Nieuwsbulletin Akkerbouw 2021-6

Geachte relatie,
Dit is de 6e nieuwsbrief van het seizoen. De laatste twee weken zijn de gewassen de grond uitgeschoten door het warme weer, nu zie je met de droogte dat de rem er alweer opgaat.

Granen

In de granen komt het voor dat er gele roest gevonden wordt in de wintertarwe, met name in de rassen Gleam, KWS Talent, Benchmark en Reform. Dus check uw gewassen goed. Als er gele roest in uw perceel zit kunt u dit bestrijden met 1 ltr Prosaro. In het geval dat het graanhaantje aanwezig is, is het verstandig deze te bestrijden met 0,2 ltr Sumicidin.

Bieten

Op de waarschuwingsapp van het IRS zijn er meerdere meldingen van het overschrijden van de schadedrempel van de groene perzikluis. Op diverse percelen worden meer dan 2 luizen per 10 planten gevonden, vanaf 15-6 verschuift deze schadedrempel van 2 luizen per 10 naar 5 luizen per 10 bietenplanten. Bij overschrijding van de schadedrempel is het verstandig de luizen te bestrijden met 0,45 ltr Batavia of 0,2 ltr Closer. In het geval dat u apart voor de luizen moet spuiten, voeg dan 1 ltr Fortuna toe aan het luizenmiddel.

Onkruid aardappelen

Onkruidbestrijding volvelds kan met Titus, Basagran en Sencor of combinaties hiervan. Gebruik Sencor alleen bij tolerante rassen. Overleg hiervoor met uw vertegenwoordiger.
Voor het bestrijden van onkruid in de aardappelen als dit niet meer opgelost kan worden met contactherbiciden is het mogelijk om dit onkruid te bestrijden met de kappenspuit:
Een brede combinatie is:
2 ltr Basagran + 30 gr Titus + 0,25- 0,5  ltr Sencor + 1 – 1,5 ltr Fortuna

Onkruidbestrijding Bonen

Voor de onkruidbestrijding in de bonen wordt er gebruik gemaakt van de middelen Fresco en Centium. Op de klei kan er Dual gold worden toegevoegd. Wel opletten, voor telers die meerdere teelten per jaar op hetzelfde perceel doen. Centium en Fresco mogen maar 1 keer per per 12 maanden toegepast worden.

Voor opkomst

zand      2,5 ltr Fresco + 0,15-0,2 ltr Centium
Klei        1,5-2 ltr Fresco + 0,15 ltr Centium + 0,6-1 ltr ltr Dual gold

Korte tips
 • Check uw (plant)uien goed op trips, door het warme droge weer kan de druk toenemen op uw perceel, zorg dat de planten vitaal blijven door bladvoeding en een goede vochthuishouding. De volgende producten kunt u gebruiken voor bladbemesting en vitaliteit:
  • Powerleaf Multimix 3-5 ltr per ha
  • Powerleaf Quattro Plus 15-25 ltr per ha
  • Powerleaf Kali 3-5 ltr per ha
  • Root 2-4 ltr per ha
  • Jet Mangaan 1 ltr per ha
 • Spuit in de uien tegen uitkomende eieren en jonge larven van de Tabac trips met:                                                                0,75 ltr batavia + 1 ltr Fortuna.
 • Roest is het graszaad kan bestreden worden met 1ltr Prosaro (max 1 keer) of 1 ltr Amistar ( max 2 toepassingen)

Dit jaar organiseren wij ook een Licentiebijeenkomst Teelt op 30 juni 2021. De uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt.