Nieuwsbulletin Akkerbouw (3) augustus 2017

Aardappelen

De druk van phytophthora is nog steeds zeer hoog deze week. In veel percelen worden aantastingen van phytophthora gevonden. De ernst van de aantasting varieert per perceel. Op sommige percelen is de aantasting zeer ernstig, op andere percelen vinden we af en toe een blaadje met aantasting. De aardappelopslag in de tarwestoppel en andere gewassen is ook een grote infectiebron. Het blijft daarom belangrijk om uw percelen te controleren op aantastingen. Ook na de bespuitingen is het belangrijk om de ernst van de aantastingen te controleren. Zolang er nog actief wit schimmelpluis aanwezig is, blijft de kans op nieuwe infecties bestaan, vooral in combinatie met de natte nachten en vele regenval van de afgelopen weken. Een kort interval is met deze hoge druk zeer belangrijk. Het zonnige weer van deze week zorgt ervoor dat de schimmelsporen sneller uitdrogen.

Als u de maximale hoeveelheid Infinito van 6,40 liter per hectare heeft gespoten, kunt u overschakelen naar Ranman Top. Ranman Top geeft ook een goede knolbescherming. Advies:

Infinito 1,60 ltr / ha of
Ranman Top 0,50 ltr / ha   

Bij een lichte aantasting is het verstandig om een curatief middel toe te voegen. Cymbal bevat cymoxanil en heeft een curatieve werking. Advies:

Cymbal 0,25 kg / ha of

Indien u een zwaardere aantasting vindt, is het verstandig om voor Proxanil te kiezen. Proxanil bevat naast cymoxanil (werkzame stof uit Cymbal) propamocarb, hierdoor is Proxanil nog iets sterker. U haalt het beste resultaat door tweemaal Proxanil mee te spuiten met de Ranman Top. Advies:

Proxanil 2,00 ltr/ha (toevoegen aan Ranman Top)