Akkerbouw Nieuwsbulletin

Aardappelen
Door de droogte is de phytophthora druk laag, dat wil niet zeggen dat we niet op moeten letten.
Met name op beregende percelen en waar nieuwe bladgroei is, adviseren wij om met regelmaat te controleren op aangetaste blaadjes en stengels. Ook zien we door droogte en structuurstress de eerste Alternaria aantastingen. Deze ziekte kan een versneld retour gaan van het gewas laten zien. Met name de gevoelige rassen, zoals Fontane, Markies, Agria, Ramos en Innovator vallen hieraan ten prooi.
Preventief kunt u 1x 0,2 Signum inzetten en vervolgen met Narita. Bij aantasting is het beter om direct een schema te starten met 0,5 Narita, houdt hierbij een interval aan van 10 dagen. Het gewas vitaal houden met bladvoeding draagt bij aan een verminderde kans op aantasting met Alternaria. Bespuitingen tegen Alternaria kunt u combineren met de Phytophthora bestrijding. Omdat we dit seizoen opvallend veel (larven) coloradokevers zien, is het zaak deze belager op aanwezigheid te controleren en zo nodig nogmaals te bestrijden met 0,25 Gazelle.

Kiemremming aardappelen met Royal MH
In de vroeg geplante percelen is de ontwikkeling van de knollen dusdanig dat de eerste percelen toe zijn aan de kiemremming met Royal MH. Echter de toepassingsomstandigheden zijn verre van ideaal. Vitaal frisse gewassen zijn noodzaak voor een goede opname van de Royal MH. Beregenen en kort nadien in de avond spuiten lijkt nu, gezien het weer, de meest voor de hand liggende keuze. Dosering 3,75 kg Royal MH zonder verdere toevoegingen.

Bieten
Vanuit het IRS zijn de eerste bladvlekken waarschuwingen eruit gegaan. In een aantal gevallen wordt er ook wat Stemphylium gevonden. Op de afbeeldingen hieronder ziet u de beginselen en de schade die stemphylium aan kan richten. Vindt u de eerste bladschimmels is het advies:

 • 1 ltr Retengo + Bladmeststof

of

 • 1 ltr Spyrale + Bladmeststof 

Bladmeststoffen zijn er verschillende producten die de kwaliteit van de biet kunnen verbeteren. Afhankelijk van grond en omstandigheden is advies:

 • 2 ltr Powerleaf Borium (zandgrond)
 • 2 ltr Calcimax (lichte rivierklei)
 • 1,5 ltr Jett (zware klei)

Voor passend advies, raadpleeg uw adviseur.

Bladmeststoffen
Powerleaf Quattro Plus

Powerleaf Quattro Plus is een vloeibare vorm van overbemesting. Omdat u de stikstof via het blad toedient, kan de plant er meteen mee aan de slag. Dit in tegenstelling tot de stikstof uit korrelkunstmest. Powerleaf Quattro Plus is een gecombineerde bladmeststof met daarin stikstof in de vorm van ureum als ook magnesium, mangaan en calcium. Stikstof in de vorm van ureum is verreweg de meest effectieve vorm voor bladbemesting. Daarnaast sluit ureum het risico van bladverbranding uit onder normale groeiomstandigheden, en bij toepassing van de juiste dosering. Bij percelen waar niet beregend kan of mag worden, zorgt calcium voor minder stress in het gewas.

In het kort:

 • Gegarandeerde opname, ook bij droog weer
 • Zacht voor de plant
 • Dosering 25-50 ltr/ha
 • Te combineren met fungicidebespuiting

Samenstelling:

 • Powerleaf 610 N 18 + 6,0% CaO + 1,5% MgO

Powerleaf Kali
Powerleaf Kali vervangt de kali-overbemesting in aardappelen en uien. Naast stikstof en fosfaat is kali met name voor aardappelen een zeer belangrijk element. Voldoende kalium waarborgt een goede bewaarkwaliteit, werkt opbrengstverhogend en maakt het gewas beter bestand tegen droogtestress. Daarnaast werkt zwavel, het tweede bestanddeel in de Powerleaf Kali als activator voor stikstof opname.

In het kort: 

 • 60% hoger rendement dan korrels
 • Te combineren met fungicidebespuiting
 • Lage dosering: 3 maal 5 liter per hectare
 • Zacht voor de plant
 • Bevordert opname van vocht en sporenelementen
 • Makkelijk toe te passen op brede werkbreedtes
 • Geen bladbeschadiging door korrels

Samenstelling:

 • Powerleaf 620 K 25 + 42% SO3

Korte tips:

 • Bereken in juli de eventuele ruimte voor organische mest aan te voeren, benut deze mest bij de inzaai van groenbemesters.
 • In diverse gewassen, zoals sluitkool en bieten, komen rupsen voor, controleer uw percelen en voer zo nodig een bestrijding uit.