Veehouderij Nieuwsbulletin 3 – 2021

Inkuilmiddelen, meer rendement uit uw eigen eiwitrijk ruwvoer.

Ondanks een betrekkelijk koude april maand gaat de grasgroei gestaag verder met 50-70 kg ds/dag en komt het maaitijdstip langzaam in beeld. Planning van oogstmoment van de eerste snede maakt vaak inzichtelijk wanneer de tweede snede verwacht wordt. Naast het bepalen van het maaitijdstip wat de kwaliteit van het gras beïnvloedt, is het wel of niet gebruiken van een kuiltoevoegmiddel een andere factor wat het rendement van het ruwvoer in uw rantsoen bepaald.  Wat voegt een inkuilmiddel toe?
Des te beter de kwaliteit van uw ruwvoer, hoe beter het melkt. Broei en schimmels zorgen voor verlies aan VEM en eiwit en voor een veel minder smakelijk voer, dit geeft minder opname van het ruwvoer met als gevolg een dalende melkproductie. Zeker de eiwitproductie van eigen grond moet gewaarborgd worden en verlies voorkomen.
Ongeveer 70% van de kuilen hebben een te lage dichtheid en vaak is er ook sprake van vervuiling door grond en mest, door o.a.  te kort maaien (< 6 cm) of slechte verdeling van organische mest. Dit geeft kansen voor boterzuur. Preventieve maatregelen samen met een inkuilmiddel kunnen de oplossing zijn, dan zorgen de melkzuur bacteriën ervoor dat de bacteriën die boterzuur maken geen kans krijgen.

 

Magniva Platinum 2

Dit betrekkelijk nieuwe inkuilmiddel bestaat uit een nieuw ontdekte bacteriestam in combinatie met een bestaande. Uniek zijn de volgende eigenschappen

 • Binnen 15 dagen een sterk verbeterde stabiele kuil!(dan kan er al van gevoerd worden)
 • De vorming van gisten en schimmels wordt beter tegen gegaan.
 • Geur en smaak verbetert
 • Hogere ds ruwvoer opname
 • Wateroplosbaar poeder voor vloeibare toediening.

 

Pioneer 1188

Dit product zorgt voor de vorming van extra melkzuur. Hierdoor krijgen de boterzuurbacteriën geen kans en ontstaat er minder ammoniak.

 • Verbetert de kuilkwaliteit
 • Minder inkuilverliezen
 • Positief effect op DVE
Pioneer 11GFT en 11G22

Dit zijn  combi producten welke  zorgen voor zeer snelle pH daling, minder eiwit afbraak waardoor er een aanzienlijk lagere ammoniakfractie ontstaat. Producten zorgen voor conservering en broeiremming. Tevens zorgt 11GFT voor verbreken van de lignine delen in de celwanden wat zorgt voor een hogere energiedichtheid van het ruwvoer.

 

Pioneer 11A44

Dit product is gericht op broeiremming. Met name aan te bevelen bij een suikerrijk en/of droge kuil.

De Pioneer producten zijn verkrijgbaar in een wateroplosbaar poeder. Tevens bevatten de Pioneer producten Rapid React technologie waardoor u 14 dagen na het inkuilen al kunt voeren.

Bonsilage Plus

Verbetert de conservering en gaat broei- en schimmelvorming tegen. De behandelde kuilen hebben een hoger gehalte aan vluchtige vetzuren. De koe kan deze beter opnemen en dat vertaalt zich in een betere melkgift.
Bonsilage Plus is verkrijgbaar in wateroplosbare poeder en in granulaatkorrels.

Wilt u advies welk inkuilmiddel het best bij uw gras past? Neem dan contact op met uw adviseur.

 

Tips
 • Begin met een schone sleufsilo en/of voerplaten.
 • Voorkom vervuiling met zand en of mest, let op de afstelling van machines.
  • Liever iets meer gras op het land dan grond of mest in de kuil!
 • Maak het gewas niet te droog ( 35-45 % ds. is qua conservering en vervoederen een mooi streven )
  • Maaier met breedte afleg doet net zoveel als schudden.
  • Soms is schudden niet nodig of anders direct erna wiersen.
 • Slechte micro-organismen houden van zuurstof en een hoge pH, hoe langer uw gras in het veld ligt des te groter worden ze in aantallen.
  • < 36 uur na maaien plastic erop
  • Zorgen voor een hoge dichtheid (230 kg ds/m3)door bijvoorbeeld:
   • Extra trekker op de kuil , enkel lucht, gewichten eraan, banden hard oppompen en langzaam blijven rijden
   • Inkuilen in lagen van 30 cm
 • Plastic over de randen sleufsilo.
 • Onderfolie aanbrengen
 • Ruim voldoende gewicht op de kuil.

 

Kuilfolie en beschermkleden

Diverse afmetingen van kuil, wand en onderfolie liggen op voorraad. Binnenkort 1e snede oogsten, zorg dan dat de folie thuis ligt. Gebruik beschermkleden om de kuil te beschermen tegen vogels, deze zijn in diverse afmetingen verkrijgbaar.

Met vriendelijke groet,
Team Adagro