Nieuwsbulletin Grasland

Dinsdag 3 september vindt de jaarlijkse ADAgro B.V. en DLV Advies maisdemo plaats. Dit jaar aan de Waspikse weg 25 te ‘s Gravenmoer. Ook mogelijk om uw eigen mais te laten analyseren met het mobiele lab van Limagrain.

Geef u snel op via Info@adagro.nl

Grasland
Het is nu de tijd om te controleren hoe uw grasland erbij staat. Op plekken waar het wat droger is gebleven doet het onkruid het vaak wel goed en de grassen minder. Daarom is het belangrijk om nu de percelen te controleren en indien nodig actie te ondernemen.
Staan er (te)veel onkruiden in uw grasland, en is de grasmat wel gesloten? Dan is het een goede optie om een onkruidbespuiting uit te voeren. Welke middelen er gebruikt moeten worden hangt af van de onkruiden die aanwezig zijn.

Als er door droogte of andere oorzaken kale plekken zijn ontstaan in uw grasland, dan is het een goede optie om eerst het onkruid dood te spuiten en vervolgens door te zaaien.
Als de grasmat grotendeels dood of verdord is en de hoeveelheid onkruiden en slechte grassen erg hoog dan kan het nodig zijn om het grasland te scheuren en vervolgen opnieuw in te zaaien.
Voordat er een grondbewerking  kan worden uitgevoerd moet de grasmat eerst doodgespoten worden, zo vernietig je alle verkeerde grassen en onkruiden.
Hier zijn verschillende mogelijkheden voor:

 • Roundup Ultimate                         max. 4,5L/h
 • Matos Extra                                    max. 4.5L/h
 • Touchdown Quattro                      max. 6.0L/h

Grasland scheuren, wanneer mag dit?

 • Op veen- en kleigrond van 1 februari t/m 15 september
 • Op derogatiebedrijven op zand- en lössgrond: van 1 februari t/m 31 augustus. Het is verplicht om dit te melden bij RVO en je krijgt een korting van de N-gebruiksnorm op deze percelen. Herinzaai moet voor 15 september gebeurd zijn.
 • Op de niet-derogatiebedrijven op zand- en lössgrond: van 1 februari tot 15 september bij schade als gevolg van droogte of vraat door dieren(emelten, engerlingen of muizen), er moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldaan worden:
  • Minimaal 7 dagen voor vernietiging van huidige grasmat melden bij de RVO(uiterlijk 31 augustus).
  • Herinzaai moet binnen 7 werkdagen plaats vinden en uiterlijk op 15 september.
  • Vooraf moet er een rapport opgesteld worden door een geregistreerd schade-expert.

Maïsdemo

Op dinsdag 3 september staat de maïsdemo gepland. U kunt tijdens deze bijeenkomst meedraaien voor uw licentieverlenging met als thema ‘teelt’.
Er is ook een demoveld met verschillende rassen Voederbieten, hiervan zullen alle voor- en nadelen belicht worden.
Ook is het mogelijk om uw eigen maïsplanten mee te brengen ze te laten verhakselen, ze worden dan ter plaatse geanalyseerd in het praktijk lab.

De demo zal plaats vinden aan de Waspikse weg 25 te ’s-Gravenmoer en begint op 13.15 uur.

Opgeven kan via info@adagro.nl of 0416-394210