Nieuwsbulletin Veehouderij ADAgro BV 09-2020

Grasland
Het is nu een goed moment om nu uw grasland te beoordelen. Door droogte kunnen er kale plekken zijn ontstaan en daar grijpt vaak het onkruid zijn kans. Het najaar is een mooie tijd om het onkruid aan te pakken en waar nodig grasland te vernieuwen.
Als uw grasmat wel goed gesloten is, maar er staan toch teveel onkruiden in. Dan is het verstandig om een bespuiting uit te voeren. Neem contact op met uw adviseur voor een gepast advies.
Bij veel slechte grassen en kweek is het beter om het grasland te scheuren. Eerst moet dan de huidige mat doodgespoten worden om van de slechte grassen af te komen. Vervolgens kan de grond bewerkt worden en opnieuw ingezaaid.
Het doodspuiten kan met:

 • Roundup Ultimate                        max. 4,5L/h
 • Matos Extra                                  max. 4.5L/h
 • Touchdown Quattro                      max. 6L/h

Voor het opnieuw inzaaien zijn er vele mengsels beschikbaar, van maailand tot langdurig blijvend grasland.
Voor de regels omtrent grasland scheuren verwijs ik u naar onze vorige nieuwsbrief.

Maïs inkuilen
Binnenkort begint de maisoogst weer, het inkuilen is een belangrijk proces dat van grote invloed is op de bewaring van uw ruwvoer.
Als de omstandigheden voor gisten en schimmels optimaal zijn om suikers en melkzuur om te zetten in koolstofdioxide, water en warmte, dan ontstaat er broei.
Wanneer de kuil niet goed aangereden is komt er makkelijker zuurstof in de kuil, hierdoor ontstaat sneller broei. Dit geldt ook voor traag uitkuilen, de minimale voersnelheid is 1 meter per week.
De nadelen van broei zijn:

 • Grote droge stof – verliezen (1% tot 3% per dag na het uitkuilen)
 • Lagere voederwaarde
 • Slechtere opname door muffe geur en smaak
 • Meer afval
 • Mogelijke gezondheidsproblemen bij het vee

Met goed inkuilmanagement is het mogelijk om tot een goede kuil te komen. Het begint met hygiëne, zorg daarom dat uw kuilplaten en sleufsilo’s schoon zijn.
Als men vervolgens bij het inkuilen steeds lagen aanbrengt van 30 cm, kun je de druk per laag maximaal houden. Stelregel is dat gewicht op de kuil de helft moet zijn van de aanvoersnelheid in tonnen per uur. De aanrijdtijd moet minimaal 1 minuut per ton aangevoerde mais zijn.
Vervolgens is het belangrijk dat er een goed drukkend gewicht op de kuil komt. Dit kan door banden en bijvoorbeeld zandzakken of gronddek.
Het kan zo zijn dat de gewenste druk niet haalbaar is door de hoge aanvoersnelheid, dan kan een inkuilmiddel uitkomst bieden. Een inkuilmiddel bevordert de conservering en voorkomt broei. Daardoor heeft het ruwvoer een betere smakelijkheid, dat geeft een betere opname en benutting van het ruwvoer.

Inkuilmiddelen

Magniva Platium 1(opvolger van Lalsil Fresh) is een nieuwe ruwvoerverbeteraar die bestaat uit 2 bacteriestammen. Deze bacteriën sturen het fermentatieproces aan.
Het zorgt voor:

 • een betere geur en smaak van het gewas
 • minder groei van gisten en schimmels
 • sneller de pH te verlagen
 • hogere opname, dus meer (melk)productie
 • voer blijft lang koud

Na 15 dagen is uw kuil al stabiel en zou u de kuil al kunnen openen om te beginnen met voeren. Zo ben je meer flexibel als er krapte is in de voervoorraad.
Het betreft een water oplosbaar product.

PIONEER 11A44 werkt door de selectie van een bacteriestam die er voor zorgt dat gisten en schimmels geremd worden door productie van propaandiol, propionzuur en azijnzuur.
Het betreft een water oplosbaar product.

Bonsilage Maïs in de maïskuil voorkomt verlies van kostbare energie. Bij opening van de kuil worden schimmels en bacteriën direct actief en komt er broei in de maïskuil. Na 6 tot 8 weken is de maïskuil stabiel en hebben gisten en schimmels nauwelijks meer kans.
Dit product is leverbaar in granulaat en in een wateroplosbaar poeder. De granulaat vorm is waarschijnlijk dit jaar voor het laatst leverbaar.

Kuilfolie
Voor een goede conservering is het van belang dat u over goede kuil- en onderfolie beschikt. Onderfolie is ook erg belangrijk om de kuil goed af te sluiten tegen zuurstof. Wij hebben hier verschillende mogelijkheden van in voorraad, onder andere:
Texaleen Alpha plus                       6 tot 16 meter
Onderfolie                                      8 tot 16 meter
Wandfolie                                       2 tot 6 meter
Beschermkleden                            225 gr/m2
Zandzakken                                   27-270cm met handvat