Nieuwsbulletin Akkerbouw Juli

Pre harvest tarwe
Tot 7 dagen voor de oogst kunt u een pre-harvest onkruidbestrijding uitvoeren. Zo kunt u een bestrijding uitvoeren tegen bijvoorbeeld aardappelopslag of andere (wortel)onkruiden. Mocht u denken dat dit nodig is of heeft u er vragen over, neem dan contact op met uw adviseur. Pre harvest zorgt ook voor een egalere afrijping van uw tarwe.
Wel moet u erop letten dat het moment van toepassing zeer belangrijk is.
– Het stro moet geel zijn en de knoppen geelgroen
– Het vlagblad moet om de stengel krullen
– De korrels moeten deegrijp zijn (30% vocht of lager)

Bladschimmel in bieten
De eerste Cercospora in bieten is gevonden! Het IRS heeft een eerste waarschuwing naar buiten gebracht. De eerste aantasting begint vaak na het sluiten van het gewas, als de bladeren elkaar beginnen te raken. Het is nu belangrijk om regelmatig te controleren op plekjes Cercospora in bieten. De timing is erg belangrijk bij de bestrijding van Cercospora. Zodra de eerste plekjes gevonden zijn, moet er gespoten worden, maar preventief behandelen is veiliger. De bespuiting moet plaats vinden als het gewas er fris op staat, dan wordt het middel optimaal opgenomen
door de plant. Ook moet het blad droog zijn en er dient
rekening gehouden te worden met een
droogtijd van bijna 2 uur.

Voorbeeld van een Cerpospora plekje.

Aardappelen
     Phytophthora
Door regenval of beregenen gecombineerd met hogere temperaturen, ligt Phytophthora op de loer. Inmiddels is het weer wat droger en lijkt de druk af te nemen. Zorg er echter wel voor dat uw gewas goed beschermd blijft. Op verschillende plekken is al Phytophthora aangetroffen. Met de snelle loofgroei van de afgelopen tijd is het belangrijk op de interval niet te ruim te hebben, de interval hangt af van het middel dat je gebruikt. Veel telers gebruiken momenteel Revus, dit middel heeft een interval van maximaal 7 dagen. Het nieuwe middel Zorvec heeft een interval van maximaal 10 dagen.

     Alternaria
Ook is het opletten voor aantastingen van Alternaria. Voeg preventief 0,5 liter Narita toe en wissel dit af met 0,2 Signum. Houd dan hierbij een interval van 10 dagen aan. Door het gewas vitaal te houden met bladvoeding verminder je de kans op aantasting van Alternaria.

     Luizen
De bladluizendruk in de aardappelen is op dit moment niet erg hoog, toch is het belangrijk om de aantallen in de gaten te houden. Per gebied en perceel kunnen de aantallen erg verschillen. Indien nodig is een bespuiting met gazelle aan te raden, dan bestrijdt je tevens de eventueel aanwezige Colorado kevers.

Uien
De vermeerdering van trips kan snel gaan, daarom is het belangrijk op de situatie goed in de gaten te houden zodat er snel ingegrepen kan worden indien nodig. Als de uien groeizaam zijn is het slim om met systemische middelen te werken, die kunnen dan snel en goed opgenomen worden. Bij groeizaam weer is het het beste om met een systemisch middel te werken. Voor voldoende  bescherming is het belangrijk om een interval van 10 dagen aan te houden. Als advies geldt vaak: 0,75 ltr/ha Batavia met 1 ltr/ha Fortuna.

Multimix
De bladmeststof Stimuplant Multimix is een meststof waarin een speciale verhouding aan nutriënten, zeewierextract en aminozuren zit. Deze verhouding is gemaakt op waardes die een plant nodig heeft voor actieve groei. Het stimuleert de aanmaak van wortels en dat zorgt er weer voor dat de plant meer nuttige stoffen kan opnemen. Het verhoogt de weerstand in de plant, hierdoor is de plant minder gevoelig voor stress. De Multimix kan worden toegediend om uw gewas over een moeilijk punt heen te helpen of wanneer u het gewas een extra boost wilt geven.