Meer leven in de polder 

Op akkerbouwbedrijven is steeds vaker aandacht voor biodiversiteit. Soms ingegeven door (toekomstige) regelgeving of omdat een afnemer hier aandacht voor vraagt, maar ook vanuit persoonlijke motivatie van de ondernemer. Bij elk bedrijf en bij elke ondernemer passen andere maatregelen. Het praktijknetwerk ‘Meer leven in de polder’ heeft als doel het bevorderen en benutten van biodiversiteit in de akkerbouw door kennis te ontwikkelen en uit te wisselen tussen agrarische ondernemers en deskundigen. Iedere Veldleeuwerik teler in het praktijknetwerk heeft een nieuwe maatregel uitgeprobeerd. De ervaringen zijn gedeeld in twee regionale kerngroepen in Flevoland en Zuidwest Nederland. Naar aanleiding hiervan is een praktisch overzicht van maatregelen opgesteld die biodiversiteit op het perceel, in de randen het op het erf versterken.Waarom meer leven in de polder?
Bij biodiversiteit wordt vaak gedacht aan specifieke natuurdoelen zoals akkervogels, terwijl ook bodemleven, slootkantplanten of het voorkomen van meerdere rassen graan waardevolle vormen van biodiversiteit zijn.

  • Bodemleven, natuurlijke vijanden en nuttige vogels kunnen bijdragen aan kostenbesparing en opbrengstverhoging.
  • Sommige bijzondere dieren en planten komen juist vooral in akkerbouwgebieden voor. Akkerbouwers kunnen deze bevorderen, daardoor bijdragen aan natuurbeheer.
  • Ketenpartijen vragen steeds meer om duurzame producten. Biodiversiteit is een duurzaamheidsaspect wat daarbij steeds meer aandacht krijgt.
  • Buurtbewoners en recreanten stappen af voor een kruidenrand langs de weg en maken een praatje.
  • Akkerbouwers zelf genieten van de zingende veldleeuwerik, de kruidenrand in avondzon, kwakende kikkers in een poel, bijen en zweefvliegen in de kruidenrand.

Top 10 van maatregelen
Het resultaat is een top 10 van maatregelen die de telers graag delen met andere akkerbouwers. Het zijn relatief eenvoudige maatregelen, die u kunt toepassen in de percelen, in randen of op het erf.

shutterstock_78739900 (3)