Nieuwsbulletin Akkerbouw 4 – 2021

Geachte Relatie,
Hierbij de 4e nieuwsbrief van dit seizoen. Het seizoen begint erg koud en dat zien we vooral terug in de trage groei van de gewassen. Echter is het wel belangrijk om de gewassen te blijven monitoren.

 

Onkruidbestrijding aardappelen

Het grootste gedeelte van de aardappelen zijn gepoot. Dus het is ook weer de tijd om de onkruidbestrijding uit te voeren. Het is de laatste tijd wel erg droog geweest. Voor een goede werking van de bodemherbiciden is het verstandig om op een vochtige rug de bespuiting uit te voeren. Een uitstekende keuze voor de onkruidbestrijding is de drie- of vierpoot bestaande uit:

Optie 1 Optie 2 Optie 3
2 ltr Proman 2 ltr Proman 1,5 ltr Proman
3 ltr Fidox 3 ltr Fidox 2,25 ltr Fidox
1,5 ltr Challenge 0,2 ltr Centium 1,5 ltr Challenge
0,2 ltr Centium
Uien Bodemherbiciden aanvullen

Nu er wat neerslag opgegeven wordt is het verstandig om de bodemmiddelen in te zetten en/of aan te vullen. Het is essentieel dat het perceel schoon is voor het vlagbladstadium. Dus zo snel mogelijk na opkomst 0,2 ltr AZ 500 + 0,5 ltr Stomp gevolgd door een combinatie van 1 ltr wing P + 1 ltr Boxer. Deze combinatie het liefst niet in het vlagbladstadium spuiten, maar als het niet anders kan dan wel deze bespuiting uitvoeren. Spuit deze middelen liefst op vochtige grond. Na de inzet van Wing P moet u 5 tot 7 dagen wachten met contactmiddelen, na de inzet van Boxer 7-10 dagen.

Suikerbieten

Wanneer bieten in het 2 blad stadium of groter staan en onkruid wat groter is vanwege omstandigheden van de afgelopen weken voeg dan 100-150 gr Safari Duo Active toe aan de LDS mix. Daarnaast is het belangrijk dat u uw bieten regelmatig op luizen controleert, als er meer als 2 luizen zitten per 10 planten spuit dan met 0,45 ltr Batavia, deze kan je combineren met de onkruidbestrijding.

 

Wintertarwe

Voordat de tarwe of gerst in de aar komt is dit een ideaal moment voor bestrijding van wortelonkruiden:

 • Distels
  • 1 ltr Tapir + 2 ltr MCPA.
 • Veenwortel + Distel + Haagwinde enz
  • 1 ltr Omnera + 1-2 ltr MCPA.

Als er echt veel wortelonkruiden staan is een combi van 1 ltr Omnera + 1 ltr Tapir + 1 ltr MCPA ook mogelijk. Deze combinaties altijd spuiten met 350-400 water en een grove druppel. Voorwaarde is wel dat er groeizame omstandigheden zijn tijdens en na de bespuitingen.
Door het gebruik van Omnera kan een crucifere groenbemester na de tarwe of gerst geremd worden in de groei.

 

Zomergranen onkruidbestrijding en groeiregulatie

De ontwikkeling van zomergraan gaat niet snel. Als er duist in staat, wacht dan niet te lang met een brede onkruidbestrijding met 130 gram Capri Twin + 1 ltr Omnera en 0,3 ltr Starane Top( bij aardappelopslag) + 1 ltr Fortuna.
Als er wel wortelonkruiden staan kan er gekozen worden voor verschillende combinaties.

Combinatie Onkruiden
1 ltr Omnera + 1 ltr MCPA Kamille, kleefkruid, klein kruiskruid, muur, melganzevoet, veelknopigen, akkerviooltje, Ereprijs, Paarse Dovenetel
1 ltr Tapir + 1,5 ltr MCPA Kammille, kleefkruid, Muur, melganzevoet, veelknopige en distels
1,5 ltr Primstar + 0,45 ltr Starane top + 1,5 ltr MCPA Is een goede combinatie als er akker- en haagwinde voorkomen.

Let op! : MCPA, Capri Twin en Omnera zijn niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden.
Groeiregulatie 
zomertarwe                       0,5 ltr CeCeCe of 0,3-0,4 kg Prodax
Voor zomergerst              0,3-0,6 ltr Moddus Evo

 

Spinazie

Tramat 500 mag in spinazie worden gebruikt voor zaai of voor opkomst met een maximale dosis van 0,8 ltr/hectare en mag maar 1 keer worden toegepast
Na opkomst
Corzal SE en Astrix mogen beide met een dosering van 1-2 ltr/hectare met maximaal 2 toepassingen en maximaal 2 ltr per teeltcyclus worden toegepast

 

Teeltvrije zones

Teeltvrije zones zijn verplicht. De grootte van de teeltvrije zone hangt af van het gewas wat u teelt en welke spuittechniek u gebruikt. Hieronder de verplichte teelt en spuitvrije zone per teelt met een conventionele spuit:

Gewas Breedte teeltvrije zone
Akkerbouw; aardappelen, uien 150 cm
Vollegrondsgroente; aardbei, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen Bij gebruik van spuittechniek van ten minste 90% driftreductie is de teeltvrije zone 100 cm
Bollenteelt; bloembollen en -knollen Bij gebruik van een handmatig aangedreven handgedragen spuit is de teeltvrije zone 50 cm
Sierteelt; vaste planten en in neerwaartse richting bespoten boomkwekerijgewassen Bij toepassing van een emissiescherm op insteek of biologische teelt is de teeltvrije zone 0 cm
Langs een aantal watergangen in Nederland geldt een teeltvrije zone van 500cm
Akkerbouw- en ruwvoergewassen; granen, grasland, mais, graszaad, suikerbieten, cichorei en overige niet genoemde gewassen Teeltvrije zone 50 cm

 

Korte tips
 • Altijd als u een ander gewas gaat spuiten moet u de spuit goed reinigen en vooral letten op de filters. Dit om residu en schade te voorkomen in andere gewassen.
 • Verpakkingen van Gewasbeschermingsmiddelen lijken soms veel op elkaar, controleer welke producten u uit de GBM opslag haalt en lees vooraf aan het vullen van de tank altijd de etiketten.
 • Sommige percelen met wintergerst zijn al toe aan de afrijpingsbespuiting. Voor de afrijpingsbespuiting kan je 1+1 ltr Priaxor duo + 20 ltr Efficient N spuiten.
  • De Priaxor duo is een combiverpakking. Deze bestaat uit Priaxor en Revistar. Dus per hectare moet je 1 ltr Priaxor + 1 ltr Revistar spuiten.
 • Als er onkruiden in de erwten staan kan dit worden aangepakt worden met 0,625 ltr Corum + 0,3 ltr Promotor. Max. aan Corum 1,25 ltr per teeltseizoen. Spuit op een afgehard gewas met grove druppel en veel water.
 • Wortelen Onkruidbestrijding
  • Na zaai 0,2 ltr Centium + 2 ltr Stomp + 1,5 ltr Challenge
  • Na opkomst bij echte blaadjes 80-100 ml Sencor + 1-2 ltr Boxer en of 0,5-1 ltr Challenge
 • Amistar heeft een vrijstelling gekregen in het graszaad. Dit is een 120 dagen vrijstelling. Amistar mag 2 keer worden toegepast met 1 liter/per hectare tegen Zwarte roest.
 • Er is nog maiszaad uit voorraad beschikbaar met zowel Force, Korit en Standaard zaadontsmetting.