Veehouderij Nieuwsbulletin 3 – 2023

Geachte relatie,

Gezien de weersomstandigheden van de afgelopen periode zijn er weinig werkzaamheden uitgevoerd op de percelen en moeten we verder goed voorbereid het latere voorjaar in.

Onkruid op bouwland:
Op veel percelen waar mais of andere gewassen gepland staan zien we een fors bestand aan onkruid staan. Zorg voor een schone start en brand de onkruiden af met 2.5 -3.2 Ltr Roundup Dynamic. Onkruiden mechanisch vernietigen werkt alleen bij kleine zaadonkruiden, groter onkruid wordt vaak onder gedekt bij de grondbewerking/zaaibed bereiding en krijgt u het in het gewas gewoon weer terug.

Onkruid in grasland:
Controleer uw percelen komende week nog eens op onkruid, zeker in nieuw grasland heft muur zich sterk ontwikkeld en dreigt op diverse percelen het gras te verstikken. Ook ridderzuring heeft inmiddels een stadium bereikt waarin deze goed te bestrijden is. Tevens hebben we voor Paarse Dovenetel bestrijding het product Renitar beschikbaar. Zie voor de adviezen onze vorig Nieuwsbulletin.

Stikstofbindende bacteriën:
Er zijn diverse bacterieproducten beschikbaar welke stikstof binden voor uw gewassen, de stikstof (N2) wordt uit de lucht gehaald en dit is een vorm van groene stikstof welke niet meetelt op de mineralenbalans. De werking is via blad, bodem en/of wortels van de planten. Deze producten zijn toe te dienen met de veldspuit, al dan niet i.c.m. met gewasbeschermingsmiddelen en leveren ongeveer 30 kg N per ha.

Blue N, dosering 333 gr /ha toedienen d.m.v. enkelvoudige bespuiting.
Werking via het blad van de planten.

Vixeran, dosering 50 gr / ha, mengbaar met diverse gewasbeschermingsmiddelen.
Werking via bodem, wortels en blad van de planten.

De verschillen in deze producten zitten verder in de aantallen en soorten bacteriën welke toegediend worden en de toepassingsomstandigheden. Voorwaarden zijn o.a. een minimale grondbedekking van 60%, geen nachtvorsten rond de toepassing en temperaturen vanaf 10⁰C. Vixeran is het meest flexibel in te zetten van deze producten.

Korte tips:

 • Nog niets gedaan aan de Gecombineerde Opgave, start hier dan mee, het kost veel meer tijd als voorheen en 15 mei nadert snel.
 • Nog geen keuze gemaakt in maisrassen voor komend seizoen, wij kunnen u adviseren voor een passend ras voor uw bedrijf.
 • Fosfaat toedienen bij de rijenbemesting in de mais, Powerstart Azul bevat “groene” fosfaat en humuszuren welke fosfaat vrijmaken wat in de bodem zit. Powerstart Azul wordt bij het maiszaadje gelegd voor een snelle beschikbaarheid en opname van o.a. de fosfaat die van invloed is op de jeugdgroei.
 • Houd rekening met  bufferstroken langs uw percelen, let op dat er geen bemesting en beperkt (10% van de oppervlakte plaats specifiek) gewasbescherming in deze stroken zijn toegestaan.
 • Mengsels voor inzaai van de bufferstroken zijn uit voorraad leverbaar.
 • Bereidt u voor  op de grasoogst in komende periode;
  • Maak sleufsilo’s en kuilplaten schoon
  • Stem de planning tijdig af met uw loonwerker
  • Zorg ervoor dat u tijdig kuilfolies besteld

Vriendelijke groet, 

Team ADAgro BV.