Gewasbeschermingsmiddelen in kleine teelten via KUG-toelating
Een KUG-toelating (Kleine Uitbreiding Gewasbescherming) is een uitbreiding op een bestaande toelating van een gewasbeschermingsmiddel. Het bijzondere is dat voor een dergelijke toepassing maar beperkt onderzoek hoeft te worden gedaan. Er wordt wel naar milieu en veiligheid gekeken, maar niet naar de werkzaamheid en de mogelijke schadelijkheid voor het gewas.

Let dus op KUG-toepassingen zijn niet beoordeeld op werkzaamheid en ook niet op fytotoxiteit. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. U blijft dan ook zelf verantwoordelijk voor mogelijke schade aan het gewas die er ontstaat door het werken met KUG-toepassingen.

Op www.ctgb.nl zijn alle toelatingen zo ook de KUG-toelatingen terug te vinden.

Onkruidbestrijding Uien
Net voor opkomst kan het onkruid worden afgebrand met glyfosaathoudendemiddelen zoals Roundup Ultimate, Matos Extra of Touchdown Quattro. Ook  Dragoon is toegelaten om onkruid af te branden in uien.

Glyfosaat:

Roundup Ultimate 3,00 ltr/ha of

 

Matos Extra 3,00 ltr/ha of
Touchdown Quattro 4,00 ltr/ha

Afbranden:

Dragoon 1,50 ltr/ha

Op vochtige grond kan dit eventueel gecombineerd worden met wat Stomp.

Stomp 0,5 ltr/ha +

 

Dragoon/ Glyfosaten

Onkruidbestrijding Bieten
De eerste bieten staan al weer boven, na opkomst is het advies:

Powertwin 0,75 – 1,00 ltr/ha +
Goltix 0,50 – 0,75 ltr/ha +

 

Fortuna 0,30 – 0,50 ltr/ha

Doordat er de laatste jaren meer groenbemesters worden geteeld, zien we ook steeds vaker slakkenschade in bieten. Laat u dus niet verrassen, om slakkenvraat tegen te gaan is het advies Sluxx HP 7,00 kg/ha.

Onkruidbestrijding Cichorei
Voor zaai kunnen we in de cichorei een bodemherbicide inwerken, waardoor tijdens de teelt onkruidbestrijding makkelijker wordt. Advies:

Bonalan 6,00 – 8,00 ltr/ha

Voor opkomt kunt u de bodemherbicide spuiten.

Kerb Flo 2,00 – 2,50 ltr/ha +
Chloor IPC 2,00 ltr/ha

Winter tarwe
We zien dat de september gezaaide tarwe al toe is aan de tweede groeiremming + T1.

Aviator Xpro 1,00 ltr/ha +
CeCeCe 1,00 ltr/ha

Nematicide Aardappelen
Bij aanwezigheid van aaltjes is het verstandig een nematicide toe te dienen. Dit beperkt een eventuele schade door aaltjes. Er zijn een aantal producten op de markt tegen aaltjes. Vydate is het middel wat het meest toegepast wordt indien er alleen een aantasting van aaltjes is. Indien er ook ritnaalden aanwezig kunnen zijn, is Mocap of Nemathorin de beste keuze.

Vydate       10 kg/ha (bij alleen een aaltjes-aantasting)

 

Mocap 15 G       16 kg/ha
Nemathorin       7,50 kg/ha

Fosfaat rijenbemesting
Fosfaat is een heel belangrijk element in de teelt van aardappelen. Door de krappere bemestingsnormen is het een uitdaging om aan ieder gewas voldoende fosfaat te geven. Slimme bemestingsstrategieën met de juiste producten kunnen uw helpen om toch een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren. Een bekende en wel beproefde strategie is het gebruik van Powerstart Granulaat. Indien u geen granulaat toedient is Powerbasic 240 een vloeibaar alternatief. Fosfaat is nauwelijks mobiel in de bodem. Hierdoor is de plaatsing van fosfaat meststof erg belangrijk. Onderstaande afbeelding illustreert het effect van de soort en plaatsing van de meststof.

Advies:

Powerstart Granulaat 25 – 30 kg/ha