Variabel bodemherbiciden spuiten

Hieronder een voorbeeld van het variabel bodemherbiciden spuiten op een taak kaart. Het gewas betreft uien.