Nieuwsbulletin Akkerbouw 2020-7

Uien.

In de afgelopen periode hebben de uiengewassen een forse bladgroei gerealiseerd. Samen met regelmatig neerslag en lange bladnat perioden zorgen ervoor dat er op diverse plaatsen valse meeldauw is gevonden. Het is van belang om zowel de valse meeldauw als bladvlekken in de uien te beheersen. Zet tijdens kritische perioden middelen in welke systemisch zijn en voeg een hechter (100 ml Guard/100 L water) toe als de gewenste aandroog tijden niet gerealiseerd kunnen worden.
Advies bij aantasting valse meeldauw:

2.5 kg Acrobat of 2 kg Valbon.

Gebruik tegen de bladvlekken en afwissel schema van Fandango en Luna Experience icm de valse meeldauw bestrijding. Fandango heeft tevens een goede preventieve werking tegen valse meeldauw.
Trips; de situatie lijkt op de meeste plaatsen onder controle, let de komende periode goed op dat gewas vrij van deze belagers blijft, we krijgen immers verplaatsing van de insecten vanuit de te oogsten gewassen zoals graszaad en granen. Eind juli- begin augustus zullen de eerste percelen zaaiuien strijken, dan zijn aanwezige trips niet of nauwelijks meer te raken met een bespuiting

Suikerbieten.

Inmiddels heeft het IRS voor het grootste deel van Nederland de waarschuwing gegeven voor aanwezigheid van de bladschimmels. Voer nauwkeurige controles uit in uw percelen en onderneem tijdig actie. Bespuitingen in deze zijn preventieve handelingen, tijdige inzet en korte intervallen zijn van belang voor een goede bladschimmelbeheersing. Toevoegen van bladvoeding zoals Jett mangaan of Borium of de uitvloeier Promotor dragen bij in het resultaat, net als een mix van bepaalde middelen om resistenties te voorkomen.
Advies:

1 Retengo Plust of
1 Bicanta

Heeft u nog Opus Team staan, maak deze dan eerst op ivm einde toelating (31-10-2020)

Aardappelen.

Alternaria, preventieve bespuitingen met o.a. 0.5 Narita worden vanaf 2e helft/einde bloei van belang en kunnen gecombineerd worden met de phytophthora bestrijding. Hou een interval aan van minimaal 10 dagen.
Loofdoding 2.0, het wegvallen van Diquat als loofdoder vraagt om geheel nieuwe benadering van het doodspuiten van de aardappelen. De huidige loofdoders (Quickdown, Spotlight en Affinity) hebben een minder snelle aanvang werking dan Diquat (5-7 dagen nagroei), hebben de juiste spuittechniek nodig en voldoende daglicht bevordert de werking.
Aandachtspunten bij loofdoding 2.0:

 • Start 5-7 dagen eerder met loofdoding in vergelijk met het Diquat tijdstip.
 • Vroeg in de ochtend spuiten, voldoende daglicht is noodzakelijk voor het resultaat
 • Goede blad en stengelbedekking is van belang, de loofdoders werken niet systemisch, gebruik 400-500 L water om voldoende bedekking te bereiken.
 • Door tragere werking blijft phytophthora bestrijding aandacht vragen.
 • Herhaling van de bespuiting zal bij consumptieaardappelen noodzakelijk zijn.

Advies 1e bespuiting : 0.8 Quickdown + 2 L Olie 850 (+ 0.5 Ranman Top)
2e bespuiting : 1    Spotlight Plus + 1-2 Olie 850

Aardappelbewaring en Chloorprofam residu.
Geef voldoende aandacht aan het reinigen van uw bewaring waar in het verleden Cipc toegepast is als kiemremmer. Wacht niet tot kort voor de oogst met schoonmaken, vraagt toch meer tijd dan u denkt. Hieronder enkele tips:

 • Laat overdag bij warm weer uw ventilatoren draaien, hierdoor kan er verdamping plaats vinden en deuren open laten staan om zoveel mogelijk luchtverversing te krijgen.
 • Veeg of borstel de plafond, wandenen vloeren en zuig de resten op, nadien water gebruiken om te laten weken kan een gunstig effect hebben.
 • Eventuele tunnels en kisten in het zonlicht zetten, dmv UV wordt Cipc afgebroken.
 • Volg het reinigings proctocol en de checklist van oa  BO akkerbouw voor de juiste handelingen en zorg voor bewijslast (foto’s/filmpjes).

Korte tips.

 • Vochtige omstandigheden rond bloei geeft Botytis kans om toe te slaan in o.a. stamslabonen. Tijdige inzet van fungiciden kan problemen voorkomen.
 • Ook zien we slakken weer actief worden in diverse gewassen, controleer hierop en onderneem actie in geval van schade.

Meeste (kunst)mest is toegediend, tijd om de resterende gebruiksruimte organische mest/compost te berekenen om straks eventueel nog aan te voeren en toe te dienen vooraf aan de groenbemesters.