Maisupdate 2019 

Na een lastig maisjaar in 2018 met aan het einde hele wisselende resultaten hopen we dat het komend jaar iets makkelijker zal gaan. Door de veranderende regels op uistpoelings gevoelige gronden is dit echter nog geen zekerheid. Vandaar kort de regels zoals ze op dit moment zijn en hoe wij denken dat we in 2019 mais zullen moeten telen op uitspoelings gevoelige gronden.

RVO, Hoe vanggewas telen?
Hoe teelt u vanggewas na snijmaïs?
U kunt op 3 manieren uw vanggewas na snijmaïs zaaien:

 • Door onderzaaien: Het is belangrijk om de ruimte tussen de rijen maïs in te zaaien, zodat de wortels van het vanggewas de bodem kunnen doorwortelen. Goede landbouwpraktijk is het uitgangspunt. Hiervoor is geen uiterste oogstdatum.
 • Door direct nadat u de maïs geoogst heeft een vanggewas in te zaaien. U doet dat uiterlijk 1 oktober.
 • Door direct nadat u de maïs geoogst heeft een vanggewas als hoofdteelt voor het volgende jaar in te zaaien. U doet dat uiterlijk 31 oktober.

Hoe teelt u vanggewas na andere soorten maïs?
Teelt u op biologische wijze snijmaïs op uw land? Of teelt u suikermais, korrelmais, corn cob mix (CCM) of maïskolvensilage (MKS)? Dan kunt op dezelfde 3 manieren uw vanggewas zaaien, maar u zaait uw vanggewas dan uiterlijk in op 31 oktober.

Welke vanggewassen?
Een vanggewas is een gewas dat goed stikstof uit de bodem kan opnemen. De toegestane gewassen staan in de tabel hieronder. Ook ziet u welke gewassen geschikt zijn als hoofdteelt.

Vanggewassen Gewassen geschikt als hoofdteelt
bladkool triticale
bladrammenas wintergerst
gras winterrogge
japanse haver wintertarwe
triticale spelt
wintergerst
winterrogge
wintertarwe

Wilt u over dit onderwerp de uitgebreide tekst lezen, dan kan dat door naar de onderstaande website te gaan.
Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest/vanggewas-na-mais

Visie maisteelt 2019

Wanneer er geen actie hoeft worden te ondernomen.

 1. Hakseld u altijd voor 1 oktober dan heeft het zaaien van vanggewassen voor 1 oktober normaal gesproken geen invloed op uw maisteelt.
 2. Bent u van plan na de maisteelt in 2020 een wintergraan te gaan telen als hoofdgewas, heeft het zaaien van vanggewassen voor 1 oktober geen invloed op uw maisteelt. Bijkomend voordeel hiervan is de hogere stikstof gebruiksnorm van wintergranen ten opzichte van mais.

Wanneer er wel actie ondernomen moet worden, u oogstte de afgelopen jaren normaal gesproken in oktober.

 1. U kiest ervoor om een beduidend vroeger maisras te nemen, wat zal resulteren dat de mais eerder rijp is en dus in september geoogst kan worden. Bij aanwezigheid van gladvingergrassen is dit de enige manier om nog een goede manier van bestrijden over te houden. Gras onderzaaien is bij aanwezigheid van gladvingergrassen niet mogelijk, va
 2. U kiest ervoor om uw huidige maisras te blijven zaaien en kiest dus voor onderzaaien in de mais. Er zijn dan twee mogelijkheden die overblijven.
  1. U zaait tegelijk met de mais gras in uw perceel. Dit houdt in dat bij het spuiten van de mais in mindere maten grasachtige bestrijding uitgevoerd kan worden en dat ook de bodemherbicide niet of in mindere maten mee gespoten kunnen worden. Tevens is de kans op concurrentie van gras ten opzichte van mais het grootst.
  2. U laat in het 2-4 blad de mais spuiten waarna u in 8-10 blad (net voor sluiten mais) gras onder laat zaaien. Op deze manier is het wel mogelijk om goed  grasachtige te bestrijden en kan in bepaalde omstandigheden een aangepaste hoeveelheid bodemherbicide mee gespoten worden.

Advies

De veiligste oplossing; om een geslaagde maisteelt, een goede onkruidbestrijding en een goede groenbemester te telen is om een vroeg ras te kiezen. Kiest u hier niet voor dan gaat onze voorkeur uit na het onderzaaien van gras in het 8-10 blad van de mais, zodat er van te voren een gedegen onkruidbestrijding plaats kan vinden. Kiest u voor direct onderzaaien van gras dan zal meer onkruid in de mais getolereerd moeten worden. Alle tot nu toe uitgevoerde onderzoeken met mais onderzaai en onkruid spuiten geven wisselende resultaten, dit komt door de vele factoren die meespelen (OS grond, manier van onderzaai, moment van spuiten, weer).

Heeft u behoefte aan meer informatie over dit onderwerp, dan horen wij dit graag van u.

Maisrassen
Vanwege de veranderende wetgeving zijn een aantal maisrassen schaars. Wilt u persee een bepaald maisras geef dit dan tijdig door.

Enkele van onze betere rassen die nog voldoende beschikbaar zijn:
Wilt u een zeer vroeg maisras

 • Mas 08F       (Extreem vroeg, hoog zetmeel)
 • Macedonias (Hoge opbrengst)
 • P8057           (landbouwkundig sterkste ras)

Wilt u een vroeg maisras

 • Lg 31.218     (Vem uit zetmeel en plant, kwalitatief beste)
 • Mas 12H       (Landbouwkundig sterk, Hoog zetmeel)

Wilt u een middenvroeg maisras

 • Lg 31.235      (kwaliteit en massa gecombineerd)
 • Millesim         (Hoog zetmeel)
 • Vittaly             (Hoog zetmeel)

ADAgro aandachts punten:
Kort een opsomming van scheur en mest datums, voor uitgebreide informatie kijken op
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest

Grasland scheuren

 • 1 februari t/m 10 mei
  U mag in deze periode het grasland op zand vernietigen als u direct daarna een stikstofbehoeftig gewas zaait.
 • 1 februari t/m 15 september
  U mag in deze periode het grasland vernietigen op uw klei- en veengrond.

Mest uitrijden

Grasland 2019 Drijfmest Vaste mest
Zand- en lössgrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 15 september
Klei- en veengrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 30 september*

 

Bouwland 2019 Drijfmest Vaste mest
Zand- en lössgrond 16 februari t/m 15 september 1 februari t/m 15 september***
Klei- en veengrond 16 februari t/m 15 september Hele jaar