Nieuwsbulletin Akkerbouw Mei

Winter tarwe
Het vlagblad komt er op de meeste plekken in, staat dit er goed uit dan kunt u beginnen met uw T2 bespuiting. Om ook het graanhaantje en luizen te bestrijden, maar de natuurlijke vijanden deels te sparen kiezen we hier om de bariard/calypso toe te passen. Tevens is het mogelijk om met deze bespuiting de laatste overbemesting mee te geven. Dit kan met efficie-n-t. Het advies wordt dan:
2 ltr Ceriax + 150 ml Bariard + 20 ltr efficien-t-n.

Tarwe is een van de weinige gewassen waar een goede wortelonkruid bestrijding mogelijk is. Vanaf nu is het mogelijk om een bestrijding tegen wortelonkruiden uit te voeren. Want voor je het weet staat de tarwe in de aar en is dit niet meer toegelaten. Neem hiervoor contact met uw adviseur mocht u denken dat dit nodig is.

Uien
De zaaiuien beginnen ook op de laatste percelen boven te komen. Wel zien we veel wisselende opkomsten, dit maakt het spuiten lastiger. Let hier goed op, vraag indien nodig advies.

In de plantuien zien we dat ze elkaar beginnen te raken en de eerste percelen toe zijn aan de eerste ziektebestrijding. Belangrijk is dan vooral de valse meeldauw in de gaten te houden, preventief spuiten met tridex of dithane voorkomt aantasting van valse meeldauw. Behalve de ziektebestrijding is ook de eerste bestrijding tegen de tripsen aan de orde. De movento heeft komend jaar een nieuw etiket gekregen waardoor toepassing hiervan lastiger is geworden, gelukkig is er wel een nieuwer product met dezelfde werkzamestof op de markt wat we als vervanger kunnen pakken. Advies is om de Batavia altijd los van de ziektebestrijding te spuiten.
0,75 ltr Batavia + 1 ltr Fortuna

Aardappelen
De eerste blokken aardappelen komen goed boven. Zorg ervoor dat u uw aardappelen op tijd beschermd tegen Phytophtra. Een vroege aantasting van phytophtra kan een heel seizoen problemen blijven geven.
0,8 ltr Orvego + bladmeststof

Bladmeststoffen om toe te voegen:
5 ltr Powerleaf fosfaat (30P, 5K, 7Mg)
25 ltr Powerleaf Quattro (18N, 16CaO, 1,5Mg, 0,3Mn)
1 ltr Jett (0,23Mn)

Grassenbestrijding
In verschillende gewassen staan grasachtige onkruiden die bestreden kunnen worden. In bieten, aardappelen, uien en cichorei kunt u deze bestrijden met specifieke grassenmiddelen.

Centurion plus

Centurion plus is een middel met een erg brede toelating qua gewassen. Het middel werkt goed op straatgras, hanepoot, duist en graanopslag. Het is een kant en klare formulering waar geen olie bijgevoegd hoeft te worden. Advies:

Centurion plus 1,00 – 2,00 ltr/ha

Bij uitgestoeld straatgras of de aanwezigheid van kweek de dosering verhogen naar 2,00 ltr/ha. bij Centurion Plus zijn extra drift reducerende maatregelen vereist om dit middel toe te mogen passen.

Gallant 2000

Galant 2000 is een middel met een goede werking tegen straatgras, éénjarige grassen, kweek en stuifdek. Voordeel van Gallant 2000 is dat dit middel tussen de 5 en 25 graden goed werkt en dat het enige bodemwerking heeft. Hierdoor werkt het ook tegen laat kiemende grassen. Bij de toepassing van Gallant 2000 moet altijd olie worden toegevoegd voor een goede opname. Advies:

Gallant 2000 0,75 – 1,00 ltr/ha +
Fortuna olie 0,50 ltr/ha

Bij aanwezigheid van straatgras de hoogste dosering aanhouden. Gallant 2000 mag in grondwaterbeschermingsgebieden niet worden toegepast.

Focus plus

Focus plus kan worden gebruikt voor de bestrijding van raaigrassen, graanopslag en kweek. Straatgras wordt door Focus Plus niet bestreden. Door de kant en klare formulering is het toevoegen van een hulpstof niet nodig. Omdat Focus Plus een sterk uitvloeiende werking heeft, is het advies om dit solo toe te passen. Let op, Focus plus heeft geen toelating in uien. Advies:

Focus Plus 2,00 – 5,00 ltr/ha

Bij graanopslag en éénjarige grassen kan de laagste dosering worden gebruikt. Bij kweek is de hoogste dosering noodzakelijk.