Schadelijke stoffen dienen zo snel mogelijk uit het oog verwijderd te worden om blijvend letsel te voorkomen.
Beter is het nog om uw ogen te beschermen met een veiligheidsbril, nog voor het leed is geschied.