Veehouderij Nieuwsbulletin 6 – 2022

Beste Relatie,

Maisoogst 2022.Door de droge zomer rijpt de mais versneld af, inmiddels zijn de eerste percelen gehakseld en door de snelle afrijping en verdroging geeft dat de nodige uitdagingen tijdens oogst en bewaring.Mais in de kuil moet conserveren, broei moet voorkomen worden en de temperatuur van het ingekuilde product moet laag blijven.Te droge mais geeft meer kans op broei en dus verliezen, hier geven we een aantal tips om de kans op inkuilverliezen zo klein mogelijk te houden:

 • Beoordeel uw percelen onder de huidige omstandigheden meerdere keren per week om het gewas niet te ver te laten verdrogen en bij het gewenste drogestofpercentage te oogsten.
 • Zorg voor schone sleufsilo’s en pas de kuilhoogte aan op de voersnelheid, maak gebruik van wand- en onderfolie onder het kuilfolie.
 • Voeg een broeiremmer toe tijdens het hakselen, onderzoek wijst al meerdere jaren uit dat dit een rendabele toepassing is om verlies te voorkomen.
 • Pas haksellengte aan op het drogestofpercentage, bespreek dit voor en tijdens start van de oogst, niet achteraf, dan is aanpassen niet meer mogelijk.
 • Zorg ervoor dat uw product per laag wordt ingekuild en aangereden, en blijf aanrijden hierdoor is de beste verdichting te realiseren. (aanvoersnelheid in tonnen vers product per uur * 0.5 = Gewicht wat op de kuil moet aanrijden).
 • Een vochtig bijproduct op de mais of een grond/zanddek op de kuilfolie draagt bij aan een optimaal resultaat.

 

Inkuilmiddelen tijdens maisoogst.Mais is een gewas met een hoge energiewaarde, en met stijgende voerprijzen, een steeds waardevoller product. Zorg ervoor dat uw inkuilproces slaagt en inkuilmiddelen dragen hierin bij.Tevens worden toxinen onderdrukt tijdens de bewaring en tijdens het uitkuilen van de mais.Veel gebruikte toevoegmiddelen tijdens de oogst van snijmais zijn:

 • 11A44: Sterke broeiremmer in de vorm van wateroplosbaar poeder van Corteva Pioneer.
  • Ook leverbaar in granulaatvorm voor de bekende granulaatbakken.
 • 11C33: Van Corteva Pioneer is 11C33 verkrijgbaar voor kuilen die kort na sluiten (1-2 weken) geopend worden) in wateroplosbaar poeder.
 • Bonsilage Mais: Zowel conserverend als enigszins broei remmend product, leverbaar in wateroplosbaar poeder.

Voeg bovengenoemde producten altijd in de gehele kuil toe, het is gebaseerd op bacteriën welke voldoende aanwezig moeten zijn om “hun” werk goed te kunnen doen.Voor enkel een toplaag en/of zijkanten behandeling welke handmatig uitgevoerd dient te worden is het product Liquid Silostar beschikbaar.

Vanggewassen.Denkt u aan de tijdige inzaai van de (verplichte) vanggewassen na de maisoogst en de voorwaarden die hier aan verbonden zijn,  https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest/vanggewas.Vanggewassen zoals Rogge, Italiaans Raaigras en Groenmix zijn uit voorraad leverbaar. Bij inzaai van Italiaans Raaigras of Groenmix heeft u de mogelijkheid om nog een snede gras te oogsten, dit wordt dan wel gezien als grasland bij RVO, zie weer in bovenstaande link voor de voorwaarden.Tevens bestaat de mogelijkheid om een mengsel in te zaaien van triticale, Haver en Wintererwten, dit mengsel Meteil Nutri kan dan in voorjaar 2023 eventueel geoogst worden.Zaait u een wintergraan (o.a. wintertarwe, triticale of wintergerst) in na de maisoogst dan dient dit als hoofdgewas in 2023.

Korte tips. 

 • Geef de verplichte vanggewassen  door via mijnrvo.nl bij de Gecombineerde Opgave, dit kan tot 1 Oktober.
 • Hou alvast rekening met de verplichte rustgewassen vanaf 2023, 1 * per 4 jaar.
 • Geplande Maisdemo met Licentieverlenging op 6-9-2022, aanmelden met formulier via info@adagro.nl
 • Zorg ervoor dat u kuilfolie en vanggewassen tijdig in huis hebt, deze zijn uit voorraad leverbaar.
 • Per 1-1-2023 wijzigt de wetgeving KBA en daarmee het gebruik van Rodenticiden, deze producten zijn met uw huidige geldige KBA licentie, welke geldig is tot 31-12-22, ongeacht vervaldatum tot einde van dit jaar verkrijgbaar.

 

Met vriendelijke groet,Team ADAgro