Nieuwsbulletin Akkerbouw

Geachte relatie,
Middels deze nieuwbrief willen wij u informeren over de rassen die er zijn in wintertarwe. Afgelopen teeltjaar hebben wij ook een strokenproef gehad met verschillende rassen. Echter zijn de resultaten hiervan niet representatief. In de demo kwam veel legering voor en ook vogelschade. Hiervoor in de plaats hebben we de resultaten van Van Iperen toegevoegd:

Rassenlijst CSAR

Zoals u ziet is er keuze volop, echter telt ook duidelijk mee wat in de praktijk van alledag in onze regio is geoogst dit seizoen, bedrijfszekerheid is een belangrijk goed en die start met een basis van op uw bedrijf bekende rassen.

Maaltarwe Tarwe op tarwe
Vroeg KWS Extase RGT Reform/Cubitus
Midden WPB Calgary / Chevignon Bennington

Hierboven in de tabel ziet u de rassen die goed volstaan in de praktijk, daarom bevelen wij deze rassen bij u aan, u kunt naast deze rassen ook een gedeelte proberen met een ander ‘nieuw’ ras. Het is verstandig om ziektegevoeligheid voor de diverse schimmels in de rassenkeuze mee te nemen en niet alleen te kijken naar de hoogste productie.

Zaaien:  Voor het bepalen van de zaaizaadhoeveelheid moet er eerst worden vastgesteld hoeveel planten er per vierkante meter gezaaid moeten worden. Bij een vroege zaai is 200-300 korrel genoeg per vierkante meter. Bij latere zaai of slechtere omstandigheden is het advies 325-400 korrels per vierkante meter te zaaien. Om uit te rekenen hoeveel zaaizaad u nodig heeft kan u de volgende formule gebruiken:
(DKG/100) * aantal zaden per vierkante meter = kg zaaizaad/ hectare

Wanneer tarwe gezaaid wordt op een perceel waar afgelopen seizoen tarwe gestaan heeft verdiend het aanbeveling om een ander ras te zaaien wat geschikt is voor tarwe op tarwe en het zaaizaad te ontsmetten met Latitude tegen tarwehalmdoder.     Geschikte rassen zijn: Reform, Cubitus en Bennington.
De Cubitus (baardtarwe) heeft een resistentie tegen de oogvlekkenziekte en kan op bestelling ook worden ontsmet met latitude tegen tarwehalmdoder.

Wanneer u tarwe gaat telen op een perceel wat gevoelig is voor slakken (groene voorvrucht o.a.  groenbemester/ granen) is ons advies om 7 kg Sluxx slakkenkorrels per ha door het zaad te mengen en dat u de grond zo fijn mogelijk weglegt of aanrolt. Slakken schuilen graag onder kluiten!

Wanneer het weer het toelaat en het zaaibed is redelijk verkruimeld is het een pré om een najaar bespuiting uit te voeren tegen onkruid, dit kan direct na zaai of vanaf 2 bladstadium van de tarwe of gerst; advies: 0,45 – 0,6 ltr Reliance spuiten in 350 – 500 ltr water. Voordeel is dat een voorjaarsbespuiting niet of pas later wordt uitgevoerd, waardoor wortelonkruiden niet beschadigd raken en daardoor later beter bestreden worden. Tevens kan deze bespuiting gecombineerd worden met een luisbestrijding ter voorkoming van gerstevergelingsvirus. Indien luis gevonden wordt: 0,2 ltr Sumicidin Super.

Als u granen zaait in grondwaterbeschermingsgebieden is een najaar bespuiting essentieel, vanwege de beperkte opties in het voorjaar.

Wanneer u het land komend seizoen vroeg vrij wilt hebben is het ook een optie om wintergerst te zaaien, wintergerst doet opbrengst technisch niet onder voor wintertarwe en wordt vaak gemiddeld 3 weken eerder geoogst. Wij bieden het ras Rafaela aan, dit is een middenvroeg afrijpend ras met een stabiele opbrengst en resistentie tegen gerstevergelingsvirus.

Graag bespreken wij de komende periode de rassenkeuze met u ter voorbereiding van het komende seizoen.
Vriendelijke groet,

Team ADAgro