Nieuwsbulletin Akkerbouw 2021-12

Geachte Relatie,

Dit is alweer nieuwsbrief nummer 12. In deze nieuwsbrief willen we u informeren voor de kiemremming in de aardappelen voor bewaarseizoen 2021-2022

Kiemremming begint in de basis al in het veld door een MH bespuiting. Door het gebruik van MH verlengt u de kiemrust. In de regel wordt de kiemrust doorbroken in 2 a 3 maanden. Dit hangt wel erg af van ras en omstandigheden. Als u geen MH bespuiting heeft gedaan dan kan dit al voorkomen bij 2 a 3 weken. Let dus goed op wanneer u start met de kiemremming.

1,4- Sight Aandachtspunten-schuren-14SIGHT-final-juni.pdf (basf.nl)
Bij het gebruik van dit product moet de schuur voor minimaal 40 % zijn gevuld met aardappelen. Ruimte boven de aardappelen of een aangrenzende open machineberging moet ook meegerekend worden. Voor het gassen moet u een dichte schuur hebben, dit komt omdat 1,4 Sight het meest vervluchtigd van de kiemremmers. Na het gassen moet u de bewaring 48 uur dichthouden, na toepassing 2 tot 3 keer kort intern ventileren zorgt voor een goede herverdeling van het product in de cel. 1,4 Sight werkt het best als het bij de allereerst zichtbare kiempjes ( 1 mm ) of eerder toegepast wordt. Het product verlengt de werkingsduur van het natuurlijke hormoon in de aardappel die de kiemrust bepaalt. Let wel op de curatieve werking is minder ten opzichte van de andere middlen. De dosering van 1,4 Sight is 10-20 ml per ton.

Argos ARGOS Bewaarkaart.pdf (ss-usa.s3.amazonaws.com)
Argos is een kiemremmingsmiddel dat vorig jaar voor het eerst op de markt kwam. Dit is een product op oliebasis dat wordt gewonnen uit sinaasappelschillen. Argos is een middel dat voornamelijk curatief werkt. Wel is het belangrijk dat er op tijd wordt begonnen nadat de kiemrust doorbroken is. Dit betekent dat als er kleine kiempjes ( 1-2 mm ) op de aardappel staan, kiemremming toegepast moet worden. Grotere kiemen zijn alleen met een hoge dosering en zeer kort herhalen onder controle te krijgen. Dat komt de kostprijs niet ten goede! De dosering van Argos is 75-100 ml per ton.
Aandachtspunten

 • Uit ervaringen en de instructies van de leverancier moet u goed kijken welke materialen er gebruikt zijn in uw bewaring. Argos kan invloed hebben op materialen, zoals polystyreen(tempex). Geadviseerd wordt hier op te letten en maatregelen te nemen om problemen te voorkomen.
 • Verwijder de voelers uit de hoop of hang de draden van de voelers boven de aardappelen als er gegast gaat worden Als dit niet gebeurt kan je schade krijgen aan de aardappels die onder de draden liggen. Dit komt omdat het middel neerslaat bij de kabels. Als er machines in dezelfde ruimte staan als waar de aardappelen liggen moeten deze tijdens het gassen buiten gezet worden.
 • Houd de bewaring gesloten voor 48 uur en draai meerdere keren dagelijks intern.
 • Genoeg ruimte boven de aardappelen, minimaal 1 meter.

Biox-m  Biox-M_Folder.pdf (certiseurope.nl)
Een kiemremmingsmiddel op basis van muntolie. Dit middel heeft geen residu. Dit middel heeft een krachtige werking en werkt ook op grotere kiemen. Dit middel kan ten opzichte van de andere kiemremmers toegepast worden in niet volledig gevulde geschuren. De dosering ligt tussen de 30-90 ml per ton. In de meeste gevallen wordt er aangehouden om 60 ml/ton als startdosering te gebruiken. Dit hangt wel af van de grootte van de kiemen.
Aandachtspunten

 • Zorg dat er geen condens is in de schuur en zorg dat de aardappels droog zijn tijdens de gasbeurt.
 • Dit middel heeft een sterke munt geur, dus hou goed in de gaten dat als er een werkplek in de buurt is van de bewaring er een kans bestaat dat de geur op den duur echt hinderlijk is voor werknemers die hierin moeten werken.

Kiemremmers

Product Max dosering Toepassingen interval veiligheidstermijn
1,4 Sight 20ml/ton 6 28 30
Argos 100 ml/ton 9 21
Biox-m 90 ml/ton 11 21

Laten gassen door ons of zelf toedienen

Uiteraard komen wij graag bij u op het erf om samen met u uw aardappelen te beoordelen en advies te geven over bewaring en kiemremming. Dat deden we al en dat blijven we doen. Ook komen wij graag uw aardappelen behandelen in loonwerk. Wilt u echter maximaal flexibel zijn en zelf kiemremmer kunnen toedienen, dan kan dat uiteraard ook. In het verleden hadden veel ondernemers zelf toedingsapparatuur voor het gassen van de aardappelen met CIPC in de vorm van een Swingfog, Pulsfog of andere fog apparatuur. Ook nu kunt u de keuze maken om kieremming zelf toe te dienen als u dit wilt. Onder andere de Hotfogresonator RLVM A3 van Besteman Techno Support is een uitstekend en redelijk betaalbaar apparaat voor het toedienen van alle 3 genoemde kiemremmers. Hierbij moet wel aangetekend worden dat voor het toedienen van Argos de partijen niet groter mogen zijn dan 500-600 ton. Dit omdat de capaciteit van deze resonator op 9 ltr/uur ligt en de aanbeveling is om de aardappels te gassen binnen 8 uur.

Korte tips

 • Kies zorgvuldig voor welk product u kiest:
  • Hoe vol is de schuur
  • Overleg altijd met uw afnemer welk product gebruikt gaat worden.
  • Geur van het middel
  • Materialen die in de schuur worden gebruikt
  • Hoe luchtdicht is de schuur
 • Zorg dat tijdens en na het gassen de co2 afzuiging uitgeschakeld wordt en 48 uur uitblijft.
 • In veel gevallen is niet de volledige capaciteit nodig van de ventilatoren. Dus pas dit aan als dit nodig is.
 • Hou de bewaring gesloten voor 48 uur en draait een paar keer per dag intern
 • Zorg dat de aardappelen droog zijn en dat er geen condens is in de schuur voor het gassen.
 • Als er met een Synofog wordt gegast, zorg voor een goede stroomvoorziening met een beveiliging van 32 ampere.

Met vriendelijke groet,

Team ADAgro