Nieuwsbulletin Akkerbouw maart 2018

Fosfaat bemesting

Op de meeste gronden zien we de fosfaat gehaltes van de grond achteruit gaan. Deze achteruitgang kunnen we met de huidige wetgeving niet stoppen, maar deze achteruitgang minimaliseren kunnen we wel. Dit kunnen we doen door beter toepassen van fosfaat meststoffen waardoor meer ruimte voor andere soorten van bemesting overblijft.

Voor de fosfaatbemesting bij de start van de teelt kunnen we gebruik maken van verschillende producten. Producten die toegepast worden zijn:

 • Powerstart granulaat, 25-30 kg/ha (12-43-0+SO+Zn)
 • Powerstart food, 25-30 ltr/ha (0-30-5+MgO+Zn)

Dit zijn twee meststoffen die beide dicht bij of op het zaadje kunnen worden geplaatst. Door gebruik te maken van rijenbemesting, krijg je genoeg fosfaat vroeg beschikbaar bij het zaadje voor een betere beginontwikkeling.

De grote voordelen van rijenbemesting zijn:

 • Een betere weg-/begingroei, wat zal resulteren in een hogere opbrengst.
 • Een betere fosfaat benutting, wat zal resulteren in meer fosfaat gebruiksruimte voor organische mest.
 • Een egalere opkomst en kwaliteit van product.

Bij een Pw-getal van 40 of lager, kan het naast rijenbemesting nog lonen om een over-bemesting met een fosfaat houdende meststof uit te voeren. Voorbeeld hiervan is de meststof NP 26-7 of tripelsuperfosfaat 45% P.

Voorbeeld bemesting aardappel (melody):

N-levering grond 25 N
Bij poten:
·         30 kg Powerstart Granulaat 12-43-0 4 N, 13 P
Na zaai voor frezen:
·         300 kg Kali 60 180 K
·         500 kg N-P 26-7 130 N, 35 P
3de week mei
·         300 kg Kas 27 81 N

In seizoen vanaf haakjes stadium aardappelen afhankelijk van stand gewas:

 • 2 keer powerleaf kali (meespuiten met ziektebestrijding).
 • 2 tot 3 keer powerleaf quattro (meespuiten met ziektebestrijding).

Bij hoge Pw kan 26-7 vervangen worden door Kas 27 en blijft er dus nog meer ruimte over om (vaste)organische mest te plaatsen.

Onkruidbestrijding wintertarwe

Een goede allround combinatie is (ook bij veel ereprijs, duist, windhalm, straatgras):

*Atlantis Star 200 – 250 gr/ha +
Capri Twin 200 – 250 gr/ha +
Fortuna 0,5 ltr/ha

* Opvolger van Atlantis OD, 0,9 Atlantis OD is zelfde als 0,2 kg Atlantis star.

Bij weinig straatgras voldoen de volgende combinaties ook prima:

Capri Twin 225 gr/ha +
*Lexus SX 20 gr/ha +
Fortuna 0,5 ltr/ha

* laatste jaar van toepassen voor Lexus SX, aflevertermijn 13-6-2018 opgebruiktermijn 13-12-2018.

Opmerkingen:

 • Bovenstaande combinaties kunnen vanaf 5 graden Celsius worden gespoten.
 • Pas de bespuiting toe bij een luchtvochtigheid hoger dan 60%.
 • Deze combinaties zijn regenvast binnen 4 uur.
 • Zorg voor driftreducerende maatregelen (75% driftreducerende doppen).

Zaaiuien

Wanneer u uien heeft gezaaid is het verstandig om direct met de onkruidbestrijding te beginnen. Het advies

Stomp 0,75 – 1,25 ltr/ha

Net voor opkomst afbranden met:

Dragoon 1,5 ltr/ha

Eventueel te combineren met:

Stomp 0,75 – 1,25 ltr/ha

Onkruidbestrijding Bieten

Na zaai kunnen de bodemherbicide bieten weer toegepast worden. Advies (afhankelijk van de zwaarte van uw grond):

Pyramin 2,00 – 2,50 kg/ha of (klei, kamille)
Goltix 2,00 – 2,50 ltr/ha of (zand, melde)

 

Goltix Queen 2,00 – 2,50 ltr/ha (hoge druk melde en zwarte nachtschade)

Onkruidbestrijding Cichorei

Voor zaai kunnen we in de cichorei een bodemherbicide inwerken, waardoor tijdens de teelt onkruidbestrijding makkelijker wordt. Advies:

Bonalan 6,00 ltr/ha

Bestrijding onkruid op de ploegsnede

Op sommige plaatsen staat een behoorlijke opslag van groenbemesters. Zorg ervoor dat u voor een volgende teelt schoon begint. Advies:

Matos Extra 4,50 ltr/ha of
Roundup Ultimate 4,50 ltr/ha of

 

Touchdown 6,00 ltr/ha

Uiteraard geldt dit ook voor zaadonkruiden zoals kamille/kruiskruid. Wij vinden deze al veelvuldig terug op de ploegsnedes. Advies:

Matos Extra 3,00 ltr/ha of
Roundup Ultimate 3,00 ltr/ha of

 

Touchdown 4,50 ltr/ha

Tips bij deze bespuiting:

 • Door Intake toe te voegen aan deze bespuiting zal de pH van de spuitvloeistof worden geoptimaliseerd, wat het resultaat van de bespuiting verbetert.

Teeltvrije zones en extra eisen etiketten

Een teeltvrije zone is een strook vrije grond tussen de insteek van de sloot en het hart van de buitenste planten. De teeltvrije zone is gewasafhankelijk:

 • Aardappelen, uien, wortelen en bollen = 150 cm
 • Granen en graszaad = 50 cm (was 25cm)
 • Overige gewassen = 50 cm

Naast deze teeltvrije zones gelden er voor een aantal middelen strengere eisen. Deze kunt u vinden op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift.

Nieuwe gevarenaanduiding GBM opslag

Vanwege de verandering van gevarensymbolen, hebben wij een nieuwe sticker voor op de deur van de gewasbescherming opslag laten maken. Wij delen deze uit, heeft u er nog geen geef dit even aan bij onze chauffeurs.

U bent verplicht de nieuwe gevarensymbolen op de deur van de GBM opslag te hebben.