Akkerbouw Nieuwsbulletin

Wat past bij u?
Groenbemesters telen is een teelt opzich, benader het dan ook op die manier. Naast het op peil houden van het organische stofgehalte en het verbeteren van de bodemweerbaarheid, zien wij tevens een betere waterinfiltratie bij hevige neerslag. De keuze van uw mengsel tot en met het onderwerken ervan zijn stuk voor stuk belangrijke stappen. Een goede groenbemester is het beste voor de weerstand en de groeikracht van de grond. Komen er aaltjes voor op uw perceel of kunt u pas later in het  najaar zaaien? Dan kunt u eventueel voor een minder complex mengsel kiezen.

Teelt advies:

Bemesten
Pas indien mogelijk (varkens)drijfmest toe over gewasstoppel. Dit als startmeststof voor de groenbemester. Probeer anders rond het inzaai moment de benodigde hoeveelheid N uit kunstmest te geven.

Zaaien
Zorg bij het zaaien voor een goed zaaibed. Het zaad moet twee tot drie centimeter diep onder de grond komen. Druk de grond daarna licht aan. Wanneer er door teveel losse grond te weinig aansluiting met de ondergrond is, kan een net gekiemd zaadje uitdrogen. (cambridge rollen geeft vaak goede resultaten).

Onderwerken
Minimaal acht weken na het zaaien van de groenbemester mag het gewas volgens het GLB vernietigd worden. Voor de beste werking moet het gewas zo lang mogelijk blijven staan.  Wel kan het gewas gemaaid of gekneusd worden om zaadopslag te voorkomen. Verdeel de plantenresten bij het onderwerken egaal in de grond. Voor een goede verdeling kunt u de groenbemester van tevoren kneuzen. Let hierbij op dat u het gewas niet teveel tot moes slaat. Als er te weinig zuurstof is, verteren de anaerobe bacteriën de groenbemester. Zij zetten organisch materiaal om en produceren hiermee methaangas. Tevens zetten deze bacteriën nitraat om in stikstofgas. Bij deze reactie vervluchtigt stikstof en organische stof. Ook kan er een inkuileffect ontstaan, waardoor een volggewas niet optimaal kan wortelen. Sinds 2018 mag u 8 weken na het zaaien van de groenbemester gewasbescherming middelen toepassen in het vanggewas. U kunt er dus voor kiezen om de groenbemester dood te spuiten om opslag tegen te gaan. De keuze voor de juiste groenbemester is maatwerk en moet u op uw bouwplan afstemmen.

De mengsels en losse componenten uit ons assortiment zijn.

GLB ready mengsels:

  • BetaMaxx                       (Tillage rammenas, vlinderbloemige, facelia, niger, japanse haver, mosterd) (Groenbemester vooraf aan bietenteelt).
  • Solarigol                         (Tillage rammenas, vlinderbloemige, vlas, niger, japanse haver, deder)      (Groenbemester vooraf aan b.v. aardappelen)
  • Nemamix vroeg              (97% bladrammenas, 3% gele mosterd)
  • Nemamix laat                  (97% gele mosterd, 3% bladrammenas)
  • Groenmix                         (Italiaans, westerwolds, gekruist raaigras)

Losse componenten

  • Bladrammenas
  • Gele mosterd

Italiaans en Engels raaigras

De minimale hoeveelheden zaaizaad kunt u vinden op de website van het RVO. Bij de start gift N gaan we ervan uit dat u de teelt op een kale stoppel toepast. Wanneer u het stro (hoge C/N verhouding van 80%) achterlaat op het land, adviseren wij u 7 kilo stikstof per ton stro extra toe te dienen voor een goede groei.

Vergeet niet de zaaidatum te wijzigen bij Mijn RVO en uw extra plaatsing ruimte te gebruiken.