Veehouderij Nieuwsbulletin

Beste Relatie,

Met de aanstaande maisoogst in het vooruitzicht willen we met deze nieuwsbrief een aantal punten onder de aandacht brengen voor een geslaagde oogst. Verder blikken we alvast kort vooruit op een aantal zaken welke in de komende tijd gaan spelen.

Afrijping mais.

Het overwegend zonnige droge weer van afgelopen periode heeft de mais geholpen bij de ontwikkeling in de afrijping. Tijdens onze maisdemo 8 september jl. werd er volop gebruik gemaakt van het mobiele lab van Limagrain, hier bleek wel dat de mais nog even nodig heeft om aan de gewenste droge stof percentages van 35-38% te komen. Uitslagen lieten zien dat de monsters toen over het algemeen tussen de 25% en 28% droge stof zaten. Even geduld nog dus.
Een week met droog zonnig weer kan er voor zorgen dat het ds % met 3 a 4 % toeneemt en als de 30% bereikt is zal het afrijpingsproces sneller verlopen.
Controleer uw percelen komende weken dus goed op het verloop van de afrijping om tijdig uw oogst te kunnen plannen. Percelen waar de mais structuurschade heeft of waar een tekort aan voedingsstoffen (veelal stikstof) zichtbaar is zullen eerder (nood)afrijpen waardoor tijdig oogsten noodzakelijk is.
We hebben een bijzonder nat groeiseizoen achter de rug waarbij schimmels zoals builenbrand meer voorkomen als voorgaande jaren, om een geslaagde kuil te krijgen zijn zaken zoals haksellengte, gebruik van broeiremmers, voersnelheid (hoogte van de kuil), goede afdekking en hygiëne rondom voeropslag en oogst van groot belang.
Het gebruik van toevoegmiddelen tijdens het hakselen zorgen voor:
• Broeiremming in de kuil
• Lagere temperatuur van het ingekuilde product
• Onderdrukken van toxinen bij bewaring en uitkuilen
Goede toevoegmiddelen voor in de snijmais zijn:
• 11A44
• Bonsilage mais
Voor enkel behandeling van de toplaag of zijkant bij een rijkuil kan Silostar gebruikt worden, dit wordt veelal met een gieter handmatig toegediend tijdens het inkuilen.

Precusoren verordening.
Per 1-2-2021 is de nieuwe EU verordening rondom precusoren voor explosieven ingegaan. Precusoren voor explosieven zijn grondstoffen die gebruikt kunnen worden om explosieven van te maken. Daardoor is de handel in bepaalde kunstmestsoorten ook aangescherpt, de overheid wil zicht hebben op handel in mineralen meststoffen die gebruikt kunnen worden als grondstof voor explosieven.
Indien u die bepaalde meststoffen van ons betrekt ontvangt u van ons binnenkort een schrijven waarin een verklaring wordt gevraagd dat u die meststoffen gebruikt waar deze voor bedoeld zijn.
Vanggewassen na de mais op uitspoeling gevoelige gronden.

Na de snijmaisoogst moet er per 1 oktober een vanggewas gezaaid worden, doe dit direct na de oogst, tenzij u voor de hoofdteelt 2022 een graangewas wilt zaaien, dit moet dan per 31 oktober gezaaid zijn. Voor ander mais zoals CCM of MKS geldt dat uiterlijk 31 oktober het vanggewas gezaaid moet zijn. Let erop dat het vanggewas tot 1 Februari 2022 moet blijven staan.
Regel tijdig uw vanggewas zodat u direct na de oogst kunt zaaien. Veel gebruikte vanggewassen zijn :
• Groenmix
• Italiaans raaigras
• Bladrammenas
• (Blad)rogge
• Meteil Nutri of Meteil Proti
Met name de Groenmix en Meteil soorten zijn bijzonder geschikt om in het voorjaar nog te oogsten voor de ruwvoerwinning.

7E Actieplan Nitraatrichtlijn.

Recent is het ontwerp 7e Actieplan Nitraatrichtlijnen gepubliceerd, dit gaat, net als het nieuwe GLB beleid per 2023, de nodige veranderingen en uitdagingen geven. Het is nog een ontwerp dus wijzigingen zullen nog plaats vinden. Later zullen we hier nog op terugkomen.
www.rijksoverheid.nl

Korte tips.
• Kuilfolie en beschermkleden uit voorraad leverbaar, geef tijdig uw benodigde voorraad voor komende maisoogst door.
• Met het najaar voor de deur neemt de druk van ongedierte van ratten en muizen toe. Preventie en hygiëne rondom uw bedrijf is de basisbestrijding. Voor lokdozen, voer, klemmen enz. kunt u bij ons terecht.
• Grondmonsters welke u gaat gebruiken bij de Gecombineerde Opgave 2022 moeten gestoken zijn vanaf 16 mei 2018, controleer uw monsters en laat tijdig nieuwe monsters nemen. Neem dan uitbereide monsters ipv derogatiemonsters, hier valt veel meer uit halen voor een optimale bemesting.

Met vriendelijke groet,
Team Adagro