Nieuwsbulletin akkerbouw 2 – 2021

De bestrijding van bodeminsecten in aardappelen is er alleen nog Nemathorin over. Met Nemathorin is de plaatsing van het product erg belangrijk. Het is aan te raden om een zogenaamd handje onderaan de strooipijp te monteren voor een optimale verdeling rond de knol.
Onderstaand vindt u voor een aantal granulaatstrooiers richtlijnen die u helpen bij een juiste afstelling van de apparatuur, dus bij het toedienen van een correcte dosering Nemathorin 10G.

Bij de toepassing van Nemathorin® 10G is het belangrijk te zorgen voor een juiste dosering conform het etiket. Voorkom onder- of overdoseringen in het kader van verantwoord productgebruik door een correcte afstelling van de strooiapparatuur. Onderdoseren kan tot een mindere effectiviteit leiden. Overdoseren is niet gewenst en kan residuproblemen (MRL overschrijdingen) veroorzaken. Houd voor aardappelen een termijn aan van 120 dagen tussen toepassen en loofdoding. Pas daarom Nemathorin niet toe in de teelt van vroege consumptieaardappelen. Of conform het etiket: Toepassing in vroegrijpe aardappelrassen met een vroegrijpheidsindex van 8 en hoger, zoals aangegeven in de meest recente ” Beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen” , is niet toegestaan. Let u er wel op dat uw apparatuur gekeurd is, de NVWA heeft aangekondigd dit jaar extra te controleren.

Voor de aardappelrassen met een vroegheidsindex van 8 of hoger is er ook een product genaamd Force Evo.De dosering van dit granulaat is 16 kg/hectare en kan tijdens het poten worden toegediend. Een andere bijkomstigheid is dat de vulstof van de Force Evo een kunstmest is. De dosering van 16 kg/ha bevat 1,6 kg stikstof en 7 kilo fosfaat.

Bij de toediening van dit product is de verdeling erg belangrijk. Let hier goed op, Wij adviseren om een zwaluwstaart of een ketsplaatje op uw strooier installeert.

ZIBO GRANULAATSTROOIERS (elektrisch)

Tabel 1: Weergegeven benodigde grammen per minuut per uitstroomopening

GANDI GRANULAATSTROOIERS

Indien u een Gandi strooier gebruikt, is het van belang om naast de doorstroomopening ook de rotorsnelheid te bepalen. Het is namelijk zo dat hoe hoger de rotatiesnelheid, des te minder is de afgifte. Het is niet mogelijk om een exacte afstelling van Nemathorin aan te geven. Er zal een test uitgevoerd moeten worden voor de juiste afstelling per machine. Onderstaande tabel dient als voorbeeld.

HORSTINE FARMERY GRANULAATSTROOIERS

Voorbeeld voor kalibratieprocedure met loopwiel aangedreven machines:

  1. Kg per ha * werk/strooibreedte in decimeters à grammen per 100 meter rijlengte, bijvoorbeeld: 7,5 kg/ha * 7,5 à 56,25 gram op 100 meter rijlengte
  2. Kalibreer het aantal grammen per omwenteling per uitstroomopening,  bijvoorbeeld: 60 rotaties geeft 80 gram per uitstroomopening. per rotatie 1,33 gram per uitstroomopening
  3. Deel uitkomst 1 door uitkomst 2, dit geeft het aantal omwentelingen weer op 100 meter. In bovenstaand voorbeeld is dit: 56,25: 1,33 gram  à 42,30 omwenteling per 100 meter.
  4. Deel de uitkomst van 3 door 42,25 om de ratio te vinden van de aandrijver en het aangedreven tandwiel. In bovenstaand voorbeeld is dit:  42,30 : 42,25à1:1  (42,25 is het aantal omwentelingen op 100 meter van een standaard loopwiel met een diameter van 75 cm).

 

Zijn de mogelijke ratio’s niet toereikend, dan betekent dit dat de werk-/strooibreedte van één uitstroomopening te groot is. 

Tabel 3: In onderstaande tabel is een voorbeeld uitgewerkt met rotorsnelheid 60 omwentelingen per minuut

Aardappelen Kiemremming

Nu de kansen van hogere temperaturen toenemen is het belangrijk dat u uw aardappels goed in de gaten houdt, intervallen van behandelingen niet te ruim laat worden en controleert of de kiemrust niet doorbroken is,  en of er nog een wel een kiemremmingsbehandeling nodig is. Ook moet er gelet worden op wanneer de aardappels afgeleverd worden. De periode tussen laatste behandeling en het in verkeer brengen van het product bedraagt voor:

  • Argos: 24 uur
  • Biox-m : 12 dagen
  • 1,4 Sight: 30 dagen

 

PT+ Variabel aardappels poten

Variabel aardappels poten wordt steeds meer gedaan in de praktijk. In de praktijk zijn er al veel goede resultaten mee behaald. Door te sturen op de variatie in de grond is een opbrengstverhoging mogelijk. Wat ook mogelijk is, is dat de maatsortering veel egaler wordt. Dit is in het pootgoed interessant.
Om tot een variabele taakkaart te komen, wordt er gekeken naar een aantal parameters. Deze parameters zijn: de hoeveelheid kiemen per knol (kiemproef), maatsortering van het pootgoed, de grootte van het perceel en de beschikbare hoeveelheid pootgoed voor dit perceel. Met al deze parameters kan de optimale pootafstand berekent worden. Als u niet variabel aardappels kan planten kunnen deze parameters u wel helpen om nauwkeuriger te werken.
Als u iets wil doen met PT+ neem dan contact op met uw adviseur en kunnen we kijken wat er mogelijk is.

Onkruidbestrijding

Wintertarwe
250 gr Capri Twin of 250 gr  Atlantis Star + 0,5 ltr Fortuna  +

  • Breedbladigen                                 0,75 ltr  Omnera
  • Aardappelopslag                             0,5 ltr Starane Top
  • Wortelonkruiden                            1,0 ltr Tapir + 2 ltr MCPA

Groeiregulatie, pas deze toe onder groeizame omstandigheden:

0,25-0,4 kg Prodax + 0,5-0,75 CeCeCe

Ziektebestrijding
T0                                                1 ltr Soleil

Wintergerst
Voorjaar, onkruidgrassen
zoals duist en windhalm:              0,9-1,2 ltr Axial

Breedbladige                                    1 ltr Omnera
Groeiregulatie                              0,4-0,6 kg Prodax + 0,5 ltr CeCeCe
Alternatief                                         0,3 tot 0,6 ltr Modus Evo
Gerst is een Mangaan behoeftig gewas, voeg aan de groeiregulatie 1 L Jett mangaan nitraat toe.
Suikerbieten
Afbranden                                          3-4 ltr Touchdown quattro of
2,25-3 ltr  Roundup ultimate/Matos
voeg 0,25 ltr Intake om ph op het juiste niveau te krijgen, de werking van glyfosaten neemt sterk af bij een te hoge zuurgraad van de spuitvloeistof.
Voor opkomst                                    2 ltr Goltix
Bij probleemonkruiden, zoals hondspeterselie en bingelkruid    60-80 ml centium
Uien
ook voor de uien geldt: maak een schone start met glyfosaat evenals bij de bieten
Direct na zaai
op enigszins vochtige grond         1-1,5 ltr Stomp

na opkomst, in kramstadium         1 Ltr Wing P

Met vriendelijke groet,
Team ADAgro