Nieuwsbulletin Akkerbouw September

Maïs inkuilen
De tijd van de maïsoogst komt er weer aan, het is belangrijk dat het inkuilen zo goed mogelijk gebeurt, want dat kan broei voor een deel voorkomen.
Bij broei worden de omstandigheden voor gisten en schimmels optimaal om suikers en melkzuur om te zetten in koolstofdioxide, water en warmte.
Broei ontstaat eerder in droge kuilen of kuilen die los zijn omdat ze niet goed zijn aangereden. Ook traag uitkuilen maakt de kuil kwetsbaarder voor broei, de minimale voersnelheid is 1 meter per week.
De nadelen van broei zijn:

 • Grote droge stof – verliezen (1% tot 3% per dag na het uitkuilen)
 • Lagere voederwaarde
 • Slechtere opname door muffe geur en smaak
 • Meer afval
 • Mogelijke gezondheidsproblemen bij het vee

Om tot een goede kuil te komen is het belangrijk dat er een goed inkuilmanagement is. Schone kuilplaten en sleufsilo’s zijn belangrijk voor het slagen van de conservering.
Bij het inkuilen is het verstandig om steeds lagen van maximaal 30 cm aan te brengen, zo kunt u de druk per laag maximaal houden. Het gewicht op de kuil moet de helft zijn van de aanvoersnelheid in tonnen per uur. De aanrijdtijd moet 1 minuut per ton ingekuilde maïs zijn.
Zorg voor een goed drukkend gewicht op de kuil met bijvoorbeeld banden of zandzakken.
Door de hoge aanvoersnelheid is de gewenste druk niet altijd haalbaar, een inkuilmiddel kan dit compenseren. Bij het gebruik van een inkuilmiddel wordt broei grotendeels voorkomen. Hierdoor is er een betere smakelijkheid van de kuil, hogere opname en dus meer (melk)productie.

Beschikbare inkuilmiddelen

Magniva Platium 1(opvolger van Lalsil Fresh) is een nieuwe ruwvoerverbeteraar die bestaat uit 2 bacteriestammen. Deze bacteriën sturen het fermentatieproces aan.
Het zorgt voor:

 • een betere geur en smaak van het gewas
 • minder groei van gisten en schimmels
 • sneller de pH te verlagen
 • hogere opname, dus meer (melk)productie

Na 15 dagen is uw kuil al stabiel en zou u de kuil al kunnen openen om te beginnen met voeren. Zo ben je meer flexibel als er krapte is in de voervoorraad.
Het betreft een water oplosbaar product.

PIONEER 11A44 werkt door de selectie van een bacteriestam die er voor zorgt dat gisten en schimmels geremd worden door productie van propaandiol, propionzuur en azijnzuur.
Het betreft een water oplosbaar product.

Bonsilage Maïs in de maïskuil voorkomt verlies vankostbare energie. Bij opening van de kuil worden schimmels en bacteriën direct actief en komt er broei in de maïskuil. Na 6 tot 8 weken is de maïskuil stabiel en hebben gisten en schimmels nauwelijks meer kans.
Dit product is leverbaar in granulaat en in een wateroplosbaar poeder.

Kuilfolie
Voor een goede conservering is het van belang dat u over goede kuil- en onderfolie beschikt. Wij hebben hier verschillende mogelijkheden van in voorraad, onder andere:

Texaleen Alpha plus 6 tot 16 meter
Onderfolie 8 tot 16 meter
Wandfolie 2 tot 6 meter
Beschermkleden 225 gr/m2

Groenbemester na de Maïs
Het kan nodig zijn een groenbemester na de maïs te zaaien, bijvoorbeeld omdat u een vergroeningsverplichting hebt of om een andere reden.
De meeste gebruikte groenbemesters zijn:

 • Italiaans Raaigras
 • Groenmix (55% Wester Wolds en 45% Engels Raaigras)
 • Rogge

Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden, bel gerust voor een groenbemestersadvies voor uw perceel.

Grasland
Het najaar is een goed moment op de onkruiden in uw graslanden aan te pakken.
Heeft u veel last van probleemonkruiden zoals jacobskruiskruid(alleen aan te pakken in rozetstadium), akkerdistel of smeerwortel dan is het advies om te spuiten:

1,5 ltr Tapir + 3,5 Cirran (veiligheidstermijn 14 dagen)

Als er meerdere verschillende onkruiden voorkomen dan kan dit bestreden worden met:

1-1,5 ltr Tapir + 1-1,5 ltr Jepolinex pro (veiligheidstermijn 7 dagen)

Als men specifiek Ridderzuring wil bestrijden is het advies:

1,5 ltr Tapir + (0,3 ltr Starane top of 20 gr Harmony bij hoge bezetting) (veiligheidstermijn 7 dagen, in geval van toevoeging Harmony 14 dagen)

Ligt uw perceel in het grondwaterbeschermingsgebied? Dan mogen niet alle middelen toegepast worden van 1 september tot 1 maart. Lees hiervoor eerst goed het etiket van het gewenste middel.

Onkruidbestrijding klaverweide

3-4,5 ltr Butress + 1,5-2 ltr Basagran (Butress, 90% driftreductie)
Onkruidbestrijding met Basagran werkt het best bij voldoende licht en temperatuur.

Als er veel zuring staat kunt het volgende doen, maar dit geldt alleen voor percelen met witte klaver.

30 gr Harmony (+ 4,5 ltr Butress)

Voor specifiek advies op uw perceel kunt u altijd contact opnemen met één van onze adviseurs.

Korte tips

 • Zorg er voor dat uw Gewasbeschermingsmonitor binnen 2 maanden na afronden teelt bijgewerkt is.
 • Zorg er voor dat uw spuitlicentie up-to-date is: log met regelmaat in op erkenningen.nl, daar kunt u uw studievorderingen in zien.