Nieuwsbulletin Akkerbouw 3 – 2021

Geachte relatie,

Hierbij de 3e nieuwsbrief van dit seizoen. Het seizoen is behoorlijk van start gegaan en dit betekent dus ook dat de opkomende gewassen weer gemonitord moeten worden. Geef aub even door middels een appje of telefoontje als uw bieten of uien gezaaid zijn, voor zover bij ons nog niet bekend.

Aardappelen

Op een aantal percelen zijn aardappelen gepoot, de structuur van de grond is mooi. Als het over een aantal dagen weer voldoende droog is zal de hoofdmoot gepoot worden. Een uitstekende keuze voor de onkruidbestrijding is de drie-vierpoot bestaande uit:
Centium 0,2 ltr +
Proman 1,5 – 2 ltr +
Challenge 1,5 ltr +
Fidox   2 – 3 ltr

Voorkeur is om op een vochtige, bezakte rug, met veel water te spuiten ( > 400 L ), om een goede hechting aan de rug te bevorderen kan er 30 L Urean of 100 ML Grounded per 100 L water toegevoegd worden.
Let op gewassen in de omgeving bij gebruik van Challenge en Centium, bij drift of verstuiven kan schade ontstaan!

Suikerbieten

Na opkomst
Standaard combinatie                  0.5 – 1 ltr Powertwin  (6x, totaal 5 liter) +
0,5 – 1 ltr Goltix +
0,3 – 0,5 ltr Fortuna

Grote onkruiden                           10-15 gr Safari (bij eerste bestrijding)(minimaal 2x in kort interval, 7 tot 10 dagen)                of
100-150 gr Safari Duo Active (vanaf 2 blad)
(105 gr Safari Duo Active = 15 gr Safari + 80 gr Venzar)

Let op met de nachtvorst of vorst aan de grond bij de onkruidbestrijding komende periode, wanneer de temperatuur aan de grond onder 0 graden Celsius komt, bespuiting uitstellen vanwege kans op schade!

Plantuien

Na opkomst op bezakte grond              1 ltr Wing P (+ 0,2 ltr AZ 500)+ 1L Boxer  (Wing p 90%        driftreductie)
Bij droog weer, op grijze grond              0,25-0,5 kg Lentagran + 0,15 ltr Starane Top of

0,25 Bromotril + 0,15 ltr Starane Top (na 14 dagen herhalen)

Let op, gebruik de juiste spuittechniek, grove druppel met lage druk en veel water.

Bij vochtige grond                                   1 ltr Wing P + (2 Boxer)                                                                                                                                       (Wing p 90% driftreductie)

Zaaiuien

Rond opkomst                                         0,25 ltr Bromotril + 0,25-0,5 Fortuna ( max 10% van de planten staan boven)
Kram stadium vochtige grond                 0,5 ltr Stomp 400 SC + 0,2 ltr AZ 500
Of                                                            1 ltr Wing P + 0,2 ltr AZ 500
Kram stadium grijze grond                      0,25 ltr Bromotril + 0,15 ltr Basagran
Let op spuittechniek, grove druppel met lage druk en veel water.
Pas als de eerste echte pijp 3 cm is kan er weer met contactmiddelen gespoten worden tot die tijd kan er alleen met lage doseringen bodemherbiciden gespoten worden.

Cichorei

Voor zaai                                  6-8 liter Bonalan inwerken( 6 liter oppervlakkig, 8 ltr bij 8 cm of                      dieper)
Tijdens zaai                              1-1,5 ltr Kerb Flo in de rij
Voor opkomst                           2-2,5 ltr Kerb Flo volvelds

Afbranden voor opkomst          2,5-4 ltr Touchdown Quattro + 0,25ltr Intake

Peen

Als de peen gezaaid wordt, direct na zaai de bodemherbicide spuiten:
Direct na zaai                                                 0,2 ltr Centium + 1 ltr Challenge + 2 ltr Stomp 400 SC                                                                                     (Challenge 90% driftreductie % 1,5 mtr Teeltvrije zone)
Na opkomst bij een echt blaadje 2 cm          100 ml Sencor + 2 ltr Boxer + 1 ltr Challenge

Tuinbonen

Voor opkomst( direct na zaai)                        0,2 ltr Centium
Na opkomst                                                    0,625- 1,25 ltr Corum + 100 ml Promotor per 100 ltr water                                                                         (max 1,25 ltr Corum per seizoen)
Of                                                                   0,5- 1 ltr Basagran + 100 ml Promotor per 100 ltr water
Basagran en Corum zijn alleen effectief vanaf 12 graden Celcius met helder weer en veel zonlicht!

Mais

Wanneer u mais zaait op gronden die aangemerkt zijn als zandgronden bent u verplicht om een vanggewas te zaaien. Hiervoor zijn meerdere opties mogelijk

  • Gras gelijktijdig of na het zaaien van de mais inzaaien.
  • Gras inzaaien als de mais kniehoog staat.
  • Na de oogst van de mais maar voor 1 oktober!!!!!!!

Voor een vanggewas voldoet een groenmix of een Italiaans raaigras. Echter bij onderzaai is het minder eenvoudig om een complete onkruidbestrijding uit te voeren. Tevens kan de onderzaai concurreren met de mais onder droge omstandigheden

Grasland zuring

Wanneer komende periode de temperatuur weer boven de 12 graden is kan zuring in grasland goed bestreden worden mits de plant vitaal en voldoende groot staat (min 20 – 40 cm)
advies pleksgewijs                         75 ml Tapir + 15 ml Starane Top
zuring + breedbladige
onkruiden volvelds                         1,5 ltr Tapir+ 0,3 Starane Top + 0,75 – 1,5 Jepolinex Pro

Wintertarwe

In een aantal percelen wintertarwe wordt gele roest gevonden ( oa Benchmark, Reform ) Het advies is om dan direct een bespuiting uit te voeren, op de later gezaaide percelen evt in combinatie met de eerste groeiregulatie
T0                                                1 ltr Soleil evt + 0,25 Prodax + 0,5 CeCeCe
Bij de vroeger gezaaide tarwe die aan de 2e CCC bespuiting toe is kan dit in één keer meegenomen worden met de 1e ziektebestrijding, verhoog in het geval van aanwezigheid van gele roest de dosering Aviator XPro naar 1 ltr. Voor een goede opname en om de stengelstevigheid te bevorderen is het aan te raden om hier een ltr Jett mangaan aan toe te voegen.
T1                                                 0,75-1 ltr Aviator XPro +1 ltr Jett + 0,5 – 0,75 CeCeCe

Met vriendelijke groet,
Team ADAgro