Maïsdemo ADAgro B.V.

De maisdemo is weer geweest en we willen nogmaals de aanwezige sprekers bedanken voor hun inbreng. De 15 rassen die gezaaid zijn op onze maisdemo zijn geanalyseerd op 21-8-2018 en hieronder zijn de resultaten te zien. Een aantal dingen die opvallen zijn:

 • Drogestof gehaltes van vroege rassen zitten al boven de 35% drogestof, op letten met oogst moment dus.
 • Ondanks vroege zaai van ons demo veld (21 april) zien we dat de latere rassen nog minimaal een week nodig hebben om af te rijpen.
 • Zetmeel gehaltes zijn relatief laag, maar gezien de hoeveelheid suikers en de vitale bladstand zal dit nog oplopen.

Resultaten wat betreft de onderzaai proef gras in mais zullen later in het seizoen nog gecommuniceerd worden.

Grasland

Regelmatig krijgen we vragen over de conditie van de grasmat, in verband met de achterblijvende droge periode. In een eerdere nieuwsbrief (15 augustus) is dit uitgebreid behandeld en kunt u dit ook terug lezen.

Onkruidbestrijding
Heeft u veel last van zuring of andere wortelonkruiden in uw percelen gras. Dan is het najaar een goed moment om dit te bestrijden.
Wilt u puur zuring bestrijden is het advies om te spuiten:
1,5 ltr tapir + (0,3 ltr starane top of 20 gr harmony bij hoge bezetting)

Komen er meer verschillende onkruiden voor op het perceel is het advies om te spuiten:
1,5 ltr tapir + 1,5 ltr Jepolinex pro

Komen er veel probleem onkruiden zoals jacobskruiskruid, akkerdistel, smeerwortel voor is het advies om te spuiten met:
1,5 ltr Tapir + 3,5 ltr Cirran

Voor meer informatie over werking van de diverse herbicides op onkruiden kunt u op de link hieronder drukken.

Maïs inkuilen

Door de droogte van de afgelopen maanden bevindt zich in de mais veel meer stikstof dan gewoonlijk. Hierdoor ontstaan bij het inkuilen naast de altijd gevormde kooldioxide ook nitreuze gassen. Deze zijn zeer giftig en bijtend en kunnen grote risico’s opleveren voor mens en dier. ‘Als het folie opbolt, open dit beslist niet zelf om de kuil te ontluchten. Dit is levensgevaarlijk als er nitreuze gassen onder zitten. Blijf altijd bovenwinds van de gassen. Vermijd elk contact.

Bij broei worden suikers en melkzuur door gisten en schimmels omgezet in koolstofdioxide, water en warmte. Het voer gaat rotten en stinken. Zelfs lichte broei die u niet kunt zien is al nadelig. Broei is vooral te verwachten in droge kuilen, minder goed aangereden kuilen, in kuilen die traag uitgekuild worden, in kuilen met schade aan het plastic en kuilen met veel restsuikers. Ook los voer dat na het uitkuilen blijft liggen of in de voermengwagen is opgeslagen, is zeer gevoelig voor broei.

Door broei ontstaan:

 • Grote ds-verliezen (1% tot 3% per dag na uitkuilen)
 • Lagere voederwaarde
 • Muffe geur en smaak = lagere opname
 • Meer voerresten en voerafval
 • Mogelijke gezondheidsproblemen

Ons assortiment inkuilmiddelen
PIONEER 11A44
dankt zijn werking aan de speciaal geselecteerde Lactobacillus buchneri bacteriën die de ontwikkeling van schimmels en gisten remmen door productie van propaandiol, propionzuur en azijnzuur. (Wateroplosbaar product)

Lalsil Fresh is een product dat zowel azijnzuur als 1,2-propaandiol produceert dankzij de bacteriestam Lactobacullis Buchneri 40788. Hiermee kunt u dus broei én schimmelvorming tegengaan. Link: Folder lalsil fresh (Wateroplosbaar product)

Bonsilage Mais in de maiskuil voorkomt verlies van kostbare energie. Mais is een energiebron voor gisten, schimmels en boterzuurbacteriën. Bij opening van de kuil worden gisten en schimmels direct actief en veroorzaken broei in de maiskuil. Met Bonsilage Mais is de maiskuil na 6 tot 8 weken stabiel en blijft na opening lange tijd vrij van broei en schimmel. (Wateroplosbaar product + granulaat)

Kuilfolie

Ook goede dichte kuilfolie/ onderfolie is van belang voor een goede conservering. Wij hebben diverse producten op voorraad liggen en kunnen hierdoor snelle levering garanderen.

Een greep uit ons assortiment:

 • Texaleen Alpha plus (6 tot 16 meters)
 • Onderfolie (6 tot 16 meters)
 • Wandfolie (2 tot 4 meters)
 • Beschermkleden (225 gr)
 • Zandzakken (27x270cm met handvat)

Ook is het mogelijk om producten op zaterdag morgen (8 tot 12 uur) af te halen op onze locatie te Dussen.

Gewasbeschermingsmonitor

De gewasbeschermingsmonitor is een vormvrij plan waarin je onder meer de fysische, biologische en mechanische maatregelen noteert, zoals inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding. Ook moet je het vruchtwisselingsplan, rassenkeuze en uitgangsmateriaal, inspanningen voor het signaleren van toenemende ziektedruk, emissiebeperkende maatregelen en keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen te registreren.

Omdat het een vorm vrijplan is zijn er meerdere mogelijkheden om het bij te houden. Wij hebben een formulier op de website staan waarop de hierboven genoemde gegevens ingevuld kunnen worden. Dit formulier hoort u op perceelsniveau in te vullen en 2 maanden na het einde van de teelt ingevuld in uw administratie te hebben. Tot 3 jaar naar afronding van de teelt hoort u de gewasbeschermingsmonitor te bewaren. Let er dus op dat u van afgelopen jaren al gewasbeschermingsmonitoren moet hebben.

De gewasbeschermingsmonitor is te vinden op onze website!