Veehouderij Nieuwsbulletin 1 – 2023

Geachte relatie,

Inmiddels is het half februari geweest en begint het nieuwe seizoen met toedienen van de organische mest op het grasland. Als de veldwerkzaamheden beginnen moeten we niet vergeten de administratie ook op orde te hebben. Zaken zoals het nieuwe GLB, Eco regelingen en Gewasbeschermingsmonitoren vragen de nodige aandacht. Ook planningen van maiszaad, meststoffen en inzicht in de bufferstroken moeten niet vergeten worden.

Gecombineerde Opgave
Als agrarisch ondernemer moet u elk jaar de ‘’gecombineerde opgave’’ invullen. De website van RVO zal op 1 maart geopend worden en vanaf dat moment kunt u de gecombineerde opgave invullen.
Vanaf 1 februari kunt u op uw persoonlijke portaal binnen het RVO onder het kopje ‘’percelen’’ ingetekende bufferstroken zien, deze stroken heeft het RVO zelf per perceel ingetekend. U moet voor uw eigen percelen kijken of u het met de ingetekende stroken door het RVO eens bent, zo niet kunt u hier bezwaar op maken. Tevens kunt u overige landschapselement vanaf 1 februari ook zelf aangeven, dit heeft weer te maken met de ECO-regelingen binnen het nieuwe GLB.
In het eerste jaar van het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) loopt de aanmelding voor inkomenssteun en andere regelingen nog samen met de gecombineerde opgave. Deze aanmelding kunt u doen tussen 1 maart en 15 mei, later in het jaar doet u dan de definitieve aanvraag. Als voorbeeld: u geeft vanaf 1 maart op om een aantal hectare voederbieten voor 31 oktober te rooien maar door omstandigheden kan dit niet worden gehaald, dan kan u later in het jaar opnieuw opgeven dat deze activiteit niet is gelukt.
Kortom de weg van aanvragen subsidie voor de GLB-regelingen:
Vanaf 1 maart tot 15 mei aanmelding voor de subsidies
Vanaf 15 oktober tot 30 november definitieve aanvraag

Hieronder een schematische tijdlijn:

7e Actieplan Nitraatrichtlijn / Bufferzone
Het 7e Actieplan Nitraatrichtlijn gaat per 1 maart in, dus de bufferzone wordt vanaf 1-3-2023 verplicht. Bufferstroken variëren van 5 meter tot minimaal 0,5 meter breed. Dit is afhankelijk van de soort waterlopen er naast uw percelen liggen. De enige afwijking hierin is als een bufferstrook groter is dan 4% van de perceel oppervlakte, in dat geval mag de strook ingekort worden, zie onderstaande tabel.

Realiseert u zich in dit geval dat het gewas wat u plant of zaait en de gewasbescherming die u gebruikt op het betreffende perceel de uiteindelijke teeltvrije zone bepalen!
Voorkom dat de bufferstrook gaat ver-onkruiden en zaai een traag groeiend mengsel naar keuze van alleen traag groeiend gras wat regelmatig gemaaid kan worden tot bloeiende (kruiden) mengsels waarmee u de biodiversiteit kunt stimuleren.

GLB / Eco-regelingen
U heeft onder tussen ook wel gehoord van de ‘’Eco-regelingen’’ binnen het nieuwe GLB, met deze Eco-regelingen kunt u een extra premie verdienen door bepaalde activiteiten uit te voeren. (Deze premie komt bovenop de basispremie en kleine landbouwers vergoeding.) Een vereiste voor deze premie is dat u op basis van de oppervlakte van uw bedrijf een bepaald aantal punten en waarden behaalt. Om meer inzicht hierin te krijgen kunt u gebruik maken van de simulatietool op de website van RVO.

Als u minder dan 75% grasland in uw bouwplan heeft en mee wilt doen aan de Eco-regelingen moet u 4% van uw oppervlakte uit productie nemen, dit is een vereiste. Waar kunt u deze 4% mee invullen? Dit kunt u onder andere doen met sloten die in uw eigen beheer zijn. Vervolgens kunt u bufferstroken welke in voorgaande alinea zijn benoemd gebruiken om de rest van deze 4% op te vullen. Als u deze bufferstroken voor het 4% niet productief areaal wilt gebruiken mag u deze stroken niet inkorten en blijven deze dus minimaal 3 meter breed. In onderstaande tabel kunt u zien wat u wel en niet mag doen in bufferstroken en in bufferstroken voor het niet-productieve areaal. Naast de bufferstroken en sloten in eigen beheer kunt u ook verschillende landschapselementen voor het 4% niet productief areaal gebruiken, check hiervoor de site van het RVO.

Erfemissiescan
Eén van de voorwaarden die de overheid aan onze branche heeft gesteld voor het op redelijk vrije wijze gebruiken en toepassen van chemische gewasbescherming is het toetsen op het eigen bedrijf van mogelijke emissierisico’s. Vul deze emissiescan in op de website www.erfemissiescan.nl. Dit kan u mooi doen voor de drukke werkzaamheden op het land beginnen.

Maiszaden
De vroege kwaliteitsrassen verkopen snel, overweegt u om dit seizoen mais te zaaien kunnen wij samen met de rassenkeuze doornemen.
Zeker als u overweegt om mais te zaaien op gescheurd grasland is het belangrijk om de juiste zaadontsmetting (Force) te kiezen tegen bodeminsecten zoals ritnaalden. Er is van enkele rassen nog beperkt zaad beschikbaar.
Heeft u last van kraaien en roeken, gebruik dan een vogelafweermiddel (Korit) op het zaaizaad.

Een vlotte start van uw gewas is ook van groot belang om de jonge planten weerbaarder te maken tegen allerlei belagers, een juiste zaaibed bereiding en het gebruik maken van startgranulaat zoals Powerstart Azul dragen bij aan een goede jeugdgroei.
Powerstart Azul bevat “groene” fosfaat welke u mag inzetten als derogatiebedrijf. Fosfaat zorgt voor een snelle start en beïnvloedt de wortelontwikkeling positief.

Bufferstroken
In de bufferstroken is geen chemische gewasbescherming meer toegestaan, als u straks de bufferstroken/akkerranden wilt inzaaien met bijvoorbeeld een kruiden- of bloemenmengsel dan is het verstandig om in de loop van maart een vals zaaibed te maken zodat onkruiden alvast kunnen kiemen. U bewerkt deze strook richting eind april nogmaals zodat de gekiemde onkruiden worden mechanisch vernietigd. Vervolgen kunt u dan tijdens het inzaaien van de bufferstroken in mei de laatste gekiemde onkruiden wegwerken.

Voor inzaai van de bufferstroken zijn diverse mengsel met gras en kruiden of met bloemen beschikbaar. Bufferstroken langs grasland zullen vaak met gras en kruiden ingezaaid worden en langs bouwland kan een gras met bloemen mengsel gekozen worden.

Eiwitgewassen
Eiwitgewassen en gras met klaver staan onder de aandacht vanwege het nieuwe GLB beleid. Luzerne Max (Luzerne + klaver), Luzerne enkelvoudig, Veldbonen en Erwten vallen o.a. onder de eiwitgewassen.

Plan tijdig zaaizaad als u plannen heeft of overleg met ons wat de mogelijkheden op uw bedrijf zijn.
Realiseer u goed dat onkruidbestrijding in Luzerne en gras met kruiden chemisch niet mogelijk is, zaai dit soort gewassen in op “schone” grond om teleurstellingen te voorkomen.

Succes met de start van uw seizoen!

Vriendelijke groet,

Team ADAgro BV.