Veehouderij Nieuwsbulletin 5 – 2022

Beste Relatie,

We gaan de periode van de nazomer 2022 in met in het vooruitzicht  voor de komende tijd de nodige uitdagingen. Derogatie, het nieuwe GLB beleid, 7e Actieplan Nitraatrichtlijnen en de grillige markt van diverse grondstoffen. Bereid u , zover dit kan, voor op deze uitdagingen. Tevens hebben we te maken met een droge periode waarbij veel gewassen achterblijven in groei en waarbij de ruwvoer positie voor winter 2023 ook weer onder de aandacht ligt.

Het nieuwe GLB beleid

Langzaam worden de contouren van het nieuwe GLB beleid duidelijk gemaakt. Inmiddels kan men online bij RVO met de simulatie tool “spelen” hoe het plaatje in 2023 er voor u uit kan zien. Middels deze tool kunt u de gewassen/bouwplan invullen, kijken waar er wijzigingen/activiteiten mogelijk zijn op uw bedrijf om zo naast de Basispremie een hogere vergoeding te krijgen uit de Eco regelingen. Dit werkt via een 5 tal doelen en een puntensysteem waarbij u uiteindelijk uitkomt in een Bronzen, Zilveren of Gouden categorie. ( https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb/het-nieuwe-glb)
Start tijdig met deze tool om deze nazomer of najaar nog wijzigingen binnen uw bedrijf aan te kunnen brengen, te denken valt bijvoorbeeld aan inzaai vlinderbloemigen zoals klavers, luzerne of een mix hiervan met gras.

Graslandvernieuwing en zode vernietigen.

Hieronder kunt u een overzicht zien van de data waarin vernietigen van grasland is toegestaan. Let op, onder bepaalde keurmerken van melkfabrieken (Planetproof) is het niet toegestaan om de oude zode chemisch te vernietigen.

Klei en Veengrond:

1 Februari-15 September > u bepaalt zelf welk gewas u daarna teelt.
1 November – 31 December > eerst volgend gewas mag geen gras zijn.

Zand en Lössgrond:

1 Juni- 31 Augustus > direct daarna gras zaaien, wel melden bij RVO en 50 kg N korting op uw         stikstofgebruiksnorm.

Zie voor aanvullende informatie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest/grasland-scheuren

Het vernietigen van de oude zode is zinvol als het aandeel goede grassen sterk is afgenomen en grassoorten zoals kweek, straatgras, ruwbeemd en vossenstaarten de overhand krijgen. Deze soorten leveren een veel lagere voederwaarde op dan de goede soorten zoals engels raai – en timotheegras.
In een droge periode zijn kweek plekken al snel zichtbaar in de percelen, kweek heeft een sterk vertakt wortelstelsel wat in droge perioden de overhand krijgt.
Klavers geven al snel een meerwaarde in eiwitproductie en een lager kunstmest gebruik, voorwaarde is wel dat de pH van uw percelen op orde moet zijn en dat de (wortel) onkruiden tot een beheersbaar niveau zijn teruggebracht. Onkruidbestrijding in klaver weide is beperkt mogelijk, en in kruidenweide is dat niet mogelijk.
Diverse kwaliteitsmengsels van Limagrain (Havera lijn) en DLF (Foragemax lijn) zijn uit voorraad leverbaar.
Een advies op maat voor weidemengsels bespreken graag met u.

Zorg vooraf aan nieuw gras inzaaien wel dat PH, Calcium en ontwatering op orde zijn gebracht.

Korte tips.

  • Kijk tijdig naar uw teeltvrije zones binnen het 7e Actieplan nitraatrichtlijnen.
  • Breng percelen in kaart waar mogelijk schade van o.a. ritnaalden te verwachten is voor seizoen 2023. Dan kan hier tijdig een plan van aanpak voor worden gemaakt. Ervaringen van 2022 leren dat dit zinvol kan zijn.
  • We zien steeds meer toepassingen van granulaten (zowel meststoffen als afweer/bestrijding van schadelijke bodeminsecten in o.a. de maisteelt. Is de zaaimachine van uw loonwerker of uw eigen machine uitgerust met bakken om deze granulaten toe te dienen? Bespreek of regel dit tijdig. Tevens geldt dat voor granulaten waar een insecticide inzit, dat een geldig Bewijs van Vakbekwaamheid noodzakelijk is om deze toe te passen.
  • Op 6 september 2022 staat de maisdemo met licentieverlenging gepland, noteer deze datum vast in uw agenda, de uitnodiging met programma volgt nog.

Met vriendelijke groet,
Team Adagro