Veehouderij Nieuwsbulletin 8 -2022

Beste Relatie,

Richting het einde van het jaar nog een bericht met een aantal actuele zaken voor een vooruitblik op 2023 en afronding van 2022. Door het tot heden mooie najaar zijn er op diverse plaatsen nog snede’s gras geoogst waardoor de ruwvoer voorraad nog aangevuld is en het grasland kort de winterperiode ingaat.

Gewasbeschermingsmonitor.
Zoals u weet moet deze registratievorm (die overigens vormvrij is)  binnen 2 maanden na de teelt zijn afgerond. Deze administratie waar o.a. de Geïntegreerde Gewasbescherming omschreven staat dient 3 jaar in de administratie bewaard te worden. Werk de monitor bij zodat dit geregeld.

Bufferstroken.
Hier een overzicht geplaatst van de geplande bufferstroken langs percelen miv 2023.
Greppels vallen hierbuiten, en op de bufferstrook is geen bemesting en gewasbescherming toegestaan.

Hoofdregel 1e meting > 4% 2e meting > 4%
Ecologisch kwetsbare waterlopen 5 meter 5 meter 5 meter
KRW waterlopen 5 meter 3 meter 3 meter
KRW watervoerende sloot      < 10 meter 5 meter 3 meter 1 meter
Overige waterlopen 3 meter 1 meter 0,5 meter
Droge sloot 1 meter 1 meter 1 meter

Broei in snijvlak van de kuil of voermengwagen.
TMR Organofresh is een volledig natuurlijk preventief product ter voorkoming van schimmel- en bacteriegroei in uw ruwvoer. Het is een vloeistof op basis van Effectieve Micro organismen die broei, wilde gistvorming en smaakbederf voorkomen voor het behoud van kwaliteit. Leverbaar in vaten van 200 of 1000 L, dosering 1-2 L Organofresh per ton ruwvoer, opgelost in 10-20 L water. Water dient als draagstof. (hoogste dosering Organofresh aanhouden bij ruwvoer dat een hoge temperatuur heeft). Voor snijvlakbehandeling kan het product puur toegepast worden.

Zeeschelpenkalkmeel.
Voor een natuurlijke pH balans in de pens en voor de diergezondheid spelen mineralen een groot belang. Ostrea zeeschelpenkalk is een bron van organische mineralen welke rijk is aan een hoogwaardig Calcium Carbonaat en essentiële spore elementen welke geleidelijk vrijkomen en daardoor lang beschikbaar zijn. Vaak wordt de dosering van mineralen verlaagd bij het gebruik van Ostrea zeeschelpenkalkmeel

Precusorenverklaring.
Betrekt u meststoffen van ons dan heeft u recent- of krijgt u binnenkort het verzoek om de Precusorenverklaring in te vullen en retour te zenden.
Precursoren zijn grondstoffen (o.a. kunstmest) die kunnen worden gebruikt om explosieven van te maken. Het doel van de nieuwe wetgeving is om verkeerd gebruik van o.a. meststoffen tegen te gaan. De overheid wil sneller kunnen achterhalen waar precursoren zijn geleverd en melding krijgen van verdachte transacties.

Jaarlijks dient deze verklaring een update te krijgen bij afname van meststoffen die onder deze regeling vallen, wij verzoeken u vriendelijk de verklaring ingevuld retour te zenden of gebruik te maken van onderstaande link:
https://www.adagro.nl/precursoren-verklaring/

Korte tips.

  • Wekelijks vinden er nog updates/wijzigingen plaats binnen het nieuwe GLB beleid vanaf 2023. Volg dit goed via de site van RVO en de vakbladen om goed voorbereidt te zijn.

Bent u in bezit van een Licentie Uitvoeren- of Bedrijfsvoeren Gewasbescherming? Log dan met regelmaat in bij Bureau Erkenning (www.erkenningen.nl) om uw studievorderingen te in te zien en tijdig bijeenkomsten te volgen indien u nog die nog mist. U kunt ook de app downloaden om altijd uw gegeven paraat te hebben.