Akkerbouw Nieuwsbulletin 3

Bieten
De eerste percelen met schade van bietenkevers en andere bodeminsecten hebben we al gezien. Het is daarom belangrijk zelf uw percelen goed te controleren en bij twijfel om advies te vragen. Bij bovengrondse schade is het mogelijk om met 0,15 ltr bariard of een pyrethroiden te spuiten. Bij het spuiten van bariard worden verschillende natuurlijke vijanden gespaard.

De eerste bieten percelen staan er op en dus kunnen de eerste contact bespuitingen uitgevoerd worden. Vanwege het kiemblad stadium van de plant kiezen we voor een zachte combinatie van middelen.
0,75-1 ltr Powertwin + 0,5-0,75 ltr Goltix + 0,3-0,5 ltr Fortuna

Uien teelt
Alle uien zijn ondertussen geplant of gezaaid en op de meeste plekken ligt ook de eerste bodemherbicide erop. Zolang er geen regen valt is het advies om met contactherbicide te werken ipv de bodemherbicide.

Plantuien
Bij droog weer is het mogelijk om een contact bespuiting uit te voeren. Als deze bespuiting al eerder is uitgevoerd na 10-14 dagen herhalen.
0,25 ltr Emblem Flo + 0,4 kg Lentagran + 0,15 ltr Starane Top

Emblem voegen we toe voor sterke, brede werking.
Lentagran vooral sterk op duivekervel, knopkruid en nachtschade
Starane top vooral sterk op kleefkruid, muur en zwaluwtong

Zaaiuien
De eerste zaaiuien zullen komende week eerste pijpje 3 cm hebben, er kan dus weer met contact middelen gewerkt gaan worden na het vlagblad stadium.
0,2-0,25 ltr Emblem Flo + 0,25 kg Lentagran + 0,1-0,12 ltr Starane top

Cichorei
Voor zaai kunnen we in de cichorei een bodemherbicide inwerken, waardoor tijdens de teelt onkruidbestrijding makkelijker wordt.
6- 8 ltr Bonalan inwerken (6 ltr bij oppervlakkig inwerken en 8 ltr bij 8 cm of dieper inwerken)

Tijdens zaai is er dan nog de mogelijkheid om op de rij kerb tijdens zaai toe te passen, advies:
2-2,5 ltr kerb flow.

Indien tijdens zaai kerb flow niet toegepast kan worden kan er kerb flow volvelds toegepast worden.
1,75 ltr kerb flow

Graszaad
De eerste percelen graszaad lijken de komende tijd toe te zijn aan de groeiregulatie; ras, stand van het gewas en bemesting maken dit voor elk perceel anders. Hou je graszaad in de gate en indien nodig vraag advies

Winter Tarwe
De vroeg gezaaide percelen winter tarwe zijn ook weer toe aan de tweede groeiregulatie. Hierbij doen we ook gelijk de T1 ziektebestrijding toevoegen. Door het drogere weer en schrale weer in combinatie met de mangaan arme gronden waar we op zitten is het advies hier nog 0,5 tot 1 ltr jett mangaan nitraat aan toe te voegen.
1 ltr CeCeCe + 0,85-1 ltr Aviator Xpro + 0,5 – 1 ltr Jett Mangaan Nitraat

Heb je tarwe staan op een perceel waar veel kattestaarten in voor komen kan er bij de T1 1 ltr Mcpa toegevoegd worden. Hebt u veel last van distels kunt u beter op een later moment deze bestrijding uitvoeren

ADAgro Tips:

  • Het is verplicht uien en aardappel hopen af te dekken voor 15 april. Dek de hopen dus af met zwarte plastic.
  • Vergeet niet u aan te melden voor stikstofdifferentiatie als u hiervoor in aanmerking komt. Dit moet apart in de gecombineerde opgave.
  • Bij vroeg poten is kans op rhizoctonia in pootgoed groter, vergeet dan niet uw pootgoed van te voren te behandelen. Dit kan eventueel met poeder Symphonie of vloeibaar met Monarch.

Let op slakkenschade in net gezaaide gewassen. Strooi indien nodig met slakkenkorrels, 7 kg sluxx per hectare.