Veehouderij Nieuwsbulletin 2023-2

Geachte relatie,

Om goed voorbereid het ruwvoerseizoen in te gaan geven we in deze nieuwsbrief een aantal tips die kunnen helpen om de nodige voorbereidingen te treffen. Dit varieert van muizenschade te beperken, tot onkruidbeheersing en het doorzaaien van de bestaande grasmat.

Onderhoud grasland:
Op de meeste percelen is inmiddels de drijfmest en kunstmest toegediend. Wat opvalt in diverse regio’s is dat muizen weer op grote schaal voorkomen. Met kale plekken en losliggende grasmat als gevolg. Breng deze plekken in kaart op uw percelen, hier kunt u dan met de drijfmesttank water in de muizengaten laten lopen ter bestrijding. Plaats op de perceel randen zichtplaatsen voor roofvogels die natuurlijke vijanden voor de muizen zijn. Zichtplaatsen maakt u door lange palen met bovenop een dwarslat te monteren waarop de roofvogels kunnen zitten.

Een slechte grasmat ontstaat door o.a. muizenvraat en mollen, ook slechte grassen zoals straatgras, kweek, vossenstaarten en breedbladige onkruiden zijn van grote invloed op de kwaliteit van de grasmat en dus het later te oogsten ruwvoer. Zorg voor een beheersbaar onkruidbestand en voor voldoende goede grassen, dit geeft een optimale ruwvoeropbrengst.

Onkruidbestrijding:
Advies bestrijding muur: 70-90 ml Primus.
(al bij lage temperaturen inzetbaar en werkzaam).

Advies bestrijding Ridderzuring :
1.5 ltr Tapir + 0.3 ltr Starane Top (bij voldoende massa ridderzuring)
Voor een brede werking op allerlei onkruiden 0.75-1.25 ltr Jepolinex Pro hieraan toevoegen.

Sinds nazomer 2022 is het product Renitar toegelaten, dit middel is sterk op o.a. Paarse dovenetel en kan gecombineerd worden met Primus of Tapir.

Klavergrasland: hier beperkt zich de onkruidbestrijding in het voorjaar tot Basagran. Hiermee wordt o.a. muur goed bestreden, voorwaarde hiervoor is dat er voldoende temperatuur (minimaal 17⁰C) en volop zonlicht is. Een lage dosering Cirran (0.5-0.7 L ) kan de werking verbreden, maar enige reactie op de klaver is niet uitgesloten. Bestrijdt Ridderzuring plaats specifiek met de rugspuit met Tapir en Starane Top. Overleg met ons voor een advies afgestemd op uw percelen.

Doorzaaien grasmat:
Op percelen waar het aandeel goede grassen te wensen overlaat is een goede update d.m.v. doorzaaien te realiseren, gebruik doorzaaien als er tot 30% slechte grassen in het perceel staan of bij veel open plekken. Doorzaaien geeft al snel een toename van de droge stofopbrengst van 8%.
Advies doorzaaien:
– 15-20 kg Havera 3
of
– 15-20 kg Tetramax

Klavers zijn eventueel bij te mengen.
Zorg voor een gesloten grasmat na het doorzaaien, weideslepen en aanrollen dragen hierin bij.
Geheel vernieuwen van de grasmat wordt rendabeler als er meer dan 30% slechte grassen in het perceel voorkomen.

Korte tips:

  • Wist u dat spore elementen ook via de veldspuit toegediend kunnen worden, PowerBasic Manaro (Selenium en Cobalt) of PowerBasic Clarion (Mangaan, Molybdeen, Zink en Koper) kunnen i.c.m. vloeibare kunstmest of met de onkruidbestrijding gecombineerd worden. Een bemesting met deze sporenelementen is goedkoper als bijmengen in het voer.
  • Nog geen keuze gemaakt in maisrassen voor komend seizoen, wij kunnen u adviseren voor een passend ras op uw bedrijf.
  • Fosfaat toedienen bij de rijenbemesting in de mais, Powerstart Azul bevat “groene” fosfaat en humuszuren welke fosfaat vrijmaken die in de bodem zit. Powerstart Azul wordt bij het maiszaadje gelegd voor een snelle beschikbaarheid en opname van o.a. fosfaat wat van invloed is op een snelle, gezonde jeugdgroei.
  • Houd rekening met  bufferstroken langs uw percelen, weet dat bemesting en gewasbescherming in deze stroken niet is toegestaan, ook geen maiszaadontsmetting en rijenmeststoffen mogen niet in deze stroken.
  • Mengsels voor inzaai van de bufferstroken zijn uit voorraad leverbaar.
  • Overweegt u voederbieten, luzerne of zomerveldbonen te zaaien, zorg ook voor een juiste bemestingstoestand van die percelen en een voldoende hoge pH van de grond, wij kunnen u adviseren met rassenkeuze en bemesting.
  • Hieronder nog 2 afbeeldingen / tabellen m.b.t. de breedte van bufferstroken en wat er wel en niet gedaan mag worden op deze stroken.

 

Bron: Alles over bufferstroken (rvo.nl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Alles over bufferstroken (rvo.nl)

Succes met de start van uw seizoen!

Vriendelijke groet,

Team ADAgro BV.