Veehouderij Nieuwsbulletin 4 – 2023

Geachte relatie,

Meer rendement uit uw eigen eiwitrijk ruwvoer
De oogst van gras staat voor de deur, gezien de veelal krappe ruwvoer positie en relatief hoge prijzen voor (kracht)voer moet u ervoor zorgen om van eigen grond de hoogste kwaliteit ruwvoer te halen. Kortom hoog in de VEM en maximaal benutbaar eiwit oogsten.
Maak een planning met maaidata, en maai niet te zware snedes, zorg voor een balans in voldoende opbrengst maar nog geen gras wat volop aan het doorschieten is. Voordeel van niet te zware snede is een snellere hergroei (let op de stoppellengte bij maaien) dus eerder een 2e snede gras. Maak uw sleufsilo’s en kuilplaten vrij van verontreinigingen, gebruik voldoende gewicht op de kuil tijdens het aanrijden en blijf aanrijden tijdens het inkuilen om een voldoende verdichte graskuil te krijgen. Kuilen met een te lage dichtheid komt nog steeds te veel voor met als gevolg broei en verlies aan voederwaarde. Ook vervuiling met Clostridiensporen door grond en mestdeeltjes moet worden voorkomen, dit geeft kansen voor boterzuur waardoor de kwaliteit sterk afneemt. Zorg voor een juiste afstelling van de machines in de ruwvoeroogst, liever nog wat gras op het land dan grond en mestdeeltjes in de kuil.

Betere kwaliteit ruwvoer, melkt makkelijker en goedkoper. Broei en schimmels zorgen voor verlies aan VEM en eiwit, zorgen voor minder smakelijk voer, minder opname van ruwvoer met als gevolg dalende melkproductie. Optimaliseer de eiwitproductie van eigen grond om gebruik van eiwitrijk (kracht)voer te verminderen.
Tijdige inkuil/maaiplanning, hygiëne en goed afgestelde machines, het juiste inkuilmanagement samen met Inoculanten kunnen de graskwaliteit borgen, dan zorgen o.a. de melkzuurbacteriën ervoor dat de boterzuurbacteriën geen kans krijgen.

Beschikbare inkuilmiddelen:
Pioneer 11G22
Combi product wat zorgt voor zeer snelle pH daling, minder eiwit afbraak waardoor er een aanzienlijk lagere ammoniakfractie ontstaat. 11G22 zorgt voor conservering en broeiremming.

Bonsilage Plus
Verbetert de conservering en gaat broei- en schimmelvorming tegen. De behandelde kuilen hebben een hoger gehalte aan vluchtige vetzuren. De koe kan deze beter opnemen en dat vertaalt zich in een betere melkgift.
Bonsilage Plus is verkrijgbaar in wateroplosbare poeder en in granulaatkorrels.
Ook toegelaten op Biologische bedrijven.

Magniva Platinum 2
Dit product zorgt voor fermentatie en broeiremming in energie en suikerrijke gewassen, verlaagt de pH, vorming van gisten en schimmels wordt tegengegaan.
Wateroplosbaar poeder voor vloeibare toediening.

Pioneer 1188
Dit product zorgt voor de vorming van extra melkzuur. Hierdoor krijgen de boterzuurbacteriën geen kans en ontstaat er minder ammoniak, verbeterd de kuilkwaliteit, conserveert nat gras, zorgt voor snelle pH daling en heeft een positief effect op het DVE.

Pioneer 11A44.
11A44 zorgt voor een sterke remming van broei- en schimmelvorming. Gebruik dit product als er kans op broei is in het ruwvoer, vaak is dat het geval bij droger gras.

Wilt u advies welk inkuilmiddel het best bij uw gras past? Neem dan contact op met uw adviseur.

Kuilfolie en beschermkleden
Diverse afmetingen van kuil, wand en onderfolie liggen op voorraad. Binnenkort 1e snede oogsten, zorg dan dat de folie thuis ligt. Gebruik beschermkleden om de kuil te beschermen tegen vogels, ook deze liggen bij ons op voorraad en zijn in diverse afmetingen verkrijgbaar.

Korte tips

  • Maak het gewas niet te droog ( 35-40 % is qua conservering en vervoederen een mooi streven )
  • Maaier met breed afleg doet net zoveel als schudden, soms is schudden niet nodig of anders direct erna wiersen.
  • Slechte micro-organismen houden van zuurstof en een hoge pH, hoe langer ze in het veld liggen des te groter worden ze in aantallen.
  • < 36 uur na maaien plastic erop
  • Zorgen voor een hoge dichtheid (230 kg ds/m3)door bijvoorbeeld:
    • Extra trekker op de kuil , enkel lucht, gewichten eraan, banden hard oppompen en langzaam blijven aanrijden
  • Inkuilen in lagen van 30 cm, zorg ervoor dat de inhoud van silage wagens goed verdeeld wordt in lagen en dat er geen “prop” ingekuild wordt.
  • Bufferstroken ; let op hier is geen bemesting toegestaan, dus ook geen rijenbemesting, tevens is gewasbescherming maar plaatsgewijs toegestaan, dus ook geen zaaizaad ontsmettingen.

Vriendelijke groet,

Team ADAgro BV.