Nieuwsbulletin Veehouderij maart

Grasland doorzaaien

Het grasland heeft hier en daar flink te lijden gehad van de vorstperiode met de harde, droge oostenwind.
Het is raadzaam om nu de percelen in te gaan en kritisch te kijken of doorzaaien nodig is. Met doorzaaien brengt u groeikrachtige nieuwe grassen in de zode om komende jaren weer te kunnen rekenen op een goede opbrengst en kwaliteit.

Bij het uitvoeren van het doorzaaien onderscheiden we de volgende situaties:

 1. Percelen met kort gras adviseren wij om z.s.m. door te zaaien, zodra de omstandigheden goed zijn voor berijden (voldoende draagkracht).
 2. Percelen waar het gras te lang de winter is ingegaan en waar het gras nu 15 tot 20 cm hoog is adviseren wij om deze eerst te maaien of te bloten en het gras af te voeren. Als dit gras namelijk bruin verkleurd is door de winter vertraagt dit de hergroei en bovendien gaat dit ten koste van de smakelijkheid en graskwaliteit (voederwaarde) van de eerste snede. Direct na maaien/bloten kan er worden doorgezaaid.
 3. Percelen waarvan het gras nu te lang is (15 tot 20 cm) en die niet worden gemaaid of gebloot, kunnen direct na de eerste snede worden doorgezaaid.
 4. Indien het gras aan de lange kant is (10 tot 15 cm), maar er wordt niet gemaaid, dan adviseren wij om in elk geval met een wiedeg eerst de oude, dode grassen los te eggen en een mooi zaaibed te creëren. Vervolgens kan er worden doorgezaaid. Dit kan ook met een wiedeg/zaai-combinatie.

Het slimste is om bij het doorzaaien gebruik te maken van een engelsraai tetraploid graszaadmengsel, omdat deze grassoort een sterkere beginontwikkeling heeft en daardoor een grotere concurrentiekracht ten opzichte van de bestaande graszode. Om graslanddoorzaai te laten slagen mag de eerste maaisnede niet te zwaar worden. Een lichte snede maaien of beweiden geeft de beste resultaten.

Advies:

 • Havera 3               (20 – 25 kg)
 • Tetramax Gold      (20 – 25 kg)

Nieuwe ontwikkeling grasland

Grasmax gold ProNitro, het nieuwe graszaadmengsel met toprassen, met daarop een graszaadcoating met snel en langzaam werkende stikstof vormen. Het is een mengsel van 60% engels raaigras diploid en 40% engels raaigras tetraploid, met nummer 1 rassen wat betreft opbrengst, kwaliteit en roest-resitentie.

Voordelen van de ProNitro zaadcoating:

 • Sterkere en snellere vestiging
 • De coating voedt het zaad en niet het onkruid
 • Tot 30% meer gekiemde planten
 • Verbeterde groei van wortels en scheuten
 • Verbeterde stresstolerantie

Net als de meeste andere mengsels zaaien we 45-50 kg/ha, bij doorzaaien zou je gebruik moeten maken van 20-25 kg/ha.

Gewasbeschermingsmonitor

In eerdere nieuwsbrieven is de gewasbeschermingsmonitor al eerder aan bod geweest, maar door het belang ervan willen we hem nog een keer toelichten. De gewasbeschermingsmonitor is ingevoerd sinds 1 januari 2015 en vervangt het gewasbeschermingsplan. De gewasbeschermingsmonitor is een vormvrij plan waarin je onder meer de fysische, biologische en mechanische maatregelen noteert, zoals inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding. Ook moet je het vruchtwisselingsplan, rassenkeuze en uitgangsmateriaal, inspanningen voor het signaleren van toenemende ziektedruk, emissiebeperkende maatregelen en keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen te registreren.

Omdat het een vorm vrijplan is zijn er meerdere mogelijkheden om het bij te houden. Wij hebben een formulier op de website staan waarop de hierboven genoemde gegevens ingevuld kunnen worden. Dit formulier hoort u op perceelsniveau in te vullen en 2 maanden na het einde van de teelt ingevuld in uw administratie te hebben. Tot 3 jaar naar afronding van de teelt hoort u de gewasbeschermingsmonitor te bewaren. Let er dus op dat u van afgelopen jaren al gewasbeschermingsmonitoren moet hebben.

De gewasbeschermingsmonitor is hieronder te raadplegen.