrijf geheel volgens het IPM principe worden uitgevoerd. De volgende stappen moeten daarvoor worden gevolgd:

  • Ongedierte monitoren i.p.v. direct of preventief bestrijden
  • Zorgen dat de omgeving onaantrekkelijk wordt door hygiëne en afwering
  • Werkt dit niet dan eerst mechanische vallen zetten
  • Werkt dit ook niet dan bij uitzondering Rodenticiden inzetten met een maximum van 35 dagen.

Alleen gecertificeerde ongediertebestrijders mogen volgend jaar nog werken met Rodenticiden.

Dit betekend voor u het werk uitbesteden aan een erkend plaagdier bestrijder of zelf uw bedrijf laten certificeren (Certificaat KPMB-IPM halen), met een jaarlijkse Audit en de toepasser moet een IPM-KBA opleiding volgen en halen.

Gaat u het werk uitbesteden dan bevelen wij u het volgende adres aan:

F. van Gestel plaagdierbeheersing en houtverduurzaming.
Antoniusstraat 47    5171DA     Kaatsheuvel
Tel. 0642207200                www.fvgestel.nl

Let op, met een huidige geldige KBA licentie zijn de Rodenticiden tot eind 2022 verkrijgbaar, daarna niet meer.

GLB -en 7e Actieplan Nitraatrichtlijnen 2023.

Hoe het nieuwe GLB en de voorwaarden (o.a. teeltvrije zones )binnen het 7e Actieplan er vanaf 2023 uit gaan zien is nog steeds niet definitief. Wel duidelijk is dat er een Basispremie komt en een ECO premie met een punten systeem en uiteindelijk, afhankelijk van het aantal punten op de onderdelen Klimaat, Bodem en Lucht, Water, Landschap en Biodiversiteit een categorie (Brons, Zilver of Goud)waarin u valt met een daaraan gekoppelde “Eco vergoeding”. Uw “concept bouwplan” zal ook vooraf ingediend moeten worden, en per 15 mei 2023 definitief zijn.

Hou rekening met bredere teeltvrije zones (waarschijnlijk 3 meter, en bij kruidenrijk grasland 1 meter) met een maximum oppervlakte van 4%.

Volg de berichten vanuit RVO goed en wij proberen u ook op de hoogte te houden.

Met vriendelijke groet,

Team ADAgro