Nieuwsbulletin Akkerbouw 2021-5

Geachte relatie,
Hierbij de 5e nieuwsbrief van dit seizoen. Het seizoen blijft erg koud en nat, dat zien we vooral terug in de trage groei van de gewassen.

 

Aardappelen

Bij de aardappelen die nu bovenstaan kan er een infectie plaatsvinden door Phytophora. Bescherm het gewas op tijd, zeker in de snelle loofgroeifase met:

  • 0,8 ltr Orvego, maximaal 5 toepassingen met een interval van minimaal 5 dagen
  • 0,6 ltr Revus, maximaal 6 toepassingen interval minimaal 7 dagen

 

Vreterij

In verschillende gewassen zoals aardappels, uien, bieten, mais en andere gewassen zien we dit jaar veel problemen met ritnaalden, emelten en slakken. Deze beesten zijn schadelijk voor het gewas. Om deze problemen op te lossen valt nog niet mee. Hieronder zetten we een aantal mogelijkheden op een rij:

  • Perlka kalkmeststof

Dit is een korrelmeststof die door het bodemvocht omgezet wordt in Cyanide. Hier hebben dus alle beesten die in de grond leven last van. In dit product zit wel 19,8% stikstof. Gebruik dit product pleksgewijs met een dosering van 350-400 kg per hectare. Let op, inwerken heeft de voorkeur en enkel strooien over een droog gewas. Als u dit voor het hele perceel wil gebruiken raadpleeg dan uw adviseur.

  • Pireco Tercol

Dit is een hoog geconcentreerde samenstelling van specifiek geselecteerde kruidenconcentraten op basis van water. Dit product is te verspuiten maar ook te strooien. De dosering van Tercol (L)  is 10 tot 20 liter per hectare, te verspuiten in 500 tot 1000 liter water. De dosering van Terkol (K) is 200 kg per hectare. Dit product is geen meststof en geen gewasbeschermingsmiddel. Tercol valt onder de bio-stimulanten. De werking van dit product berust niet op het doden, maar verjagen van insecten!

  • Sluxx Slakkenkorrels

Vaak is behandeling aan perceelsranden voldoende, tijdens natte perioden vinden we nog steeds midden op percelen slakjes in de grond bij o.a. jonge bieten, behandeling van het gehele perceel zal dan noodzakelijk zijn met 6-7 kg Sluxx per ha.

 

Onkruidbestrijdingen zaaiuien

Door de vochtige omstandigheden hebben de bodemherbiciden goed gewerkt in het algemeen. Als de uien in het stadium zijn waarbij het 1e echte pijpje 3-6 cm groot is en de grond vochtig. Kan er gespoten worden met 1 ltr Wing P + 1 ltr Boxer. Na het gebruik van Boxer moet er minimaal 10 dagen gewacht worden met contactmiddelen.  Gebruik de juiste spuittechniek en let op de maximaal toegestane hoeveelheid per toepassing en per seizoen.

 

Afrijpingsbespuiting Wintertarwe

De ontwikkeling van de wintertarwe kent zeer grote verschillen. Bij de eerste percelen verschijnt het vlagblad. Deze percelen kunnen worden behandeld worden met Priaxor Duo + Efficië N-T
Dosering:                                                                           1ltr  Priaxor + 1 ltr Revistar, + 20 ltr Efficië N-T.
Wanneer uw tarweperceel in een waterwingebied ligt heeft Priaxor Duo geen toelating. Ons advies is om dan Ascra XPro met EffiCië N- T te spuiten.
Dosering:                                                                           1,1 ltr Ascra XPro + 20 ltr EffieCië N-T
Efficië N-T is voor de granen de 3e stikstofbemesting. De winst van Efficië N-T is dat de werkingsfactor 5 a 6 keer zo hoog ligt dan de hoeveelheid die gespoten wordt. Dit betekent dus dat als er 20 ltr gespoten wordt kan dit zich meten met 150 kg KAS. Tevens voert u zo minder stikstof aan op de balans.

Let Op: de Priaxor Duo zit in een combiverpakking. Deze bestaat uit een can Priaxor & een can Revistar. Deze moeten steeds in gelijke delen per ha gedoseerd worden. Deze combiverpakking is leverbaar in hoeveelheden voor 5 hectare en 10 hectare.

 

Luizen in de bieten

Dit jaar is de luizendruk een stuk lager dan vorig jaar. Echter is er al op verschillende bietenpercelen groene perzikluis gevonden dus hou de meldingen in de gaten van het IRS. Voor de bestrijding hiervan kan Batavia ingezet worden. Batavia is een selectief product dat de nuttige insecten spaart.
Dosering:                                                                                0,45 ltr per ha toegevoegd aan de onkruidbestrijding

 

Korte tips
  • Herken uw onkruidgrassen in mais, niet alle middelen werken goed op hanenpoot, Naaldaar en vingergrassen, Vraag ons om de juiste combinatie om deze grassen te bestrijden.
  • Erwten, zodra het weer warmer en zonniger wordt kan onkruid bestrijdt worden met Corum en/of Basagran met een toevoeging van Promotor of Fortuna.