Akkerbouw Nieuwsbulletin 6; Groenbemesters 2020

Groenbemesters telen.
Het kiezen voor een juiste groenbemester vergt de nodige voorbereiding. Aspecten zoals hoofdgewas van volgend seizoen, grondsoort, NKG of kerende grondbewerking, aaltjes, slakken en moment van zaaien spelen allemaal een rol in het kiezen van een groenbemester.

We weten allemaal dat groenbemesters positief bijdragen in een betere kwaliteit bodem door in stand houden of liefst verhogen van organische stof, betere bewerkbaarheid van de bodem en toename van de biodiversiteit in en op de grond.

Uw organische stof balans kunt u berekenen op https://www.os-balans.nl/nl/

Een ideale allround groenbemester bestaat niet, ieder perceel vraagt aandacht op zich en belangrijk is dat de zwakke eigenschappen van een perceel bekend zijn om geen verkeerde keuze in groenbemester te maken.
De teelt van groenbemesters moet gezien worden als een volledige teelt waarbij zaaibedbereiding en bemesting volle aandacht moeten krijgen.

Groenbemesters vragen al snel een bemesting van 60 kg N, bij voorkeur uit snelwerkende organisch mest welke kort voor zaai toegediend moet worden. Laat u het stro achter op het land geef dan 7 kg N per ton stro extra voor een vlotte groei, immers stro heeft een hoge C/N verhouding en vraagt extra stikstof om te verteren.

GLB voorwaarden.
Binnen de GLB voorwaarden voor de EA groenbemesters dient het gewas minimaal 8 weken (vanaf zaaidatum)op het land te blijven stand alvorens het gewas vernietigd/ondergewerkt mag worden. Verder mag er binnen de 8 weken geen chemische gewasbescherming op het perceel toegepast worden. Begrazen of maaien mag in bepaalde gevallen, zie hiervoor www.rvo.nl

Eventuele wijzigingen in keuze groenbemesters en eerder zaaien dan opgegeven in de Gecombineerde Opgave kunt u aanpassen, let op datum in verleden invullen of aanpassen kan dus niet.
Zorg ervoor dat u labels van zaaizaad bewaard, en zaai minimaal de verplichte hoeveelheid per ha en de opgeven oppervlakte om later niet in de problemen te komen bij controles.

Drijfmest uitrijden na 1 augustus, hiervoor gelden voorwaarden, zie onderstaand schema.

Dierlijke mest

Grasland Drijfmest Vaste mest
Zand- en lössgrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 31 augustus
Klei- en veengrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 15 september 1

Rijdt u vaste strorijke mest uit op klei- en veengrond op grasland? Dan rijdt u uit tussen 1 december 2019 en 15 september 2020.

Bouwland Drijfmest Vaste mest
Zand- en lössgrond 16 februari t/m 15 september 2 1 februari t/m 31 augustus 3
Klei- en veengrond 16 februari t/m 15 september 2 Hele jaar

Extra voorwaarden:
Vanaf 1 augustus tot en met 15 september mag u alleen drijfmest uitrijden als u uiterlijk 15 september op uw grond:

 • een groenbemester inzaait die in elk geval 8 weken blijft staan voordat u deze vernietigt;
 • winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in het volgende jaar;
 • bloembollen plant.

U mag het hele jaar door vaste mest gebruiken direct voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand- en lössgrond

NKG en groenbemesters.
Groenbemesters zaaien met dmv en als doel NKG voor het volgende gewas, zorg voor een goede grondbewerking en maak een goed zaaibed voor uw groenbemester en eigenlijk al voor uw hoofdgewas in 2021. Probeer nu storende lagen te doorbreken en een vlak zaaibed te maken waar u zo mogelijk minimaal hoeft te bewerken in het volgende voorjaar. Dit komt ten goede aan het vocht leverend vermogen van de grond, opkomst van het gewas en een betere biodiversiteit.

Keuze groenbemesters.
GLB ready mengsels voor structuur en biodiversiteit:

 • Terralife BetaMaxx 35 kg/ha;
  • bevat diep wortelende Rammenas, vlinderbloemigen, Facelia, Niger, Japanse haver en mosterd.
  • Groenbemester vooraf aan bietenteelt..
 • Terralife Solarigol 40 kg/ha;
  • Bevat o.a. Wikke, Alexandrijnse klaver, Vlas, Niger, diep wortelende Rammenas en Japanse Haver.
  • Groenbemester vooraf aan o.a de aardappelteelt.
 • Vital Complex 40 kg/ha;
  • Bevat o.a. Gingellikruid, Japanse haver, Alexandrijnse klaver, facelia, lupine, wikke en boekweit.
  • Breed mengsel voor meer biodiversiteit en stimulatie goede bodemschimmels.
 • Nemamix vroeg                   (97% bladrammenas, 3% gele mosterd)
 • Nemamix laat                      (97% gele mosterd, 3% bladrammenas)
 • Groenmix                              (mengsel van Westerwolds- en Engels raaigras)

Verder zijn diverse enkelvoudige groenbemesters uit voorraad leverbaar zoals;

 • Bladrammenas
 • Gele mosterd
 • Italiaans raaigras

De minimale hoeveelheden zaaizaad kunt u vinden op de website van het RVO.
Uw organische stof balans kunt u berekenen op www.OS-balans.nl

Vergeet niet de zaaidatum te controleren en indien nodig te wijzigen bij Mijn RVO:  http://mijn.rvo.nl  en uw extra plaatsing ruimte te gebruiken.