Veehouderij Nieuwsbulletin 3 – 2022

Geachte Relatie,

Binnenkort maaien, zorg dan voor meer rendement uit uw eigen eiwitrijk ruwvoer.
Het inkuilseizoen van gras staat voor de deur, gezien de hoge prijzen voor (kracht)voer moet u de uitdaging aan gaan om van eigen grond de hoogste kwaliteit ruwvoer te halen. Dat betekent hoog in de VEM en maximaal benutbaar eiwit te oogsten.
Maai daarom niet te zware snedes, probeer hier de balans te vinden in voldoende opbrengst maar nog geen gras wat volop aan het doorschieten is. Voordeel van niet te zware snede is een snellere hergroei (let op de stoppellengte bij maaien) dus eerder een 2e snede gras. Zorg dat uw sleufsilo’s en kuilplaten vrij zijn van verontreinigingen, gebruik voldoende gewicht op de kuil tijdens het aanrijden en blijf aanrijden tijdens het inkuilen om een voldoende verdichte graskuil te krijgen. Een te lage dichtheid komt nog steeds voor bij meer als de helft van de kuilen net als vervuiling met Clostridiensporen door grond en mestdeeltjes, dit geeft kansen voor boterzuur waardoor de kwaliteit sterk afneemt.

Hoe beter de kwaliteit van uw ruwvoer, hoe makkelijker en goedkoper het melkt. Broei en schimmels zorgen voor verlies aan VEM en eiwit, en zorgt voor een veel minder smakelijk voer, en minder opname van het ruwvoer met als gevolg dalende melkproductie. Optimaliseer de eiwitproductie van eigen grond om gebruik van eiwitrijk (kracht)voer te verminderen.
Tijdige inkuil/maaiplanning, hygiëne en goed afgestelde machines, het juiste inkuilmanagment samen met innoculanten/inkuilmiddel kunnen de graskwaliteit borgen, dan zorgen o.a. de melkzuur bacteriën ervoor dat de bacteriën die boterzuur maken geen kans krijgen.

Beschikbare producten;

Magniva Platinum 2
De nieuwe standaard welke voor fermentatie en broeiremming in energie en suikerrijke gewassen.

 • Verlaging pH waarde
 • De vorming van gisten en schimmels wordt  tegen gegaan.
 • Geur en smaak verbetert, verbetering uitkuilwaarde.
 • Wateroplosbaar poeder voor vloeibare toediening.

Pioneer 1188
Dit product zorgt voor de vorming van extra melkzuur. Hierdoor krijgen de boterzuurbacteriën geen kans en ontstaat er minder ammoniak.

 • Verbetert de kuilkwaliteit.
 • Sterke conservering van het (natte) gras.
 • Snelle pH daling.
 • Positief effect op DVE.

Pioneer 11GFT en 11G22
Dit zijn  combi producten welke  zorgen voor zeer snelle pH daling, minder eiwit afbraak waardoor er een aanzienlijk lagere ammoniakfractie ontstaat. Producten zorgen voor conservering en broeiremming. Tevens zorgt 11GFT voor verbreken van de lignine delen in de celwanden wat zorgt voor een hogere energiedichtheid van het ruwvoer.

Bonsilage Plus
Verbetert de conservering en gaat broei- en schimmelvorming tegen. De behandelde kuilen hebben een hoger gehalte aan vluchtige vetzuren. De koe kan deze beter opnemen en dat vertaalt zich in een betere melkgift.
Bonsilage Plus is verkrijgbaar in wateroplosbare poeder en in granulaatkorrels.
Ook toegelaten op Biologische bedrijven.

Wilt u advies welk inkuilmiddel het best bij uw gras past? Neem dan contact op met uw adviseur.

Tips

 • Kent u de verliezen in de periode oogst tot op de voergang?
 • 8-10% onvermijdbaar verlies (oogstverlies, restademhalings verlies, perssap verlies)
 • > 20% vermijdbaar verlies door o.a.verkeerde fermentatie (boterzuur), broei- en schimmels door zuurstof indringing.
 • Voorkom vervuiling met zand en of mest, let op afstelling machines.
  • Liever iets meer gras op het land dan grond of mest in de kuil!
 • Maak het gewas niet te droog ( 35-40 % is qua conservering en vervoederen een mooi streven )
  • Maaier met breedte afleg doet net zoveel als schudden.
  • Soms is schudden niet nodig of anders direct erna wiersen.
 • Slechte micro-organismen houden van zuurstof en een hoge pH, hoe langer ze in het veld liggen des te groter worden ze in aantallen.
  • < 36 uur na maaien plastic erop
  • Zorgen voor een hoge dichtheid (230 kg ds/m3)door bijvoorbeeld:
   • Extra trekker op de kuil , enkel lucht, gewichten eraan, banden hard oppompen en langzaam blijven rijden
   • Inkuilen in lagen van 30 cm, zorg ervoor dat de inhoud van silage wagens goed verdeeld wordt in lagen en dat er geen “prop” ingekuild wordt.
 • Ruim voldoende gewicht op de kuil.

Kuilfolie en beschermkleden

Diverse afmetingen van kuil, wand en onderfolie liggen op voorraad. Binnenkort 1e snede oogsten, zorg dan dat de folie thuis ligt. Gebruik beschermkleden om de kuil te beschermen tegen vogels, deze zijn in diverse afmetingen verkrijgbaar.

Met vriendelijke groet,

Team Adagro