Nieuwsbulletin Akkerbouw september

Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van toelating van middelen en ontwikkelingen bij AgroVision.
Vanaf heden staan wij klaar voor het versturen van uw leverbonnen, digitaal, naar AgroVision (CropVision). De bij ons bestelde middelen komen dan rechtstreeks in uw administratie in AgroVision.

Indien u hier gebruik van wilt maken, laat het ons weten en wij zorgen dat de eerstvolgende leverbonnen digitaal beschikbaar komen op uw account van CropVision.

Er wordt ook gewerkt aan een koppeling met Dacom, hier volgt later nog meer informatie over.

Aflever- en opgebruiktermijn
Ook dit jaar verdwijnen er weer verschillende middelen. Het is belangrijk dat deze middelen op tijd opgebruikt en uit uw kast zijn.

Middel Uitverkooptermijn Opgebruiktermijn
Reglone 04-11-2019 04-11-2019
Betanal maxxpro 31-01-2020 01-07-2020
Mocap 21-03-2020
Bravo premium 19-12-2019 19-03-2020
Pyramin 30-06-2020
Belvedere tripel 31-01-2020 01-07-2020
Opus team 31-10-2019 31-10-2020
Difure pro 31-03-2020
Alternil/Daconil/Chloortalonil 20-05-2020 20-05-2020
Tilt 19-12-2019 19-03-2020
Olympus 01-04-2020 20-05-2020
Finale 31-01-2020
Folio Gold 31-12-2019 20-05-2020
Gro-stop Electro 31-01-2020 08-07-2020
Chloor-ipc, Fog en Ready Gro-stop bais 08-07-2020 31-07-2020

Vanggewas na Maïs
De vanggewasverplichting na Maïs op zand- en lössgronden is van kracht. Inmiddels is er meer duidelijk hoe de controle en handhaving plaats gaat vinden.

Alleen het vanggewas zaaien is niet genoeg, er is resultaatverplichting.
Als door slechte omstandigheden de onderzaai mislukt is, moet er dus alsnog een vanggewas gezaaid worden. Hiervoor zijn de volgende twee mogelijkheden:

  • Is de Maïs geoogst voor 1 oktober en is de onderzaai mislukt?
    Dan zaait u direct na de oogst een vanggewas, of als er een deel mislukt is zaait u alleen dat deel opnieuw in. U voldoet aan de regels, omdat het voor 1 oktober gebeurd is.
  • Bij Maïsoogst na 1 oktober en mislukte onderzaai dient u direct na de oogst een nieuw vanggewas te zaaien, ook hierbij geldt dat alleen de delen opnieuw gezaaid moeten worden die mislukt zijn.
    Bij controle moet u kunnen laten zien dat er eerder onderzaai gezaaid is en dat die er met meer gunstige omstandigheden gestaan zou hebben.

Als u geen vanggewas hebt na de 1 oktober na de maïsoogst, dan bent u in overtreding. Hierdoor kan uw derogatievergunning vervallen. Ook krijgt u een boete en wellicht randvoorwaardenkorting. Dit wordt gecontroleerd door de NVWA.

Heeft u vragen, stel ze gerust aan uw adviseur of bel naar ons kantoor.