Akkerbouw Nieuwsbulletin 2020-1

Nu de meeste lezingen gebeurd zijn en de spuitmachine is ge-update naar de passende spuittechniek, kan het seizoen van start. Het wachten is tot de weersomstandigheden en de conditie van de grond het veldwerk toelaten. Allereerst wat tips voor aandachtspunten die uitgevoerd kunnen worden zolang het veldwerk op zich laat wachten:

Erfemissiescan
Een van de voorwaarden die de overheid aan onze branche heeft gesteld voor het op redelijk vrije wijze gebruiken en toepassen van chemische gewasbescherming, is het toetsen op het eigen bedrijf van mogelijke emissierisico’s. Om dit op klantvriendelijke wijze te realiseren is hiervoor door de branche van GBM fabrikanten en GBM handel, Nefyto en Agrodis samen met BO Akkerbouw een digitale emissiescan ontwikkeld die eenvoudig is in te vullen en duidelijk weergeeft waar mogelijke emissierisico’s zijn op uw bedrijf. Deze scan is op vrijwillige basis en wordt niet gelezen door anderen dan aan wie u toestemming verleend. Vrijwillig is echter niet vrijblijvend, eind 2020 moeten wij als branche kunnen aantonen dat 80% van onze relaties deze scan heeft ingevuld. Kunnen wij dit niet dan zal er door de overheid bekeken worden welke maatregelen zij nodig acht om deze risico’s in kaart brengen en te voorkomen. Wij vragen u dan ook dringend om deze erfemissiescan dit jaar in te vullen op de website http://erfemissiescan.nl. Dit kan mooi voor de drukke werkzaamheden op het land beginnen.

Teelt en spuitvrije zone
Werkt u met een teelt- en spuitvrije zone? Denk dan serieus na hoe breed deze moet zijn en hoe u voorkomt dat deze gaat ver-onkruiden. Wij hebben volop mogelijkheden voor mengsels naar keuze, van alleen traag groeiend gras wat regelmatig gemaaid kan worden tot bloeiende mengsels waarmee u de biodiversiteit kunt stimuleren, u kunt zo’n rand bij de Gecombineerde Opgave vergroenen, denk eraan dat u bij zo’n rand ook het talud van de sloot mee mag tellen, u moet dan ‘buiten perceel’ aanklikken, elke ha telt!

Zomergranen
Op veel percelen is het afgelopen najaar niet gelukt om wintertarwe te zaaien. Wanneer u overweegt zomertarwe in te zaaien willen wij u het zomertarwe-ras Quintus onder de aandacht brengen, Quintus is een stabiel gewas met een goede opbrengstpotentie. Het verstrekt aanbeveling vroegtijdig te bestellen om teleurstelling in het seizoen te voorkomen.

Benodigde zaaizaadhoeveelheid:
– Op grond met een redelijke structuur: 150 kg per ha
– Op zwaardere kleigronden die geploegd moeten worden; 175 kg per ha
– Wanneer gespit-zaait wordt; 200 kg per ha

Mais
De vroege massa-rassen verkopen snel, overweegt u om dit seizoen mais te zaaien geef dit dan tijdig door bij één van onze mensen. Er is van enkele rassen nog beperkt Mesurol ontsmet zaad beschikbaar. Overweegt u mais te zaaien op gescheurd grasland dan is er voor dit seizoen nog zaad met Sonido!

Gecombineerde Opgave
Vanaf deze week is het weer mogelijk om ‘mijn percelen’ in te vullen op de site van RVO, en als u het bouwplan reeds volledig kan invullen kan ook de volledige gecombineerde opgave reeds gedaan worden.

TT Plus
Precisielandbouw iets voor u? Bij ons kunt u hier op een laagdrempelige manier mee kennismaken middels het TT Plus systeem. Bel uw vertegenwoordiger wanneer u met één of meerdere percelen wilt meedoen. Wij zorgen dat van het betreffende perceel een bodemkaart wordt gemaakt op basis waarvan taakkaarten gemaakt kunnen worden. Te denken aan; bodemherbicides spuiten in uien, pootafstand in aardappelen of variabel compost strooien.

Wij wensen u veel succes met de start van uw seizoen!