Veehouderij Nieuwsbulletin 3 – 2021

Beste relatie,

Middels deze nieuwsbrief willen wij u informeren over een aantal actuele zaken.

Maisteelt 2021.

Inmiddels is de bemesting met organische mest op de percelen waar mais gepland staat van start gegaan. Belangrijk is om te weten wat u daadwerkelijk aan gehalten stikstof, fosfaat en kali uit de organische mest gegeven heeft, een analyse van de mest geeft de exacte mogelijkheid om op maat bij te bemesten. Als derogatiebedrijf heeft u enkel de mogelijkheid om “groene” fosfaat in de rij bij het zaad toe te dienen tijdens het zaaien in de vorm van Powerstart Azul (25 kg/ha, 8-16-0, + zwavel, zink, magnesium en humuszuren). Deze startmeststof is Planet Proof. Zorg ook voor voldoende kali, 16 ton droge stof vraagt 240 kg en 20 ton droge stof heeft 295 kg kali nodig.
Mais zaaien op gescheurd grasland vraagt om een tijdige vernietiging van de zode zodat de vertering hiervan in gang gezet kan worden voor tijdige en voldoende nalevering van de stikstof. Op oude graslandpercelen zit voldoende stikstof in de grond waardoor een aanvullende N bemesting naast de rijenbemesting vaak niet nodig is. Op percelen waar veel kweek in zit is het raadzaam om deze met Touchdown, Matos of Roundup Ultimate te vernietigen, zorg voor voldoende massa/lengte van de kweek, minimaal 15 cm, om een goed resultaat te behalen.
Houdt op gescheurd grasland rekening met bodeminsecten zoals ritnaalden en emelten die het jonge maisgewas belagen, zorg voor een optimale start van de groei van het gewas door:

 • Gebruik van maiszaad met Force ontsmetting
 • zorg voor een fijn en gesloten zaaibed
 • zaai als de grond op temperatuur is
 • juiste meststoffen en voldoende bemesting

Enkele rassen zijn nog beschikbaar met een Force zaadontsmetting:

 • zeer vroeg/vroeg : LG Conclusion, LG 31205, P8057 en Mas 12 H
 • middenvroeg : LG 31235

Ook voor standaard en Korit ontsmetting liggen nog enkele rassen op voorraad, geef tijdig uw wensen aan ivm de beschikbaarheden.
Teelt u mais op zand of lössgrond direct na het scheuren, dan mag u 65 kg minder stikstof gebruiken per ha die u scheurt, let hierop bij uw planning.

Vanggewassen op maisprecelen op zand en lössgrond.

Regel op tijd uw vanggewas, zeker als u de plannen heeft om dat direct na het mais zaaien te doen, met bv een Rietzwenkgras, een betere optie is om een grasgroenbemester te zaaien als de mais kniehoog staat (met Groenmix) of na de oogst, voor 1 oktober! Bij de twee laatst genoemde opties een onkruidbestrijding zonder risico uit te voeren zonder dat het vanggewas hier hinder van heeft. Een vanggewas na de oogst laat de mais ongehinderd, dus zonder concurrentie groeien, en geeft meerdere mogelijkheden wat betreft keuze soort vanggewas.

Korte tips.
 • Problemen met onkruidgrassen zoals vingergrassen of naaldaar soorten, spuit direct na mais zaaien met 3-4 L Wing P.
 • Ridderzuring bestrijden in grasland, wacht tot deze voldoende ontwikkeld is en minimaal het formaat heeft van een etensbord.  Vaak vanaf begin april, en spuit onder groeizame omstandigheden met 1.5 Tapir + 0.75 – 1.5 Jepolinex, voeg hier 0.25 Starane Top aan toe. wanneer er een bijzonder zware bezetting staat. Let op in klaver en kruidenweiden bestaat enkel de pleksgewijze bestrijding in het voorjaar.
 • Tekorten aan Selenium en/of Kobalt in uw ruwvoer en dan vaak ook in uw bodem, deze elementen zijn eenvoudig aan een onkruidbestrijding of vloeibare toediening van meststoffen toe te voegen. Advies 2-3 L Powerbasic Manaro per ha (in 250-400 L spuitvloeistof toepassen). Indien nodig is een uitgebreidere sporenmix beschikbaar in de vorm van Powerbasic Clarion welke mangaan, molybdeen, koper en zink bevat.
 • Let op uw teeltvrije zones langs sloten en greppels in uw ruwvoer gewassen. Dit geldt alleen voor sloten en greppels die tussen 1 april en 1 oktober water bevatten.
  • Mais                      50 cm
  • Voederbieten        50 cm
  • Veldbonen            50 cm