Nieuwsbulletin Veehouderij

Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van toelating van middelen en ontwikkelingen bij AgroVision.
Vanaf heden staan wij klaar voor het versturen van uw leverbonnen, digitaal, naar AgroVision (CropVision). De bij ons bestelde middelen komen dan rechtstreeks in uw administratie in AgroVision.

Indien u hier gebruik van wilt maken, laat het ons weten en wij zorgen dat de eerstvolgende leverbonnen digitaal beschikbaar komen op uw account van CropVision.

Er wordt ook gewerkt aan een koppeling met Dacom, hier volgt later nog meer informatie over.

Vanggewas na Maïs
De vanggewasverplichting na Maïs op zand- en lössgronden is van kracht. Inmiddels is er meer duidelijk hoe de controle en handhaving plaats gaat vinden.

Alleen het vanggewas zaaien is niet genoeg, er is resultaatverplichting.
Als door slechte omstandigheden de onderzaai mislukt is, moet er dus alsnog een vanggewas gezaaid worden. Hiervoor zijn de volgende twee mogelijkheden:

  • Is de Maïs geoogst voor 1 oktober en is de onderzaai mislukt?
    Dan zaait u direct na de oogst een vanggewas, of als er een deel mislukt is zaait u alleen dat deel opnieuw in. U voldoet aan de regels, omdat het voor 1 oktober gebeurd is.

Bij Maïsoogst na 1 oktober en mislukte onderzaai dient u direct na de oogst een nieuw vanggewas te zaaien, ook hierbij geldt dat alleen de delen opnieuw gezaaid moeten worden die mislukt zijn.
Bij controle moet u kunnen laten zien dat er eerder onderzaai gezaaid is en dat die er met meer gunstige omstandigheden gestaan zou hebben

Als u geen vanggewas hebt na de 1 oktober na de maïsoogst, dan bent u in overtreding. Hierdoor kan uw derogatievergunning vervallen. Ook krijgt u een boete en wellicht randvoorwaardenkorting. Dit wordt gecontroleerd door de NVWA.

Heeft u vragen, stel ze gerust aan uw adviseur of bel naar ons kantoor.