Nieuwsbulletin Akkerbouw 2 – 2022

Geachte relatie,

Dit is de tweede nieuwbrief van dit seizoen. Het seizoen is weer begonnen dus dit betekent dat de monitoring weer gaat beginnen. Geef aub even door als u uw gewassen heeft gezaaid doormiddel van een appje of een telefoontje, wij kunnen u dan adequaat adviseren.
Wintertarwe
Onkruidbestrijding
200-250 gr Capri Twin of 250 gr  Atlantis Star + 0,5 ltr Fortuna  +
Veel diverse breedbladigen                                    0,75 ltr  Omnera of

0,3-0,35 Pixxaro       (DRT 95%)

Combineer bij een hoge grassendruk          200 gr Capri Twin + 250 gr Atlantis Star + 0,5 Fortuna

Groeiregulatie: pas deze toe onder groeizame omstandigheden:
0,25-0,4 kg Prodax + 0,5-0,75 CeCeCe + 1 Jett Mangaan
Indien onkruidbestrijding gecombineerd wordt met groeiregulatie de dosering Fortuna verlagen bij groeizaam weer!

Ziektebestrijding
Er is al gele roest gesignaleerd in vroeg gezaaide percelen tarwe.  Constateert u gele roest of veel septoria in uw perceel voer dan een T0 bespuiting uit met:     1 ltr Soleil

Wintergerst
Voorjaar, onkruidgrassen
zoals duist en windhalm:                             0,9-1,2 ltr Axial

Breedbladige onkruiden                              1 ltr Omnera

Groeiregulatie:  Pas deze toe onder groeizame omstandigheden

0,4-0,6 kg Prodax + 0,5 ltr CeCeCe

Gerst is een Mangaan behoeftig gewas, voeg aan elke bespuiting 1 L Jett mangaan toe.

Suikerbieten
Zorg ervoor dat je schoon begint: Maak een schone start met Glyfosaat:
Afbranden                                            3 ltr Touchdown Quattro of
2,25 ltr Matos
Voeg 0,25 ltr Intake om ph op het juiste niveau te krijgen, de werking van Glyfosaat neemt sterk af bij een te hoge PH van de spuitvloeistof.

Voor opkomst bij kamillegevoelige percelen:                              2 ltr Goltix
Bij probleemonkruiden, zoals hondspeterselie en bingelkruid    60-80 ml Centium
Kan gecombineerd worden, let op Centium direct na zaai spuiten!

Uien
Ook voor de uien geldt: maak een schone start met glyfosaat evenals bij de bieten.
Spuit direct na zaai op enigszins vochtige grond:          1-1,5 ltr Stomp
Voor opkomst afbranden met:                                        3 ltr Touch Down Quattro + 0,5 ltr Stomp                  Voeg ook hier 0,25 Intake toe

Plantuien
Na planten spuiten op enigszins vochtige grond:        1 Wing P + 0,2 AZ 500 + 1 Stomp of 2 Boxer
(Wing P DRT 90%)

Bij opkomst op vochtige grond bodemherbiciden aanvullen met:                                                                                                                                1 Stomp + 1-2 Boxer + 1 Wing P
Bij droog weer, op grijze grond          0,25-0,5 kg Lentagran + 0,15 ltr Starane Top                                                                                           500 water grove druppel en lage druk
Aardappelen
Pootgoedbehandeling, controleer uw pootgoed op rhizoctonia, zwarte spikkel en zilverschurft. Voer indien nodig een behandeling uit met;

  • 0,2 ltr Monarch/ ton
  • 1,5 kg Symphonie bij het planten
  • 2,5 ltr Hamerol/ ton

Monarch en Symphonie zijn bekende producten, echter Hamerol is nieuw. Hamerol is een product op Chitinebasis en maakt de plant weerbaar tegen  een breed scala aan schimmels op de knol. Het is een ‘groen’ product. Met name bij rassen die moeizaam tal maken is dit product een aanrader.

Bij het poten 25-30 kg Powerstart Granada voor een krachtige start met een efficiënte fosfaatbemesting.

Korte tips

  • Belem
    • Zeer recent toegelaten tegen diverse bodeminsecten zoals Ritnaalden, Emelten Uienvlieg en Bonevlieg. Belem is een granulaat dat bij het zaaien in de zaaiveur wordt toegepast in een dosering van 12 kg/ ha. Het product is zeer beperkt beschikbaar. Belem heeft oa een toelating in bieten en uien.
  • Grounded
    • Om maximaal effect van de werking van bodemherbiciden te verkrijgen adviseren wij om Grounded toe te voegen aan de bespuiting. Hierdoor blijft de bodemherbicide beter plakken aan de toplaag.

Dosering:         100 ml Grounded per 100 ltr water

Met vriendelijke groet,

Team ADAgro