Akkerbouw Nieuwsbulletin 7 -2020

Uien

In de afgelopen periode zijn de uiengewassen fors op de bol gegroeid en begint op de vroegere percelen een enkele plant te strijken. Het moment voor de toepassing van MH voor kiemremming. Enkele tips om te controleren of uw uien hieraan toe zijn;
De bol-nek verhouding moet minimaal 3,5-1 zijn.
Als je het blad van de uien opzij drukt voel je dat de veerkracht minder is, het veert niet meer terug.

Advies: Spuit MH met 500 ltr water en een middenfijne druppel, voeg 0,5 ltr Guard toe.
dosering Crown MH       8,9 ltr
dosering Royal MH        3,75 kg

Na deze bespuiting de uien 2 x spuiten met 1,5 ltr Scala tegen bladvlekken in combinatie met een Mancozeb bevattend product tegen valse meeldauw.
Let op, wij vinden in veel percelen wat aantasting van valse meeldauw, blijf alert!

Suikerbieten

Het blijft infectieus weer voor de bladschimmels, blijf uw gewas regelmatig controleren op vlekjes van o.a. Cercospora, Ramularia en/of Roest.
Als de vorige bespuiting uitgewerkt is ( 2,5 – 3 weken ) en u vlekjes vind op nieuw ontwikkeld blad, is het tijd om opnieuw een bespuiting uit te voeren.

Advies: 1 L Bicanta + 1 L Borium in 300 ltr water.
Zorg ervoor dat u Spyrale dit seizoen opmaakt, dit kan 1 op één opgemengd worden met Bicanta.

Aardappelen

Kiemremming start op het veld!
Dit wordt het eerste bewaarseizoen zonder Chloor IPC, het belang van een goede start voor het bewaarseizoen wordt groter omdat correctie in de bewaring lastiger lijkt te worden.
Daarom is ons advies om voor alle aardappelen die in de middellange tot lange bewaring gaan MH in te zetten als basis voor het bewaarseizoen.

De planten op het perceel moeten toe zijn aan deze bespuiting, daarom wat tips om dit beeldend te maken:

  1. Het gewas moet voldoende vitaal zijn en blijven om MH op te kunnen nemen
  2. De meeste bloei moet uit het gewas zijn en het hardste groen eraf
  3. De kleinste knollen moeten een minimale maat van 25-30 mm hebben
  4. Het verwachte doodspuitmoment is minimaal 3 en maximaal 5 weken na de toepassing van MH

Advies: Spuit MH altijd met minimaal 500 ltr water zonder toevoeging van andere producten.
dosering Crown MH       11 ltr
dosering Royal MH          5 kg

Wortelen

In diverse percelen wortelen begint wat meeldauw en alternaria zichtbaar te worden, begin op tijd met ziektebestrijding.

Producten voor bestrijding van meeldauw en alternaria zijn:
Product                           dosering             toepassingen seizoen min. interval      veiligheidstermijn
Luna Experience             0,7                      2                                      21 dgn               14 dgn
Amistar Top                    1                         2                                      14 dgn               14 dgn
Signum                            0,75                    3                                      21 dgn               28 dgn
Dagonis                           1                         2           max 2 ltr            7 dgn                  7 dgn

Voor alle producten geldt dat ze voldoende bescherming bieden bij een interval van 21 dagen.

Producten preventief tegen Sclerotinia
Dagonis                           2                         1           max 2 ltr            7 dgn                  7 dgn

Knolselderij

Ook knolselderij groeit goed onder de huidige weersomstandigheden, de druk van bladvlekken begint op te bouwen

Producten voor bestrijding van bladvlekken in Knolselderij zijn:
Product                           dosering             toepassingen seizoen min. interval      veiligheidstermijn
Luna Sensation               0,5                      2                                      14 dgn               14 dgn
Amistar Top                    1                         2                                      14 dgn               14 dgn
Score                               0,4                      3                                      14 dgn               21 dgn
Dagonis                           1                         2           max 2 ltr            7 dgn                  7 dgn

Producten preventief tegen Sclerotinia
Dagonis                           2                         1           max 2 ltr            7 dgn                  7 dgn
Luna sensation               0,5                      2                                      14 dgn               14 dgn

Kool

Producten voor bestrijding van meeldauw, mycosphaerella en alternaria zijn:
Product                           dosering             toepassingen seizoen min. interval      veiligheidstermijn
Rudis                               0,4                      3                                      21 dgn               21 dgn
Amistar Top                    1                         2                                      21 dgn               21 dgn
Signum                            1                         3                                      14 dgn               14 dgn

Producten voor de bestrijding van witte roest:
Infinito                            1,6                      3                                      14 dgn               14 dgn

Cichorei

Producten voor bestrijding van bladvlekken en meeldauw in Cichorei zijn:

Product                           dosering             toepassingen seizoen min. interval      veiligheidstermijn
Amistar Top                    1                         2                                      21 dgn               30 dgn
Signum                            1,5                      2                                      14 dgn               14 dgn

Het beste toe te passen icm 2 ltr Calcimax per ha

Groenbesmesters

Wij hebben alle groenbemesters op voorraad om de structuur van uw percelen  voor het volgende seizoen weer op niveau te brengen, voor elk gewas de juiste mix. Vraag ernaar bij uw vertegenwoordiger.

Stoppel

We kennen een redelijk vroeg graanseizoen, In de stoppel alsmede in een grasgroenbemester ( niet voor vergroening ) kunt u wortelonkruiden prima bestrijden.
Laat de onkruiden goed ontwikkelen zodat boven en ondergrondse delen met elkaar in overeenstemming zijn, bovengrondse delen moeten maximaal kunnen opnemen om naar ondergrondse delen te kunnen transporteren.

Op kale stoppel              Matos                              4,5 of
Touch Down Quattro     6
evt icm                            2,4 D Amine                    2 en/of
MCPA                              3,6

In grasgroenbemester    Primus                             99 ml
evt icm                            2,4 D Amine                    2 en/of
MCPA                              3,6